Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Halmstad

Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 2
Avser renovering av 223 lägenheter samt nybyggnad av 45 vindslägenheter. Stambyte, ventilation, el, fönsterbyte, källare, badrum samt köksrenovering. Byggstart beräknad till hösten/vintern 2017.
Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
TSK och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH01, DH02, DH51-2017.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.
Ombyggnad av hamn i Halmstad
Avser upphöjning av uppställningsytorna A, B och C i Halmstad Hamn. Ytorna ska höjas för att klara framtida regn och översvämningar.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper. Omfattning oklar.
Ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket.
Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.
ROT av lokaler inom Vallås Torg i Halmstad
Projektet innefattar: Ombyggnad av befintligt husvärdskontor, frisörsalong och aktivitetslokal till gym, Ombyggnad av befintlig apotekslokal till skollokaler, Tillbyggnad av befintlig ICA-butik för att skapa nya lokaler för frisör, apotek, bankomat samt utökning av yta för ICA-handlare. Ny fasadbeklädnad runt befintlig ICA-lokal, Utvändigt underhåll av resterande lokaler inom Vallås Torg. Vårdcentral: tvätt av fasad, tegel, målning av underslag, plåtar, putsfasad samt bandfalsat plåttak. Nuvarande huslänga med apotek, hemtjänst, allaktivitetlokal och husvärdskontor: tvätt av fasad, tegel och VKR-stål, målning underslag, plåtar, VKR-stål samt putsfasad. Folktandvården: Målning av fönster, plåt, underslag, betongbalkar ovan fönster samt tvätt och oljebehandling av tryckt virke. Rivning av skärmtak. Tvätt och målning av takpannor, justering och målning av hängrännor och stuprör.
Om- och tillbyggnad av förskola i Harplinge, Halmstads kommun
Bygg inkl mark med samordningsansvar. Rör, vent, el samt storkök och varukyla. Tillbyggnad med fyra nya avdelningar. Ombyggnad av personaldel och tillagningskök. Tillbyggnad 835 kvm huvudbyggnad, 32 kvm förråd. Ombyggnad 608 kvm.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Avser ombyggnad av ca 2000 kvm lektionssalar vid Högskolan i Halmstad.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Avser ombyggnad av hemkunskapssal på skola.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser ombyggnad av Stora Torg samt Brogatan och Storgatan.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum.
Rivning av kontorslokaler i Halmstad
Avser rivning av kontorslokaler inför ombyggnad till hotellrum för Scandic.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Planer finns på utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Utvidgning av kyrkogård vid Söndrum kyrka
Avser utvidgning av kyrkogården för de kommande 40 åren.
Renovering av vatten- och avloppsledningar, Halmstad
Avser ombyggnad av gata med nya cykelbanor samt VA-sanering med bland annat ny D1200-ledning.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.
Underhåll av bro över enskild väg i Halmstad
Bro över enskild väg, sj och gata. Om- och bättringsmålning, fogning.
Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm.
Utbyggnad av fibernät i Halmstad
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning/plöjning/fräsning och dokumentation sa,t leverans av kanalisation, brunnar, skåp samt övrig nödvändig material för att få en fullt fungerande kanalisation.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Avser utvändig renovering av skola. Bl.a byter av fasad av puts och tegel och cembritskivor, fönsterbyte på norra sidan.
Ombyggnad av omklädningsrum i Halmstad
Avser ombyggnad av Kärlekens IP omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av gruppbostad till 6 bostadslägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av tre lokaler till fyra lägenheter. Strategisk partnering.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till 6 st äldrebostäder. Strategisk partnering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.
Byte av frånskiljare i station EON Linehed, Halmstad
Avser utbyte av befintliga 130 kV frånskiljare i E.ON:s station Linehed. Totalt handlar det om nio (9) stycken frånskiljare i fyra (4) fack 102, 105, 111, 112. Kontrollutrustning för dessa fack är dels placerad i E.ON:s stationsbyggnad, dels i intilliggande station H4 Linehed.
Ombyggnad av ljudsystem i ishall i Halmstad
Avser ombyggnad av ljudsystem i Ishall A i Halmstad Arena samt demontering av befintlig ljudanläggning.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av bageri i Halmstad
Avser tillbyggnad av konditori.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov - om- och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärsbyggnad, eurostop del 3.
Ombyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av förskola samt nybyggnad av två förråd och bullerskärm, jutarums förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring, bilmånsson.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förråds- och kanslibyggnad.
Rivning av förskola i Halmstad
Avser rivning av två stycken förskolor. Ny förskola (1312650) kommer att ersätta dessa.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad, utvändiga ändringar samt uppsättning av 2st skyltar.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av befintligt skärmtak över bilutlastningen - ok-q8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov - inredning av ytterligare lägenheter i flerbostadshus (8 st) samt nya fönster/takkupor och balkonger.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förrådsbyggnad.
Inköp av läktarstolar i Halmstad
Omfattar inköp och montering av läktarstolar till Halmstad Arenas ishall. 3100 stolar skall köpas in och monteras. Uppdraget omfattar även demontering och omhändertagande av ca 3800 befintliga stolar av trä på stålstativ med infästning.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal, skärmtak till spolplatta.
Tillbyggnad av stängsel i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av inhägnad med oxygen- och nitrogentankar.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med cykelförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och teknikrum.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning till tillfälligt boende.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av pannrum till övernattningslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av cafe i Halmstad
Bygglov för ändring av affärsbyggnad/lokal samt uppsättning av fasadskylt.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändring i industribyggnad-inredning av entresol för mötesrum.
Byte av yttre belysning i Halmstad, etapp 3
Projektet avser byte av yttre armaturer på adresserna Strandvallen 2-28, samt Nyvången 2-24, Nyvången 1-23, Tynavägen 1–26 och Strandvallen 130–150.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad av vind till 5 lägenheter i flerbostadshus.
Åtgärder för att förbättra vandringsvägarna i Fylleån, Halmstad
Avser projektering av hur borttagande av vandringshindrena kommer att utföras samt utförande av åtgärderna för att förbättra vandringsvägarna i Ulvsnäsabäcken.
Nybyggnad av handikapptoalett på bibliotek i Halmstad
Installation av RWC på Söndrums bibliotek. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Översvämningsutredning vid Nissans åmynning, Halmstad
Uppdraget avser att utreda möjliga åtgärder för att minimera konsekvenserna av översvämningar inom området och dess tillrinningsområde. Åtgärderna ska vara tillämpbara i större eller mindre skala, direkt vid Nissans strand/kaj, inom närområdet intill Nissan.
Utökning av stängsel i Halmstad
Uppdraget avser komplettering av befintligt stängsel.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: