Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gotlands län

Gotland (43)

Ombyggnad till bilhandelslokaler i Visby

Utbyggnad av Klintehamn avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad för ökad anslutning samt för strängare utsläppsvillkor, bl a innebär detta att verket skall förses med kväverening. Personaldel utökas och verkstad flyttas.

Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 2
Tillbyggnad av datorhall.

Ombyggnad av lager i Visby

Ombyggnad av flerbostadshus i Gotland
Planerat projekt. Uppskattad kostnad.

Vägmarkeringar på Gotland

Tillbyggnad av hotell

Tillbyggnad av kyrkogård i Visby
Utbyggnad av kyrkogård och uppförande av 2 st förrådsbyggnader, flytt av skyddstak och lammhus samt anläggande av anslutningsväg (norra kyrkogården).

Utbyggnad av Fårösund avloppsreningsverk
Reningsverket skall byggas om och till för minska bräddning och möjliggöra ökad anslutning. Detta innebär att ett nytt kemsteg byggs, högflödesrening införs samt att slamhanteringen ses över.

Om- och tillbyggnad av garage mm på Tofta
Avser ombyggnad av ca 1200 kvm befintligt garage samt tillbyggnad av ca 120 kvm kundmottagning, kontor, toaletter och fikarum.

Ombyggnad till bryggeri och restaurang i Visby
Avser ombyggnad av gammalt ridhus till bryggeri.

Ombyggnad för Polisens kontaktcenter (PKC) i Visby
Avser Polismyndighetens behov av hyresgästanpassningar/ombyggnation i fastigheten Visby Tygverkstaden 1 på Gotland. Den förhyrda lokalen är på 1 342,5 kvm och ska användas för kontorsverksamhet.

Ombyggnad av 12kV ställverk i Visby
Avsikt att bygga ett nytt 12kV ställverk i Visby. Ställverket placeras i befintlig byggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kontor/ lokal till bostäder (åkermanska).

Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.

Ombyggnad för ny incheckning samt integration SBD på Visby Airport
Avser ny incheckning mm, mindre byggnadsarbeten i samband med det.

Nybyggnad av rondell i korsning i Visby
Planerat projekt. Vi har uppskattad byggstart och kostnad.

Breddning av Taxibana M på Visby Airport
Avser markarbeten för en breddning av taxibana M på Visby Airport.

Ombyggnad av säkerhetskontroll på Visby Airport
Avser ombyggnad av avgångshall och säkerhetskontroll på Visby Airport. Projektet kommer att delas upp i två etapper med uppehåll under sommaren. Etapp 1 avser ombyggnad av avgångshall, arbetsstationer och lounge/servicepoint. Etapp 2 avser ombyggnad av säkerhetskontrollen på flygplatsen 244030.

Ombyggnad av industrihus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av industrilokal.

Dränering och byte av avlopp mm vid försvarsanläggning i Gotlands län
Objektet omfattar dränering och byte av avlopp. Ny infiltrationsbädd ska installeras. Oljecisterner i mark ska demonteras och skrotas. Ny cistern ska monteras i anläggningen.Div nya elinstallationer samt bränsleledningar.

Ombyggnad av butik i Visby
Ändrad användning/ombyggnad/tillbyggnad kontor till butik/café.

Ombyggnad av skolkök, Visby

Ombyggnad till konferenslokal i Visby

Tillbyggnad av idrottsplats i Visby
Marklov för utbyggnad av tennisbana.

Nybyggnad av butik i Visby, etapp 1
Mindre förberedande arbeten för kommande om -och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).

Rivning av kontor i Visby
Rivning av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av konserthus i Visby
Ändrad användning del av bilhall till eventlokal.

Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.

Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av en befintlig förråds-/garagebyggnad.

Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning från kontor till förskola - tidsbegränsat lov t o m 2017-06-10.

Rivning av transformatorstation i Visby
Rivning av transformatorstation.

Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Tillbyggnad av fritidshus med takkupa och balkong.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad - och ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av bulleravgränsare i Visby
Ombyggnad av bullerplank.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av butik i Visby
Mindre fasadändring och inredande av butikslokal.

Rivning av transformatorstation i Visby
Anmälan rivning av transformator/se bn 2016/1374.

Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av fritidshus.

Ombyggnad av verkstad i Visby
Ändrad användning/ombyggnad potatispackeri till verkstad.

Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av luftbehandlingsaggregat med vätskeburen värmeåtervinning (säveskolan).

Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation (solklintskolan).

Ombyggnad av industrihus i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation (skarphäll).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: