Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Halmstad

Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta.
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 2
Avser renovering av 223 lägenheter samt nybyggnad av 45 vindslägenheter. Stambyte, ventilation, el, fönsterbyte, källare, badrum samt köksrenovering. Byggstart beräknad till hösten/vintern 2017.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.
Ombyggnad av hamn i Halmstad
Avser upphöjning av uppställningsytorna A, B och C i Halmstad Hamn. Ytorna ska höjas för att klara framtida regn och översvämningar.
Ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.
ROT av lokaler inom Vallås Torg i Halmstad
Projektet innefattar: Ombyggnad av befintligt husvärdskontor, frisörsalong och aktivitetslokal till gym, Ombyggnad av befintlig apotekslokal till skollokaler, Tillbyggnad av befintlig ICA-butik för att skapa nya lokaler för frisör, apotek, bankomat samt utökning av yta för ICA-handlare. Ny fasadbeklädnad runt befintlig ICA-lokal, Utvändigt underhåll av resterande lokaler inom Vallås Torg. Vårdcentral: tvätt av fasad, tegel, målning av underslag, plåtar, putsfasad samt bandfalsat plåttak. Nuvarande huslänga med apotek, hemtjänst, allaktivitetlokal och husvärdskontor: tvätt av fasad, tegel och VKR-stål, målning underslag, plåtar, VKR-stål samt putsfasad. Folktandvården: Målning av fönster, plåt, underslag, betongbalkar ovan fönster samt tvätt och oljebehandling av tryckt virke. Rivning av skärmtak. Tvätt och målning av takpannor, justering och målning av hängrännor och stuprör.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Avser ombyggnad av hemkunskapssal på skola.
Rivning av kontorslokaler i Halmstad
Avser rivning av kontorslokaler inför ombyggnad till hotellrum för Scandic.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av konstmuseum.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar.
Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm. Bro 13-599-1 tillkommer avseende underhåll samt bullerskydd.
Utbyggnad av fibernät i Halmstad
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning/plöjning/fräsning och dokumentation sa,t leverans av kanalisation, brunnar, skåp samt övrig nödvändig material för att få en fullt fungerande kanalisation.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Avser utvändig renovering av skola. Bl.a byter av fasad av puts och tegel och cembritskivor, fönsterbyte på norra sidan.
Ombyggnad av omklädningsrum i Halmstad
Avser ombyggnad av Kärlekens IP omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till 6 st äldrebostäder. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av tre lokaler till fyra lägenheter. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Utförande av infräsning väg i Distrikt Halland, Region Väst
Omfattar 3 objekt; 130822 Kungsäter-Gunnarsjö, 130821 Gunnarsjö-Länsgränsen och 141520 Länsgränsen-Älekulla.
Byte av frånskiljare i station EON Linehed, Halmstad
Avser utbyte av befintliga 130 kV frånskiljare i E.ON:s station Linehed. Totalt handlar det om nio (9) stycken frånskiljare i fyra (4) fack 102, 105, 111, 112. Kontrollutrustning för dessa fack är dels placerad i E.ON:s stationsbyggnad, dels i intilliggande station H4 Linehed.
Ombyggnad av ljudsystem i ishall i Halmstad
Avser ombyggnad av ljudsystem i Ishall A i Halmstad Arena samt demontering av befintlig ljudanläggning.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Byte av ventiler i värmesystem i flerbostadshus i Oskarström, Halmstad
Avser byte av avstängningsventiler för värmen i källaren i sju huskroppar.
Relining av kontor i Halmstad
Avser relining av spillvattensystem i del av KV Klostret mot Skolgatan.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av bageri i Halmstad
Avser tillbyggnad av konditori.
Ombyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av förskola samt nybyggnad av två förråd och bullerskärm, jutarums förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring, bilmånsson.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förråds- och kanslibyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skola i Halmstad
Projektet avser rivning av skolbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad, utvändiga ändringar samt uppsättning av 2st skyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov - inredning av ytterligare lägenheter i flerbostadshus (8 st) samt nya fönster/takkupor och balkonger.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av befintligt skärmtak över bilutlastningen - ok-q8.
Inköp av läktarstolar i Halmstad
Omfattar inköp och montering av läktarstolar till Halmstad Arenas ishall. 3100 stolar skall köpas in och monteras. Uppdraget omfattar även demontering och omhändertagande av ca 3800 befintliga stolar av trä på stålstativ med infästning.
Tillbyggnad av stängsel i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av inhägnad med oxygen- och nitrogentankar.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och teknikrum.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning till tillfälligt boende.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av pannrum till övernattningslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av cafe i Halmstad
Bygglov för ändring av affärsbyggnad/lokal samt uppsättning av fasadskylt.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändring i industribyggnad-inredning av entresol för mötesrum.
Byte av yttre belysning i Halmstad, etapp 3
Projektet avser byte av yttre armaturer på adresserna Strandvallen 2-28, samt Nyvången 2-24, Nyvången 1-23, Tynavägen 1–26 och Strandvallen 130–150.
Utökning av stängsel i Halmstad
Uppdraget avser komplettering av befintligt stängsel.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: