Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Halmstad

Ombyggnad för resecentrum i Halmstad, etapp 4
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning ännu oklar. Kan delas upp i flera delar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 2
Avser renovering av 223 lägenheter samt nybyggnad av 47 vindslägenheter på Stålgatan 24-40 och Granatvägen 2-26. Stambyte, ventilation, el, fönsterbyte, källare, badrum samt köksrenovering. Uppskattad kostnad.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Vägmarkering inom distrikt Halmstad
Entreprenaden är fördelad på grupp DH1, nyläggning med utförandekrav på nytt beläggningsslitlager samt grupp DH2, som omfattar underhållsmarkeringar med krav på funktion. Grupperna kommer att utgöra ett kontrakt.
Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2017.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser ombyggnad av torg. och framåt. Avser byte av markbeläggning.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Ny- eller ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser ny- eller ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av hemkunskapssal på skola. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till kontor i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av f d postterminal till kontorslokaler.
Ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm. Bro 13-599-1 tillkommer avseende underhåll samt bullerskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt. Byggstart tidigast slutet 2017.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Avser utvändig renovering av skola. Bl.a byter av fasad av puts och tegel och cembritskivor, fönsterbyte på norra sidan.
Ombyggnad av omklädningsrum i Halmstad
Avser ombyggnad av Kärlekens IP omklädningsrum. Schaktningsarbetet påbörjas i augusti 2017.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till 6 st äldrebostäder. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av tre lokaler till fyra lägenheter. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Utförande av infräsning väg i Distrikt Halland, Region Väst
Omfattar 3 objekt; 130822 Kungsäter-Gunnarsjö, 130821 Gunnarsjö-Länsgränsen och 141520 Länsgränsen-Älekulla.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser ändrad användning från sportbutik till aktivitetscenter.
Rivning av skola i Halmstad
Projektet avser rivning av skolbyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager och kontor i Halmstad
Kontakta byggherren för ytterligare information. Planerna har lagts på is. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande. Avser tillbyggnad på ca 350 kvm med lager och kontor.
Tillbyggnad av bageri i Halmstad
Avser tillbyggnad av konditori.
Relining av kontor i Halmstad
Avser relining av spillvattensystem i del av KV Klostret mot Skolgatan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av golfrestaurang/klubblokal.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kylanläggning i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kylbyggnad.
Rivning av garage, skola mm i Halmstad
Projektet avser rivning på fyra ställen en industribyggnad/garage, skola, bostadshus och lada.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förråds- och kanslibyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och teknikrum.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning till tillfälligt boende.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av pannrum till övernattningslägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning/fyll och pålning.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall för insyn- och ljuddämpning mellan bebyggelse och fotbollsplan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Underhåll av plattvärmeväxlare i Halmstad
Avser underhåll på plattvärmeväxlare för HEM:s verksamhetsområde Produktion.
Byte av ventiler i värmesystem i flerbostadshus i Oskarström, Halmstad
Avser byte av avstängningsventiler för värmen i källaren i sju huskroppar.
Tillbyggnad av vapenhus och handikappanpassning, Enslövs församling
Kyrkoantikvarisk ersättning ska sökas. Igångsättning tidigast 2018. Omfattning oklar.
Byte av yttre belysning i Halmstad, etapp 3
Projektet avser byte av yttre armaturer på adresserna Strandvallen 2-28, samt Nyvången 2-24, Nyvången 1-23, Tynavägen 1–26 och Strandvallen 130–150.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kallager byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av handikapptoalett på bibliotek i Halmstad
Installation av RWC på Söndrums bibliotek. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Rivning av affärshus i Halmstad
Projektet avser rivning av affärsbyggnad/lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: