Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sandviken

Ombyggnad av stadshuset i Sandviken
Yta för ombyggnation är totalt ca: 6000 m2. Etapp 1 ca: 3500 m2. Etapp 2 ca: 2500 m2. Arbetena skall utföras i 2 etapper. Start för etapp 1: 2016-10-01, arbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2017-10-31. Start för etapp 2: 2018-02-01 arbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2019-01-31.
Ny attraktion i Parkbadet i Sandviken
Nybyggnad av ny vattenattraktion med hiss och torn.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Projektet avser in- och utvändig om- och tillbyggnad, ny elinstallation, ny VVS-installation mm på hus L på Björksätraskolan i Sandviken. Entreprenören kommer även att ha option på Hus M (1457068) och gymnastikhall (1457070).
Ombyggnad av förskola i Sandviken
Objektet avser byte av takbeläggning och invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Entreprenaden omfattar invändig upprustning, påbyggnad av yttertak för installationsutrymme ovan kapprum, ny elinstallation, ny VVS-installation mm i Hus M på Björksätraskolan i Sandviken.
Besiktning av lekplatser i Sandviken
Ca 140 lekplatser. Samtliga lekplatser ska besiktas under 2017.
Tillbyggnad av affärshus i Sandviken
Tillbyggnad av affärshus/lokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Sandviken
Ändrad användning av lokal.
Toppbeläggning på exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2020.
Rivning av omklädningsrum i Sandviken
Objektet avser rivning av omklädningsrum på Norra IP i Sandviken. Omfattar en byggnad på två våningar, varav en i suterräng. Efter rivning ska marken återställas.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sandviken
Tillbyggnad av bef byggnad med toalettbarack.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: