Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kungsbacka

Ombyggnad av skola till förskola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av befintlig skola till förskola med fyra avdelningar. Omfattning oklar.
Nyanläggning av parkeringsyta samt rivningsentreprenad i Kungsbacka
Avser nyanläggning av parkering med plats för ca 32 bilar samt rivning av två st administrations- och mottagningsbyggnader.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av befintligt bårhus. Omfattning oklar.
Ombyggnad till HVB-hem i Kungsbacka
Avser ombyggnad av förskola till HVB-hem för ensamkommande barn. I projekten ingår att anpassa byggnaden till verksamheten genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Miljökonsulter - Miljöutredningar, Naturvärdesinventeringar (NVI) och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av en flygel om ca 300 kvm med undervisningslokaler i två våningar.
Nybyggnad av fibernät i Sundstorp, Kungsbacka kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 200 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs för 11-mannalag på Kungsbacka Sportcenter. Konstgräsyta ca 7881 kvm.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Fastighetsbesikning, riskanalys, vibrationsmätning och skadeutredning/reglering för successiva leveranser under avtalsperioden.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Kungsbacka kommun
Avser ett komplett driftsatt passivt fiberoptiskt nät för bredband för Förlanda Avloppsförening ek förening.
Upprustning av stadsentréer i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Tillbyggnad av kylrum i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av två kylrum på ca 120 kvm.
Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad till tre nya kapprum samt sju nya toaletter.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Avser verksamhetslokal-lagerlokal-tillbyggnad.
Rivning av lager i Kungsbacka
Rivningslov - lagerlokal.
Tjädern 17
Rivningslov.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Tillbyggnad av radhus i Kungsbacka
Verksamhet-tillbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning - invändig ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ändrad användning + utvändig ändring.
Ombyggnad av postterminal i Kungsbacka
Ändrad användning-lokal för postnord.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Ändring planlösning som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Ändring som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-ändrad anv. - endast viss del.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Tidsbegränst lov - verksamhetslokal, tillbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Parkeringsplats, utökning av befintlig.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på ombyggnad till lägenhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-tillbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av förråd med ca 50 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Avser borttagning av två rulltrappor samt nybyggnad av en gångtrappa.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 80 kvm.
Tillbyggnad av entré vid skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré om ca 15 kvm vid Vittra Forsgläntan skola.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kungsbacka
Avser tillbyggnad med en container.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning-verksamhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: