Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Laholm

Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Avser ombyggnad av i huvudsak marklägenheter. Innefattar Portfölj 1A: Ränneslöv 3 objekt, Skottorp 2 objekt, Hasslöv 1 objekt, Ysby 1 objekt samt Vallberga 1 objekt. Portfölj 1B: Laholm 3 objekt, Genevad 2 objekt, Veinge 1 objekt, Lilla Tjärby 1 objekt, Ysby 1 objekt, Hasslöv 1 objekt och Mellbystrand 1 objekt.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Halmstad
Avser om- och utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Planer finns på fortsatt ombyggnad av flerbostadshus inom Laholmshems bestånd. Denna portfölj omfattar ca 10-20 fastigheter.
Ombyggnader av skolor/förskolor i Laholm
Planer finns på ombyggnad av skolor och förskolor inom Laholms kommun.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Avser rivning samt nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Renovering av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation från frånluft till FTX-aggregat samt renovering av ytskikt i badrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation samt fönster- och takbyte.
Rivning av seniorbostäder i Hishult, Laholm
Avser rivning av f.d äldreboende med bostadsdel och en gemensam del. I entreprenaden ingår även rivning av bostadshus i ett plan.
Ramavtal avseende trädgårdsanläggningsarbeten i Laholms kommun
Ramavtal avseende trädgårdsanläggningsarbeten.
Rivning av fd industribyggnad med kontor i Laholm
Rivningsobjektet är beläget i Laholms centralort, mellan Klarabäcksgatan och Toffelgatan. Industrifastigheten som skall rivas är belägen i anslutning till bostäder.
Ombyggnad av reservkraftanläggning vid reningsverk i Halmstad
Avser ombyggnad av reservkraftanläggning vid Ängstorps avloppsreningsverk. Detta är en option från projekt 1045774.
Ombyggnad av rötkammare vid reningsverk i Halmstad
Avser ombyggnad av rötkammare vid Ängstorps avloppsreningsverk. Detta är en option från projekt 1045774.
Ombyggnad av ventilation på gymnasieskola i Laholm
Avser ombyggnad av ventilationen på Osbecksgymnasiet.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Avser renovering av utomhusbad och sedan ska det fyllas med vatten från Laholm.
Ombyggnad av tvätthall i Laholm
Bygglov ändrad användning industrilokaler till biltvätt/däckservice.
Ombyggnad av klubbhus i Laholm
Bygglov ändrad användning samt nybyggnad av skärmtak/plank.
Ombyggnad av butik i Laholm
Bygglov ändring av butikslokal och fasadändring.
Tillbyggnad av vårdcentral i Laholm
Förhandsbesked - tillbyggnad laholmshälsan.
Rivning av butik i Laholm
Rivning av butiker och verksamhetslokaler.
Rivning av bensinstation i Laholm
Rivningslov bensinstation, verkstad m.m.
Rivning av toalett i Laholm
Rivningslov toalett.
Rivning av växthus i Laholm
Rivningslov växthus.
Tillbyggnad av matsal i Laholm
Avser tillbyggnad av lunch och omklädningsrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av trapphus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov utökning av parkering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan tillkommande bostad - pbl 9 kap. 4.
Nytt entré- och verksamhetssystem till Folkhälsocentrum, Laholm
Upphandlingen avser nytt entré- och verksamhetssystem till Folkhälsocentrum, Laholms kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: