Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ovanåker

Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Projektet kommer att etappindelas.

Ombyggnad av sim- och sporthall i Alfta

Ombyggnad av ungdomsgård i Alfta

Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 1
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.

Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 2
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.

Rivning av industri i Ovanåkers kommun, Etapp 1

Tillbyggnad av lastkaj i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastbrygga.

Ombyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt flytt av befintlig byggnad.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning, hvb-hem.

Ombyggnad av lekplats vid förskola i Edsbyn
Ur investeringsplan 2013-2017. Ny cykelbana på gården, nytt uteförråd och andra lekförbättringar.

Om- och tillbyggnad av entré och barnvagnsförråd vid förskola i Edsbyn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: