Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ljusdal

Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 2
Huset levereras och monteras i etapp 1 (1400246). Denna del avser invändig ombyggnation och anpassning, samt tillbyggnad av entré och fläktrum. Det kommer även ingå markarbeten på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.
Ombyggnad av kraftstation i Laforsen
Utökning av med en krafttransformator 230/140KV 400MVA, vilken levereras av beställaren. Entreprenaden omfattar nytt 220 kV fack för anslutning av den nya transformatorn, ny 130 kV skena för anslutning av nya transformatorn samt ledning från vindparken Högkölsmyran. Vidare ingår flytt av två befintliga ledningsfack till nya 130 kV skenan samt byggnad med kontrollutrustning.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Tillbyggnad av lager i Ljusdal
Tillbyggnad av fabrikslokaler samt ombyggnation av kontorsyta.
Ombyggnad av gata mm i Ljusdal
Ingår i köpingens fördjupade översiktsplan och avser uppfräschning av Bokhandlargränd i centrala Ljusdal, med gatu och fasad-arbeten. Samarbete med fastighetsbolaget Seglet och Ljusdals kommun.
Ny bussgata, taxificka samt parkeringsytor vid skola i Ljusdal
Objektet avser nybyggnad av bussgata, flytt av parkeringsyta, ny taxificka, uppsättning av staket samt dragning av el och sättning av fundament till motorvärmarstolpar och belysningsstolpar.
Tillbyggnad av affärshus i Ljusdal
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av fritidshus i Ljusdal
Rivning av jaktstuga.
Ombyggnad av regionnät i Ljusdal
Strandskyddsdispens för nybyggnad av 220 kV-luftledning mellan Temor och Ställverket i Kläppa.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad industri/lagerlokal.
Ombyggnad av affärshus i Ljusdal
Ändrad användning av affärslokal till Deli.
Ombyggnad av förråd i Ljusdal
Ombyggnad av förrådslokal.
Ombyggnad av busshållplats i Ljusdal
Flyttning av busshållplats.
Ombyggnad av bensinstation i Ljusdal
Installation av oljeavskiljare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: