Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nordanstig

Ombyggnad av elektrisk ledning i Grängsjö
16 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Ombyggnad till lager i Gnarp
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Ombyggnad av va-ledning i Bergsjö
Ansökan om strandskyddsdispens för grävning för avloppsledning. Högen 13:6,13:1.
Ombyggnad av markanläggning i Hassela
Ombyggnaden avser Containerramp för avfall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bergsjö
Anmälan om installation av anordning för ventilation. Radonåtgärder.
Ombyggnad av bensinstation i Bergsjö
Anmälan om oljeavskiljare vid bensinstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Anmälan om ombyggnation samt hissinstallation.
Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: