Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Söderhamn

Förnyelse av transformatorstationer i Höljebro
Med start 2018 ska 1 styck 70/130kV-ställverk beläget i Hälsingland bytas ut. Nytt ställverk i utomhusutförande ska byggas upp parallellt med det befintliga med det fortfarande i drift. Slutligen rivs de gamla utomhusställverken inklusive kontrollbyggnader. 130 kV ställverket kommer att ha två stycken linjefack, två stycken transformatorfack och ett fack för kabelanslutning av inkommande generering. 70 kV ställverket kommer att ha två stycken transformatorfack och tre stycken linjefack. Förnyelse av 145, 77 & 12 kV transformatorstationer i Höljebro
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Ombyggnad av badhus i Söderhamn
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av förskola samt erforderliga ledningar i mark. Befintlig bruttoarea ca 415 m2 Total nybyggnadsyta ca 150 m2
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.
Rivning av sjukhus i Söderhamn
Avser sanering och rivning av hus 6 och 7 samt rivning av murar, anläggningskompletteringar, hårdgjorda ytor mm.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt komplettering av elinstallationer. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
Ombyggnad av gata i Söderhamn
Ombyggnad för kantstensparkering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Söderhamn
Anmälan anordning ventilation.
Ombyggnad av bensinstation i Söderhamn
Anmälan montering oljeavskiljare.
Rivning av hembygdsgård i Söderhamn
Anmälan rivning spruthus.
Ombyggnad av markanläggning i Söderhamn
Marklov - ändring av marknivån.
Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Söderhamn
Rivning av transformatorstation Östansjö 43:1,Åsbacka 3:1.
Rivning av garage i Söderhamn
Rivningslov garagelänga.
Ombyggnad av veterinärstation i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov djurhem.
Tillbyggnad av skola i Söderhamn
Avser mindre tillbyggnation på skola.
Anpassning av skola i Söderhamn
Ändring av ventilationshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: