Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gotland

Basunderhåll allmänna vägar område Södra Gotland
Basunderhåll väg driftområde Södra Gotland.
Utbyggnad av Klintehamn avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad för ökad anslutning samt för strängare utsläppsvillkor, bl a innebär detta att verket skall förses med kväverening. Personaldel utökas och verkstad flyttas.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Tillbyggnad av kyrkogård i Visby
Utbyggnad av kyrkogård och uppförande av 2 st förrådsbyggnader, flytt av skyddstak och lammhus samt anläggande av anslutningsväg (norra kyrkogården).
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kontor/ lokal till bostäder (åkermanska).
Utbyggnad av Fårösund avloppsreningsverk
Reningsverket skall byggas om och till för minska bräddning och möjliggöra ökad anslutning. Detta innebär att ett nytt kemsteg byggs, högflödesrening införs samt att slamhanteringen ses över.
Ombyggnad till bryggeri och restaurang i Visby
Avser ombyggnad av gammalt ridhus till bryggeri.
Ombyggnad för Polisens kontaktcenter (PKC) i Visby
Avser Polismyndighetens behov av hyresgästanpassningar/ombyggnation i fastigheten Visby Tygverkstaden 1 på Gotland. Den förhyrda lokalen är på 1 342,5 kvm och ska användas för kontorsverksamhet.
Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.
Ombyggnad för ny incheckning samt integration SBD på Visby Airport
Avser ny incheckning mm, mindre byggnadsarbeten i samband med det.
Nybyggnad av rondell i korsning i Visby
Planerat projekt. Vi har uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av säkerhetskontroll på Visby Airport
Avser ombyggnad av avgångshall och säkerhetskontroll på Visby Airport. Projektet kommer att delas upp i två etapper med uppehåll under sommaren. Etapp 1 avser ombyggnad av avgångshall, arbetsstationer och lounge/servicepoint. Etapp 2 avser ombyggnad av säkerhetskontrollen på flygplatsen 244030.
Dränering och byte av avlopp mm vid försvarsanläggning i Gotlands län
Objektet omfattar dränering och byte av avlopp. Ny infiltrationsbädd ska installeras. Oljecisterner i mark ska demonteras och skrotas. Ny cistern ska monteras i anläggningen.Div nya elinstallationer samt bränsleledningar.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 1
Mindre förberedande arbeten för kommande om -och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Tillbyggnad av idrottsplats i Visby
Marklov för utbyggnad av tennisbana.
Rivning av kontor i Visby
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Underhåll/reparation av vägfärjor samt anslutningar vid färjeläge, område Gotland
Avser 2-årigt avtal med option på förlängning i ytterligare 1 + 1 år. Ca 0,53 mkr/år.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av biograf i Visby
Ändrad användning av festvåning till 2 st biografsalonger.
Ombyggnad av konserthus i Visby
Ändrad användning del av bilhall till eventlokal.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning från kontor till förskola - tidsbegränsat lov t o m 2017-06-10.
Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av en befintlig förråds-/garagebyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Visby
Ändrad användning/ombyggnad potatispackeri till verkstad.
Rivning av transformatorstation i Visby
Anmälan rivning av transformator/se bn 2016/1374.
Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Visby
Ombyggnad av bullerplank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Visby
Rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Tillbyggnad av fritidshus med takkupa och balkong.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Tillbyggnad av servicehus (sudersand camping).
Ombyggnad av butik i Visby
Mindre fasadändring och inredande av butikslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad - och ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av luftbehandlingsaggregat med vätskeburen värmeåtervinning (säveskolan).
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation (solklintskolan).
Ombyggnad av industrihus i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation (skarphäll).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: