Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kungsbacka

Till- och ombyggnad av flerbostadshus på Tingberget
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Rantorp
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm. Byggstart tidigast början 2018.
Ombyggnad av skola till förskola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av befintlig skola till förskola med fyra avdelningar.
Påbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré samt invändig ombyggnad för fisk- och skaldjursförsäljning.
Nyanläggning av parkeringsyta samt rivningsentreprenad i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av parkering med plats för ca 32 bilar samt rivning av två byggnad 002 och 003 administrations- och mottagningsbyggnader.
Ombyggnad av vägkorsning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av tre befintliga vägkorsningar mellan Inlagsleden och Södra Infarten till en cirkulationsplats.
Ombyggnad till HVB-hem i Kungsbacka
Avser ombyggnad av förskola till HVB-hem för ensamkommande barn. I projekten ingår att anpassa byggnaden till verksamheten genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Miljökonsulter - Miljöutredningar, Naturvärdesinventeringar (NVI) och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av en flygel om ca 300 kvm med undervisningslokaler i två våningar.
Nybyggnad av fibernät i Sundstorp, Kungsbacka kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 200 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Kungsbacka kommun
Avser ett komplett driftsatt passivt fiberoptiskt nät för bredband för Förlanda Avloppsförening ek förening.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs för 11-mannalag på Kungsbacka Sportcenter. Konstgräsyta ca 7881 kvm. Uppskattad kostnad.
Upprustning av stadsentréer i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Fastighetsbesikning, riskanalys, vibrationsmätning och skadeutredning/reglering för successiva leveranser under avtalsperioden.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem. Byggstart september/oktober 2017.
Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Avser verksamhetslokal-lagerlokal-tillbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Tillbyggnad av radhus i Kungsbacka
Verksamhet-tillbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning - invändig ombyggnad.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Ändring planlösning som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Ändring som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-ändrad anv. - endast viss del.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Tidsbegränst lov - verksamhetslokal, tillbyggnad.
Ombyggnad av herrgård i Kungsbacka
Ändrad användning-verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på ombyggnad till lägenhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-tillbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av förråd med ca 50 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Avser borttagning av två rulltrappor samt nybyggnad av en gångtrappa.
Tillbyggnad av entré vid skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré om ca 15 kvm vid Vittra Forsgläntan skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: