Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av affärshus, blomstercafé med parkering på taket, mindre utvändiga ändringar på befintligt hus samt nya parkeringsytor, trädgårdsanläggning och mindre torg.
Ombyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av pålfabrik till lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun. Rivningsarbetet påbörjas i november 2017.
Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6
Objektet avser utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom breddning och signalreglering i korsningarna väg 940/ Norra Fasanvägen och väg 940/Tranbärsstigen samt genom att anlägga en mittrefug i Forsbäck.
Renovering av hotell i Kungsbacka
Projektet avser renovering av hotell.
Reparation av broar inom Kungsbacka kommun
För utförande av utbyte överbyggnad av bro 13-117-1 över Rolfsån och bro 13-2-1 över kanal vid Gåsevadsholm.
Påbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjärås
Projektet avser tillbyggnad av industrihus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Kungsbacka
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt bårhus.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar.
Ombyggnad av gaturummet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gaturummet.
Ombyggnad till hotellverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av ett parhus till hotellverksamhet.
Tillbyggnad av golfstudioi Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av golfstudio.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem. Byggstart oviss.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Installation och service av brand- och inbrottslarm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad.
Upprustning av allé i Kungsbacka
Projektet avser upprustning av allé.
Upprustning av park i Kungsbacka
Projektet avser upprustning av park.
Rivning av lager i Kungsbacka
Rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av villor i Kungsbacka
Projektet avser rivning av villor.
Ombyggnad av hälsocenter i Kungsbacka
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Utvändig & invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad,rivningslov för om -tillbyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Anmälan rivning Skårby 6:9,6:19,6:2.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-tillbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad- garage-komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov Buera 6:136,6:140,6:138,6:137,6:139,6:134,6:135.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorshus-tillbyggnad (övernattningslägenhet, enbostadshus). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Hiss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser inredning av ett rum och ett förråd på vinden till en befintlig lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser inredning av vind till ett rum och förråd i flerbostadshus.
Ombyggnad i församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för ny toalett i församlingshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av villa i Kungsbacka
Projektet avser rivning av en villa.
Rivning av villa i Kungsbacka
Projektet avser rivning av mindre villa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: