Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ovanåker

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Edsbyn
Ca 823 km väg varav grusväg 137 km och gc-väg 14 km.
Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 1
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.
Tillbyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum i Alfta
Objektet avser tillbyggnad av personaldel med matsal och omklädningsrum ca 195 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av verkstad och butik i Edsbyn
Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad inom detaljplan.
Rivning av förråd i Edsbyn
Ansökan om rivningslov samt bygglov för timmerlada.
Tillbyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Förbättrad trafiksäkerhet på väg 678 i Ullungsfors
Målning, ombyggnad till enfältsväg, avsmalning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: