Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Halmstad-Oskarström
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning till 14 meter på en sträcka av 10,9 km. Ombyggnad av vägskäl, nya öglor och en ny parallellväg med 4 meters bredd. Ny gc-väg mellan Sperlingsholm-Spånstad med en ny gc-port vid Sperlingsholm. Bulleråtgärder.
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 2
Avser renovering av 223 lägenheter samt nybyggnad av 47 vindslägenheter på Stålgatan 24-40 och Granatvägen 2-26. Stambyte, ventilation, el, fönsterbyte, källare, badrum samt köksrenovering.
TSK- och varmmassabeläggning i distrikt Väst
Distrikt Halmstad (DH) i distrikt Väst. Objekten är indelade i två (2) beläggningsgrupper DH01, DH02 med vardera två (2) huvuddelar utförande 2018 alternativt 2019.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Vägmarkering inom distrikt Halmstad
Entreprenaden är fördelad på grupp DH1, nyläggning med utförandekrav på nytt beläggningsslitlager samt grupp DH2, som omfattar underhållsmarkeringar med krav på funktion. Grupperna kommer att utgöra ett kontrakt.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola med 2 nya avdelningar samt tillhörande utemiljö och ett mottagningsskök samt nybyggnad av två förråd och bullerskärm.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad, etapp 2
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i maj 2018.
Tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad på 1700 kvm av konstmuseum. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av hotell/restaurang, inglasning av terasser samt fasadändring. rivning av bar och glastak.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Tankbeläggning i distrikt Halmstad
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DH21-2018.
Ombyggnad av stridsteknikfält i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av stridsteknikfält.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad/ändrad användning av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.
Ombyggnad av kulturcentrum i Halmstad
Projektet avser ombyggnad/hyresgästanpassning från industrilokal till öppen kommunal kulturverksamhet.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad av vind till 5 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation på skola i Halmstad
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Utbyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Avser tillbyggnad av befintlig korttidsparkering med bla tillkommande asfalterad yta om ca 1600 kvm med tillhörande dagvattenhantering samt komplettering av ny infart och allmän översyn och anpassning.
Tillbyggnad av lager och kontor i Halmstad
Kontakta byggherren för ytterligare information. Planerna har lagts på is. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande. Avser tillbyggnad på ca 350 kvm med lager och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad kostnad.
Arkeologisk undersökning i Söndrum, Halmstad
Avser upphandling av konsult för arkeologisk undersökning inom RAÄ 106 och 108 i Söndrums socken, Halmstad.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av entré på industribyggnad, ramirent.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal - mercado.
Ombyggnad till lägenhet i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av tvättstuga till 1 lägenhet. Uppskattad kostnad.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av komplementbyggnad, tvättstuga/förråd/skyddsrum efter brand.
Rivning av skola i Halmstad
Rivningslov - rivning av skolbyggnad.
Rivning av mur i Halmstad
Rivningslov - rivning av mur.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning från kontor till skolverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning/ombyggnad från butik till restaurang (utökning av befintlig restaurang) samt fasadändring, la pizza.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall/ljudvall.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall/ljudvall.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - förberedelse inför nybyggnation.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad med förråd, skärmtak samt miljöstation.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad, muellers livs.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med balkong.
Ombyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för flyttning samt invallning av cisterner.
Tillbyggnad av garage vid brandstation i Halmstad, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av kallgarage vid brandstation.
Stängsling av naturreservat i Halmstad
Projektet avser utbyte av befintligt stängsel (ca 1250 meter) ett äldre taggtrådsstängsel till ett fårnätstängsel med en övre eltråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i garage och stall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från barnvagnsbutik till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från restaurang till butikslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning kontorslokal till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning till kontor, fasadändring samt ändring av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av en hiss.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kallager byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Anbud avseende säkerhetsrådgivare i Halmstad.
Avtalet omfattar perioden 2018-01-01 - 2019-12-31 (2 år). Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. HEM har rätt, men är inte skyldig, att förlänga avtalet med oförändrade villkor under högst 1+1 år. Avser HEM att förlänga avtalet bör HEM skriftligen meddela leverantören detta senast tre (3) månader före det datum som avtalet annars upphör att gälla.
Nybyggnad av handikapptoalett på bibliotek i Halmstad
Installation av RWC på Söndrums bibliotek. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Upphandling av skyddsbarriärer mot översvämning, Halmstad
Upphandlingen omfattar köp och leverans av 500 meter skyddsbarriär mot översvämning inklusive 12 st inner- och 12 st ytterhörn. Inga tyngder för plastmembran ska ingå i upphandlingen.
Ombyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nya utrymningstrappor på förskola.
Direktupphandling avseende upphandlingskonsult i Halmstad
Upphandling avser upphandlingskonsult för uppdraget att genomföra HFAB:s upphandling av telefoni- och växellösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: