Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falkenberg

Tillbyggnad av galleria i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av galleria.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.
Ny- eller tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser ny- eller tillbyggnad av förskola. Byggstart tidigast hösten 2018.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny- och ombyggnad av gator mmi Falkenberg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, gågator och strandpromenad.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Muddring i Glommen, Lövstaviken samt Fallkenbergs yttre hamn
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment i Glommens hamn, Lövstaviken samt inloppet till och de yttre delarna av Falkenbergs Hamn.
Renovering av badhus i Falkenberg
Projektet avser renovering av badhus.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gata.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Ombyggnad till förskola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad från grundskola till förskola med 3 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av GC-infrastruktur i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gata. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus i två plan med ca 1800 kvm. Uppskattad kostnad.
Upprusning av gångstråk i Falkenberg
Projektet avser upprustning och förstärkning av gångstråk längs Ätran.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av golfbana i Falkenberg
Avser ombyggnad av drivingrange, studio med isolering samt förråd.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av övergångskonstruktioner på bro över Ätran, Falkenberg
Övergångskonstruktionerna till befintlig bro över Ätran i Falkenberg ska bytas ut.
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassning/ombyggnad av skola.
Rivning av Glasfiberkajen i Falkenberg
Objektet omfattar: Rivning av bitumenbundna lager, tjärasfalt ca 1350 m2. Rivning av spont, ca 90 meter. Jordschakt ca 1400 m3. Marköverbyggnad, erosionsskydd ca 1500 m2. Byggstart tidigast kvartal 4 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad kylkondensor.
Tillbyggnad av personallokal i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med personalutrymme, nytt förråd m.m och anpassning av innergård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad användning från uthus till flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Anmälan entrésolplan, ändring av planlösning och bärande konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av stuga på stranden.
Rivning av mast i Falkenberg
Rivning vindmätningsmast.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av bilverkstad i Falkenberg
Tillbyggnad bilverkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad förskola med utesovplatser.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad, fasadändring av enbostadshus samt byte av ventilation.
Tillbyggnad av kylhus i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med kyl och frysrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: