Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Falkenberg

Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Planer finns på ombyggnad av kök och matsal vid Tångaskolan.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av Hjortsbergsskolan med ca 1000 kvm. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Upprustning av flerbostadshus i Falkenberg
Fortsatt ombyggnad och upprustning inom området Sloalyckan, som kommer att utföras under ett antal år. Föregående etapp Hus F har objekt nr 942099.
Om- & tillbyggnad av affär i Ullared, Falkenberg
Avser om- och tillbyggnad till optikbutik om ca 750 kvm.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser om- och tillbyggnad av skola. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Ombyggnad av äldreboende i Vessigebro, Falkenberg
Ett förslag har tagits fram på en ombyggnad av 22st lägenheter till ca 16-17 st. Ökat utrymme för att stämma in med dagens standarder.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassning/ombyggnad av skola. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus i två plan med ca 1800 kvm.
Spontreparation av kajer i Falkenberg
Objektet avser spontreparationer inom Falkvarv AB och Falkenbergs Terminal AB industriområde: spontingjutning kaj V ca 230 m, kaj A ca 20 m, Krönbalksgjutning ca 220 m3 mm.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassningar av Söderskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Ombyggnad av golfbana i Falkenberg
Avser ombyggnad av drivingrange, studio med isolering samt förråd. Byggstart tidigast hösten 2017.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Ågårds deponi ska sluttäckas med bentonitmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning. Det ingår även en del diken.
Rivning av flerbostadshus i Falkenberg
Avser rivning av ett flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av museum i Falkenberg
Avser ombyggnad av muséum samt tillbyggnad av balkong.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Källsjö, Falkenberg
I Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Källsjö.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Falkenbergs kommun
I Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Vinberg – Töringe – Långås.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Asige - Abild
Inom projektområdet Asige/Abild ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kos
Inom projektområdet Kos i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oktorp
Inom projektområdet Oktorp i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vessige
Inom projektområdet Vessige i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Renovering av friidrottsanläggning i Falkenberg
Objektet avser ny ytstruktur och på valda delar ska det även läggas helt ny beläggning. Vissa grenspecifika funktioner såsom kastringar och längdhoppsgropar byggs också om.
Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av villor vid i Kv Grieg.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Avser tillbyggnad av kallager om ca 660 kvm.
Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av ett villor vid Marknadsvägen.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning från restaurang till kontor/industri, fasadändring, rivning av balkong.
Ombyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Ändrad användning till LSS-boende.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lager samt rivning lagertält och sluss.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av lägenheter i Falkenberg
Ändring av en femrumslägenhet till 2 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus, fasdändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Falkenberg
Anslutning till kommunalt vatten och avloppsledning.
Tillbyggnad av anslutningsväg i Falkenberg
Marklov Bredda asfalterad infart till flerbostadshus.
Tillbyggnad av sophus i Falkenberg
Påbyggnad av gemensamhetslokal, tillbyggnad av miljöhus och bastubyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av 4 byggnader.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av byggnad pga brand.
Rivning av garage i Falkenberg
Rivning av cykelgarage.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av lekstuga.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av äldre kalkdoserare.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Ställplatser för husbilar, säsongsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Falkenberg
Tillbyggnad av bef omklädningsrum.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av förråd och tak.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Utbyte av övergångskonstruktioner på bro över Ätran, Falkenberg
Övergångskonstruktionerna till befintlig bro över Ätran i Falkenberg ska bytas ut.
Rivning av flerbostadshus i Falkenberg
Avser rivning av flerbostadshus. Uppskattad start.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: