Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Falkenberg

Tillbyggnad av affärslokaler Gekås Ullared
Planer finns på en utbyggnad av av butikslokalerna med 32 000 kvm.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av Hjortsbergsskolan med ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus i två plan med ca 1800 kvm. Uppskattad kostnad.
Spontreparation av kajer i Falkenberg
Objektet avser spontreparationer inom Falkvarv AB och Falkenbergs Terminal AB industriområde: spontingjutning kaj V ca 230 m, kaj A ca 20 m, Krönbalksgjutning ca 220 m3 mm.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassningar av Söderskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Muddring i Glommen, Lövstaviken samt Fallkenbergs yttre hamn
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment i Glommens hamn, Lövstaviken samt inloppet till och de yttre delarna av Falkenbergs Hamn.
Om- & tillbyggnad av affär i Ullared, Falkenberg
Avser om- och tillbyggnad till optikbutik om ca 750 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av golfbana i Falkenberg
Avser ombyggnad av drivingrange, studio med isolering samt förråd. Byggstart tidigast hösten 2017.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Ågårds deponi ska sluttäckas med bentonitmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning. Det ingår även en del diken.
Rivning av flerbostadshus i Falkenberg
Avser rivning av ett flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Avser tillbyggnad av kallager om ca 660 kvm.
Rivning av Glasfiberkajen i Falkenberg
Objektet omfattar: Rivning av bitumenbundna lager, tjärasfalt ca 1350 m2. Rivning av spont, ca 90 meter. Jordschakt ca 1400 m3. Marköverbyggnad, erosionsskydd ca 1500 m2.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Källsjö, Falkenberg
I Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Källsjö.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Falkenbergs kommun
I Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Vinberg – Töringe – Långås.
Om- och tillbyggnad av museum i Falkenberg
Avser ombyggnad av muséum samt tillbyggnad av balkong.
Renovering av friidrottsanläggning i Falkenberg
Objektet avser ny ytstruktur och på valda delar ska det även läggas helt ny beläggning. Vissa grenspecifika funktioner såsom kastringar och längdhoppsgropar byggs också om.
Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av ett villor vid Marknadsvägen.
Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av villor vid i Kv Grieg.
Rivning av bensinstation i Falkenberg
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri.
Rivning av lager i Falkenberg
Rivning lagerbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Ställplatser för husbilar, säsongsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Falkenberg
Tillbyggnad av bef omklädningsrum.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av förråd och tak.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av bef byggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av byggnad pga brand.
Tillbyggnad av kylhus i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med kyl och frysrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av lekstuga.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av va-ledning i Falkenberg
Anslutning till kommunalt vatten och avloppsledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: