Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Söderhamn

Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av befintlig F-6 sklola samt markarbeten inklusive nya ledningar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av förskola samt erforderliga ledningar i mark. Befintlig bruttoarea ca 415 m2 Total nybyggnadsyta ca 150 m2
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.
Rivning av sjukhusbyggnader i Söderhamn
Avser sanering och rivning av hus 6 och 7 samt rivning av murar, anläggningskompletteringar, hårdgjorda ytor mm.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt komplettering av elinstallationer. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenheter.
Rivning av grupphus i Söderhamn
Rivninglov av 3 bostadshus och komplementbyggnader Bäckfors 1:1,Myskje 7:1,Myskje 9:1.
Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivningslov flerbostadshus samt återställning av mark.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av ungdomsgård i Söderhamn
Ändrad användning från industrilokal till ungdomsgård och bowlinghall.
Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Rivning av garage i Söderhamn
Rivningslov garagelänga.
Rivning av transformatorstation i Söderhamn
Rivning av transformatorstation Östansjö 43:1,Åsbacka 3:1.
Ombyggnad av markanläggning i Söderhamn
Bygglov invallning av cisterner.
Ombyggnad av veterinärstation i Söderhamn
Ändrad användning från stall till hunddagis.
Ombyggnad av kontor i Söderhamn
Ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av skola i Söderhamn
Avser mindre tillbyggnation på skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: