Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gotland

Ombyggnad till bilhandelslokaler i Visby

Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.

Utbyggnad av Klintehamn avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad för ökad anslutning samt för strängare utsläppsvillkor, bl a innebär detta att verket skall förses med kväverening. Personaldel utökas och verkstad flyttas.

Ombyggnad till studentlägenheter i Visby
Ca 40 studentlägenheter.

Ombyggnad och upprustning av Visby flygplats
Avser utökad yta för säkerhetskontroll, avgångshall och vid gaterna. Även att få till en stor gemensam entré för både ankomst- och avgångshall.

Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 2
Tillbyggnad av datorhall.

Utförande av vägbeläggning varm inom Gotlands län

Ombyggnad av kontor i Visby
Fasadändring och ombyggnad av kontorsbyggnad samt uppförande av nya skyltar.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby
Planen är att parkeringsdäcket, ovanpå den nästan 9000 kvm stora byggnaden ska användas att bygga nya hyreslägenheter.

Vägmarkeringar på Gotland

Ombyggnad av fastighet & nybyggnad av radhus i Ljugarn

Ombyggnad av entré till huvudbyggnad på Korpenomr i Visby

Tillbyggnad av hotell

Rivning av fyrhus och nybyggnad av nytt hus, Gotland
Visby golfklubb vill riva det gamla fyrhuset på Kronholmens golfbana och i stället bygga ett nytt fyrhus på samma plats.

Ombyggnad av skola i Visby
ombyggnad av skolbyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Visby
Tillbyggnad av handelsbyggnad, flytt av återvinningsstation och uppförande av plank runt återvinning samt ombyggnad av parkering.

Arbetsmiljöåtgärder på akutområdet på lasarettet i Visby
100-150 m2.

Nybyggnad av restaurang i Visby

Ombyggnad av 12kV ställverk i Visby
Avsikt att bygga ett nytt 12kV ställverk i Visby. Ställverket placeras i befintlig byggnad.

Om- och tillbyggnad av garage mm på Tofta
Avser ombyggnad av ca 1200 kvm befintligt garage samt tillbyggnad av ca 120 kvm kundmottagning, kontor, toaletter och fikarum.

Ombyggnad för Polisens kontaktcenter (PKC) i Visby
Avser Polismyndighetens behov av hyresgästanpassningar/ombyggnation i fastigheten Visby Tygverkstaden 1 på Gotland. Den förhyrda lokalen är på 1 342,5 kvm och ska användas för kontorsverksamhet.

Utbyggnad av Fårösund avloppsreningsverk
Reningsverket skall byggas om och till för minska bräddning och möjliggöra ökad anslutning. Detta innebär att ett nytt kemsteg byggs, högflödesrening införs samt att slamhanteringen ses över.

Ombyggnad av biograf i Visby
2 salonger i källaren.

Tillbyggnad av förskola i Visby
Avser tillbyggnad av förskola med ca 160 kvm.

På- och ombyggnad av flerbostadshus i Visby

Påbyggnad av hotell i Visby

Breddning av Taxibana M på Visby Airport
Avser markarbeten för en breddning av taxibana M på Visby Airport.

Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.

Tillbyggnad av kyrkogård i Visby
Utbyggnad av kyrkogård och uppförande av 2 st förrådsbyggnader, flytt av skyddstak och lammhus samt anläggande av anslutningsväg (norra kyrkogården).

Ombyggnad av servicecenter o säkerhetskontroll på Visby Airport
Avser ombyggnad av avgångshall och säkerhetskontroll på Visby Airport. Projektet kommer att delas upp i två etapper med uppehåll under sommaren. Etapp 1 avser ombyggnad av avgångshall, arbetsstationer och lounge/servicepoint, Projektnr 244029. Etapp 2 avser ombyggnad av säkerhetskontrollen på flygplatsen, Projektnr 244030.

Ombyggnad till flerbostadshus på Gotland

Ombyggnad av vattenverket i Roma
Entreprenaden innefattar bla membrananläggning, UV-ljus samt enhet för pH-justering. Förberedande av leverantören påbörjas i december-januari. Projektet är indelat i två etapper.

Ombyggnad av kontor i Visby
Ändrad användning/ombyggnad dansskola till kontor samt mindre fasadändring.

Dränering och byte av avlopp mm vid försvarsanläggning i Gotlands län
Objektet omfattar dränering och byte av avlopp. Ny infiltrationsbädd ska installeras. Oljecisterner i mark ska demonteras och skrotas. Ny cistern ska monteras i anläggningen.Div nya elinstallationer samt bränsleledningar.

Korrisionsskydd av spont på Skeppsbron i Visby
Avser korrosionsskydd av spont genom pågjutning av krönbalk ner till ca 1 meter under medelvattenhöjd. Entreprenaden planeras att utföras i två etapper.

Ombyggnad av skolkök, Gotland

Ombyggnad av skolkök, Visby

Rensmuddring av Slottshamnen i Visby, Gotland

Ombyggnad av butik i Visby
Ändrad användning/ombyggnad/tillbyggnad kontor till butik/café.

Renovering av elljusspår i Slite, Gotland

Rivning av automatstation i Visby
Ansökan om rivning av flygbränsleanläggning.

Ombyggnad av kontor i Visby
Byte av kylmedelskylare på telestation/kontor.

Ombyggnad till konferenslokal i Visby

Ombyggnad av konserthus i Visby
Ändrad användning del av bilhall till eventlokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kontor/ lokal till bostäder (åkermanska).

Ombyggnad av konferenslokal i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av magasin/förråd till konferenslokal.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ombyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av lager i Visby
Tillbyggnad och mindre fasadändring av lager/handelsbyggnad.

Nybyggnad av butik i Visby, etapp 1
Om- och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).

Ombyggnad av hotell i Visby
Fasadändring samt mindre ombyggnad av hotellrum.

Tillbyggnad av idrottsplats i Visby
Marklov för utbyggnad av tennisbana.

Rivning av kontor i Visby
Rivning av kontorsbyggnad.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Tillbyggnad av livsmedelsbutik (hoburgshallen), uppförande av kundvagnsgarage samt anläggande av nya parkeringsplatser Öja Bobbenarve 1:89,2:1.

Tillbyggnad av skärmtak i Visby
Tillbyggnad med skärmtak över fordonsuppställning (gotlands försvarsmuseum).

Rivning av transformatorstation i Visby
Rivning av transformatorstation.

Ombyggnad av butik i Visby
Mindre fasadändring och inredande av butikslokal.

Ombyggnad av bulleravgränsare i Visby
Ombyggnad av bullerplank.

Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av en befintlig förråds-/garagebyggnad.

Ombyggnad av regionnät i Visby
Uppförande av transformatorstation, ombyggnad av elnät.

Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning från kontor till förskola - tidsbegränsat lov t o m 2017-06-10.

Ombyggnad av enbostadshus i Visby
Ändring av bostadshus med in - och utvändig renovering.

Ombyggnad av verkstad i Visby
Ändrad användning/ombyggnad potatispackeri till verkstad.

Ombyggnad av kök på äldreboende i Visby

Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av fritidshus.

Rivning av transformatorstation i Visby
Anmälan rivning av transformator/se bn 2016/1374.

Borrningar på Gotland, SGU
Avser borrningsarbeten i berg för att kunna utföra geofysiska underökningar och efterföljande hydrogeologiska undersökningar.

Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av luftbehandlingsaggregat med vätskeburen värmeåtervinning (säveskolan).

Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation (solklintskolan).

Ombyggnad av industrihus i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation (skarphäll).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: