Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gotland

Basunderhåll allmänna vägar område Södra Gotland
Basunderhåll väg driftområde Södra Gotland.

Ombyggnad till bilhandelslokaler i Visby

Utbyggnad av Klintehamn avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad för ökad anslutning samt för strängare utsläppsvillkor, bl a innebär detta att verket skall förses med kväverening. Personaldel utökas och verkstad flyttas.

Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 2
Tillbyggnad av datorhall.

Ombyggnad av lager i Visby

Utförande av vägbeläggning varm inom Gotlands län

Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby
Planen är att parkeringsdäcket, ovanpå den nästan 9000 kvm stora byggnaden ska användas att bygga nya hyreslägenheter.

Vägmarkeringar på Gotland

Ombyggnad av entré till huvudbyggnad på Korpenomr i Visby

Tillbyggnad av hotell

Rivning av fyrhus och nybyggnad av nytt hus, Gotland
Visby golfklubb vill riva det gamla fyrhuset på Kronholmens golfbana och i stället bygga ett nytt fyrhus på samma plats.

Tillbyggnad av kyrkogård i Visby
Utbyggnad av kyrkogård och uppförande av 2 st förrådsbyggnader, flytt av skyddstak och lammhus samt anläggande av anslutningsväg (norra kyrkogården).

Ombyggnad av skola i Visby
ombyggnad av skolbyggnad.

Arbetsmiljöåtgärder på akutområdet på lasarettet i Visby
100-150 m2.

Ombyggnad av restaurang i Visby

Om- och tillbyggnad av garage mm på Tofta
Avser ombyggnad av ca 1200 kvm befintligt garage samt tillbyggnad av ca 120 kvm kundmottagning, kontor, toaletter och fikarum.

Ombyggnad för Polisens kontaktcenter (PKC) i Visby
Avser Polismyndighetens behov av hyresgästanpassningar/ombyggnation i fastigheten Visby Tygverkstaden 1 på Gotland. Den förhyrda lokalen är på 1 342,5 kvm och ska användas för kontorsverksamhet.

Utbyggnad av Fårösund avloppsreningsverk
Reningsverket skall byggas om och till för minska bräddning och möjliggöra ökad anslutning. Detta innebär att ett nytt kemsteg byggs, högflödesrening införs samt att slamhanteringen ses över.

Ombyggnad av 12kV ställverk i Visby
Avsikt att bygga ett nytt 12kV ställverk i Visby. Ställverket placeras i befintlig byggnad.

Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.

Nybyggnad av rondell i korsning i Visby
Planerat projekt. Vi har uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av förskola i Visby
Avser tillbyggnad av förskola med ca 160 kvm.

Breddning av Taxibana M på Visby Airport
Avser markarbeten för en breddning av taxibana M på Visby Airport.

Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.

Ombyggnad av servicecenter o säkerhetskontroll på Visby Airport
Avser ombyggnad av avgångshall och säkerhetskontroll på Visby Airport. Projektet kommer att delas upp i två etapper med uppehåll under sommaren. Etapp 1 avser ombyggnad av avgångshall, arbetsstationer och lounge/servicepoint, Projektnr 244029. Etapp 2 avser ombyggnad av säkerhetskontrollen på flygplatsen, Projektnr 244030.

Dränering och byte av avlopp mm vid försvarsanläggning i Gotlands län
Objektet omfattar dränering och byte av avlopp. Ny infiltrationsbädd ska installeras. Oljecisterner i mark ska demonteras och skrotas. Ny cistern ska monteras i anläggningen.Div nya elinstallationer samt bränsleledningar.

Ombyggnad av vattenverket i Roma
Entreprenaden innefattar bla membrananläggning, UV-ljus samt enhet för pH-justering. Förberedande av leverantören påbörjas i december-januari. Projektet är indelat i två etapper.

Korrisionsskydd av spont på Skeppsbron i Visby
Avser korrosionsskydd av spont genom pågjutning av krönbalk ner till ca 1 meter under medelvattenhöjd. Entreprenaden planeras att utföras i två etapper.

Ombyggnad av kontor i Visby
Ändrad användning/ombyggnad dansskola till kontor samt mindre fasadändring.

Ombyggnad av butik i Visby
Ändrad användning/ombyggnad/tillbyggnad kontor till butik/café.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kontor/ lokal till bostäder (åkermanska).

Ombyggnad av konserthus i Visby
Ändrad användning del av bilhall till eventlokal.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Tillbyggnad av livsmedelsbutik (hoburgshallen), uppförande av kundvagnsgarage samt anläggande av nya parkeringsplatser Öja Bobbenarve 1:89,2:1.

Ombyggnad till konferenslokal i Visby

Tillbyggnad av idrottsplats i Visby
Marklov för utbyggnad av tennisbana.

Nybyggnad av butik i Visby, etapp 1
Mindre förberedande arbeten för kommande om -och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).

Rivning av kontor i Visby
Rivning av kontorsbyggnad.

Rivning av transformatorstation i Visby
Rivning av transformatorstation.

Ombyggnad av bulleravgränsare i Visby
Ombyggnad av bullerplank.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad - och ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av butik i Visby
Mindre fasadändring och inredande av butikslokal.

Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av fritidshus.

Rivning av transformatorstation i Visby
Anmälan rivning av transformator/se bn 2016/1374.

Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av en befintlig förråds-/garagebyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad.

Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning från kontor till förskola - tidsbegränsat lov t o m 2017-06-10.

Ombyggnad av verkstad i Visby
Ändrad användning/ombyggnad potatispackeri till verkstad.

Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av luftbehandlingsaggregat med vätskeburen värmeåtervinning (säveskolan).

Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation (solklintskolan).

Ombyggnad av industrihus i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation (skarphäll).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: