Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kungsbacka

Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Ca 647 km väg. 4 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av industrihus i Fjärås
Projektet avser tillbyggnad av industrihus. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Rantorp
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm. Byggstart tidigast början 2018.
Ombyggnad av skola till förskola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av befintlig skola till förskola med fyra avdelningar.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Sökt bygglov i förebyggnade syfte. Planer finns för fördubbling av verksamheten med om- och tillbyggnad av produktion och lager. Inget bestämt i dagsläget.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Tillbyggnad av produktionslokal och kontor i Kungsbacka
Projektet har lagts på is tills vidare. Entreprenörer för grundläggning (armeringsjärn, betong, kantprofiler och frigolit) stålstomme, betongbjälklag, trätakstolar, tegelpannor, ventilation, vs el och styr samt ytskikt kommer att upphandlas om beslut tas att utföra byggnationen. Stensockel, lösvirke. Uppskattad byggstart
Påbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Reparation av broar inom Kungsbacka kommun
Utbyte av överbyggnad på 2 st broar.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré samt invändig ombyggnad för fisk- och skaldjursförsäljning.
Ombyggnad av vägkorsning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av tre befintliga vägkorsningar mellan Inlagsleden och Södra Infarten till en cirkulationsplats.
Ombyggnad till HVB-hem i Kungsbacka
Avser ombyggnad av förskola till HVB-hem för ensamkommande barn. I projekten ingår att anpassa byggnaden till verksamheten genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Miljökonsulter - Miljöutredningar, Naturvärdesinventeringar (NVI) och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
Utbyte av växtbäddar i Kungsbacka
Projektet avser utbyte av växtbäddar på naturgräsplaner.
Nyanläggning av parkeringsyta samt rivningsentreprenad i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av parkering med plats för ca 32 bilar samt rivning av två byggnad 002 och 003 administrations- och mottagningsbyggnader.
Ombyggnad till hotellverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av ett parhus till hotellverksamhet.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs för 11-mannalag på Kungsbacka Sportcenter. Konstgräsyta ca 7881 kvm. Uppskattad kostnad.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem.
Upprustning av stadsentréer i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Arkeologisk förundersökning av mark i Fjärås, Kungsbacka
Avser arkeologisk förundersökning på del av boplats RAÄ 496 inom Rossa-red 5:18 i Fjärås. Det finns planer på nybyggnad av bostäder inom en del av fastigheten (1032622).
Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av herrgård i Kungsbacka
Ändrad användning-verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av bärande konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av avloppspumpstation i Kungsbacka
Rivning - avloppspumpstation.
Rivning av enbostadshus i Kungsbacka
Rivningslov Tölö 3:4,3:5.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad-bullerplank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på ombyggnad till lägenhet.
Ombyggnad av bensinstation i Kungsbacka
Ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-om- och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av bostadshus i Kungsbacka
Projektet avser rivning av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: