Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Söderhamn

Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av befintlig F-6 sklola samt markarbeten inklusive nya ledningar.
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.
Tillbyggnad av frysanläggning i Söderhamn
Tillbyggnad kyl- och frysrum.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt komplettering av elinstallationer. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
Rivning av sjukhusbyggnader i Söderhamn
Avser sanering och rivning av hus 6 och 7 samt rivning av murar, anläggningskompletteringar, hårdgjorda ytor mm.
Rivning av tandläkarmottagning i Söderhamn
Rivningslov fd folktandvården & posten, samt återställning av mark.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenheter.
Rivning av grupphus i Söderhamn
Rivninglov av 3 bostadshus och komplementbyggnader Bäckfors 1:1,Myskje 7:1,Myskje 9:1.
Rivning av läktare i Söderhamn
Rivninglov läktartak mm.
Ombyggnad av ungdomsgård i Söderhamn
Ändrad användning från industrilokal till ungdomsgård och bowlinghall.
Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivningslov flerbostadshus samt återställning av mark.
Rivning av klubbhus i Söderhamn
Rivningslov föreningslokal.
Rivning av vattentorn i Söderhamn
Rivningslov vattentorn.
Tillbyggnad av enbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Söderhamn
Avser tillfälligt bygglov för ändrad användning av kontor till förskola.
Ombyggnad av markanläggning i Söderhamn
Bygglov invallning av cisterner.
Ombyggnad av veterinärstation i Söderhamn
Ändrad användning från stall till hunddagis.
Ombyggnad av kontor i Söderhamn
Ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av telestation i Söderhamn
Tillbyggnad teknikbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: