Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Falkenberg

Tillbyggnad av affärslokaler Gekås Ullared
Projektet avser utbyggnad av av butikslokalerna med 32 000 kvm.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ätradalen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av Hjortsbergsskolan med ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Muddring i Glommen, Lövstaviken samt Fallkenbergs yttre hamn
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment i Glommens hamn, Lövstaviken samt inloppet till och de yttre delarna av Falkenbergs Hamn.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola och tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus i två plan med ca 1800 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till bilhall i Falkenberg
Avser invändig renovering av butik till bilhall samt byte av fasad. Man kommer också att riva befintlig bilhall. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av golfbana i Falkenberg
Avser ombyggnad av drivingrange, studio med isolering samt förråd.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Byggstart januari/februari 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av Glasfiberkajen i Falkenberg
Objektet omfattar: Rivning av bitumenbundna lager, tjärasfalt ca 1350 m2. Rivning av spont, ca 90 meter. Jordschakt ca 1400 m3. Marköverbyggnad, erosionsskydd ca 1500 m2. Rivningsstart tidigast våren 2018.
Renovering av friidrottsanläggning i Falkenberg
Objektet avser ny ytstruktur och på valda delar ska det även läggas helt ny beläggning. Vissa grenspecifika funktioner såsom kastringar och längdhoppsgropar byggs också om.
Rivning av lager i Falkenberg
Rivning lagerbyggnad.
Rivning av bensinstation i Falkenberg
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av stuga på stranden.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Falkenberg
Tillbyggnad av bef omklädningsrum.
Tillbyggnad av kylhus i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med kyl och frysrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad, fasadändring av enbostadshus samt byte av ventilation.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av bef byggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Falkenberg
Anslutning till kommunalt vatten och avloppsledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: