Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sandviken

Kapacitetsupprustning mellan Storvik-Frövi

Ny attraktion i Parkbadet i Sandviken
Nybyggnad av ny vattenattraktion med hiss och torn.

Ombyggnad av Östra infarten i Sandviken, etapp 2

Ombyggnad av huvudkontor i Sandviken
Ombyggnad av kontorslokaler.

Ombyggnad till bostäder Sandviken
Ombyggnad av 7 lokaler till 10 lägenheter på Mandolinen 2 & 3, Pensionären 1, Tjädern 20 samt Blocket 2. Adress: Tallbacksvägen 5 & 17, Odengatan 1, Brednäsgatan 19 och Storgatan 1B.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Järbo
Avser ombyggnad av Järbo gamla avloppsreningsverk till en mottagningsanläggning för brunnslam. Projektet omfattar bla. demontering av befintlig utrustning, installation av nya maskiner, upprustning av befintlig byggnad, ny allmänel och upprustning av vägar.

Tillgänglighetsanpassning av plattform i Sandviken
Tillgänglighetsåtgärder vid mittplattformen på Sandviken C, Bergslagsbanan bandel 315.

Ombyggnad av gruppboende i Sandviken
Ombyggnad av 7 lägenheter till 14 enrumslägenheter på kv Röksvampen, adress Smassens väg 47. Ombyggnad av gemensamt kök samt ny RWC. Upprustning av tvättstuga och förråd.

Ombyggnad till rondell i Sandviken

Vädersäkring genom kabelförläggning i Sanviken, Etapp 2
Projektet är en etapp av Sandviken Energi Elnät AB plan för vädersäkring av elnätet. Etappen omfattar området kring Hosjön ner till Bro.

Ombyggnad till servering och utställningshall i Sandviken
Ändrad användning från industri till utställning för konst och servering.

Ny trafiklösning vid Mosaiken i Sandviken
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Tillbyggnad av förråd i Sandviken
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Ombyggnad av förråd i Sandviken
Ombyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: