Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Söderhamn

Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn

Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.

Ombyggnad av byggvaruhus i Söderhamn
Avser ombyggnad av byggvaruhus.

Ny strandpromenad samt gc-stråk mm i Söderhamn
Ny strandpromenad, gc-stråk längs båda sidor av ån, förstärkning av marinan med nya bryggor mm. Ingår i det "Blåa Paketet" som ska ingå i en utveckling i söderhamn under 2017-2019.

Tillbyggnad av frysanläggning i Söderhamn
Tillbyggnad kyl- och frysrum.

Ombyggnad av park i Söderhamn
Ombyggnad till aktivitetspark. Denna ingår i det "Blåa Paketet" som ska ingå i en utveckling i Söderhamn, del 1 under 2017-2018.

Rivning av sjukhusbyggnader i Söderhamn

Rivning av tandläkarmottagning i Söderhamn
Rivningslov fd folktandvården & posten, samt återställning av mark.

Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenheter.

Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivningslov flerbostadshus samt återställning av mark.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Söderhamn
Tillbyggnad omklädningsrum.

Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontor.

Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.

Rivning av läktare i Söderhamn
Rivninglov läktartak mm.

Ombyggnad av industribyggnad i Söderhamn
Anmälan byte till ftx ventilationsaggregat.

Ombyggnad av förskola i Söderhamn
Avser tillfälligt bygglov för ändrad användning av kontor till förskola.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Söderhamn
Förhandsbesked hvb - hem.

Tillbyggnad av telestation i Söderhamn
Tillbyggnad teknikbyggnad.

Rivning av klubbhus i Söderhamn
Rivningslov föreningslokal.

Tillbyggnad av enbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad enbostadshus.

Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad förråd.

Ombyggnad av veterinärstation i Söderhamn
Ändrad användning från stall till hunddagis.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: