Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 2
Avser renovering av 223 lägenheter samt nybyggnad av 47 vindslägenheter på Stålgatan 24-40 och Granatvägen 2-26. Stambyte, ventilation, el, fönsterbyte, källare, badrum samt köksrenovering.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Vägmarkering inom distrikt Halmstad
Entreprenaden är fördelad på grupp DH1, nyläggning med utförandekrav på nytt beläggningsslitlager samt grupp DH2, som omfattar underhållsmarkeringar med krav på funktion. Grupperna kommer att utgöra ett kontrakt.
Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2017.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola med 2 nya avdelningar samt tillhörande utemiljö och ett mottagningsskök samt nybyggnad av två förråd och bullerskärm.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad, etapp 2
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm. Bro 13-599-1 tillkommer avseende underhåll samt bullerskydd.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad till kontor i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av f d postterminal till kontorslokaler.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.
Tankbeläggning i distrikt Halmstad
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DH21-2018.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till 6 st äldrebostäder. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av tre lokaler till fyra lägenheter. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kulturcentrum i Halmstad
Projektet avser ombyggnad/hyresgästanpassning från industrilokal till öppen kommunal kulturverksamhet.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Utförande av infräsning väg i Distrikt Halland, Region Väst
Omfattar 3 objekt; 130822 Kungsäter-Gunnarsjö, 130821 Gunnarsjö-Länsgränsen och 141520 Länsgränsen-Älekulla.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Rivning av skola i Halmstad
Projektet avser rivning av skolbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser ändrad användning från sportbutik till aktivitetscenter.
Tillbyggnad av lager och kontor i Halmstad
Kontakta byggherren för ytterligare information. Planerna har lagts på is. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande. Avser tillbyggnad på ca 350 kvm med lager och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad kostnad.
Relining av kontor i Halmstad
Avser relining av spillvattensystem i del av KV Klostret mot Skolgatan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av golfrestaurang/klubblokal.
Tillbyggnad av brandstation i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av brandstation med kallgarage och skärmtak samt fasadändring.
Tillbyggnad av golfbana i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av golfanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kylanläggning i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kylbyggnad.
Ombyggnad till lägenhet i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av tvättstuga till 1 lägenhet. Uppskattad kostnad.
Rivning av garage, skola mm i Halmstad
Projektet avser rivning på fyra ställen en industribyggnad/garage, skola, bostadshus och lada.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning/fyll och pålning.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall för insyn- och ljuddämpning mellan bebyggelse och fotbollsplan.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med balkong.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad, muellers livs.
Underhåll av plattvärmeväxlare i Halmstad
Avser underhåll på plattvärmeväxlare för HEM:s verksamhetsområde Produktion.
Byte av ventiler i värmesystem i flerbostadshus i Oskarström, Halmstad
Avser byte av avstängningsventiler för värmen i källaren i sju huskroppar.
Tillbyggnad av vapenhus och handikappanpassning, Enslövs församling
Kyrkoantikvarisk ersättning ska sökas. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kallager byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av handikapptoalett på bibliotek i Halmstad
Installation av RWC på Söndrums bibliotek. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Anbud avseende säkerhetsrådgivare i Halmstad.
Avtalet omfattar perioden 2018-01-01 - 2019-12-31 (2 år). Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. HEM har rätt, men är inte skyldig, att förlänga avtalet med oförändrade villkor under högst 1+1 år. Avser HEM att förlänga avtalet bör HEM skriftligen meddela leverantören detta senast tre (3) månader före det datum som avtalet annars upphör att gälla.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad (entresolplan) samt fasadändring av industribyggnad.
Rivning av affärshus i Halmstad
Projektet avser rivning av affärsbyggnad/lokal.
Direktupphandling avseende upphandlingskonsult i Halmstad
Upphandling avser upphandlingskonsult för uppdraget att genomföra HFAB:s upphandling av telefoni- och växellösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: