Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Ca 647 km väg. 4 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat.
Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6
Avser ombyggnad av två korsningar samt att förse korsningarna med trafiksignaler.
Ombyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av pålfabrik till lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun. Rivningsarbetet påbörjas i november 2017.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Rantorp
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad/anpassning av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Sökt bygglov i förebyggnade syfte. Planer finns för fördubbling av verksamheten med om- och tillbyggnad av produktion och lager. Inget bestämt i dagsläget.
Påbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Reparation av broar inom Kungsbacka kommun
För utförande av utbyte överbyggnad av bro 13-117-1 över Rolfsån och bro 13-2-1 över kanal vid Gåsevadsholm.
Återställande av förskola i Kungsbacka
Projektet avser återställande av förksola genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning
Nyanläggning av parkeringsyta samt rivningsentreprenad i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av parkering med plats för ca 32 bilar samt rivning av två byggnad 002 och 003 administrations- och mottagningsbyggnader.
Ombyggnad till hotellverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av ett parhus till hotellverksamhet.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Installation och service av brand- och inbrottslarm.
Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.
Arkeologisk förundersökning av mark i Fjärås, Kungsbacka
Avser arkeologisk förundersökning på del av boplats RAÄ 496 inom Rossa-red 5:18 i Fjärås. Det finns planer på nybyggnad av bostäder inom en del av fastigheten (1032622).
Upprustning av allé i Kungsbacka
Projektet avser upprustning av allé.
Upprustning av park i Kungsbacka
Projektet avser upprustning av park.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser ändrad användning. Uppskattad kostnad.
Rivning av avloppspumpstation i Kungsbacka
Rivning - avloppspumpstation.
Rivning av enbostadshus i Kungsbacka
Rivningslov Tölö 3:4,3:5.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov-verksamhet Bolsheden 1:48,1:62. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Utvändig & invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bensinstation i Kungsbacka
Ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-om- och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av herrgård i Kungsbacka
Ändrad användning-verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av bärande konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad-bullerplank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på ombyggnad till lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser inredning av ett rum och ett förråd på vinden till en befintlig lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser inredning av vind till ett rum och förråd i flerbostadshus.
Rivning av industribyggnad i Kungsbacka
Projektet avser rivning av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Rivning av bostadshus i Kungsbacka
Projektet avser rivning av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: