Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hudiksvall

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.
Om och tillbyggnad av kontorshus i Hudiksvall
Ombyggnad av butikslokaler till kontorslokaler för eget bruk.
Ombyggnad och rivning av Västra kajen mm i Hudiksvall, Etapp 1
Avser rivning av befintliga kajer samt uppbyggnad av nya kajer samt anläggande av ny vik. Kajstråkets längd är ca 600m varav 400m är en bakåtförankrad spontkaj och resterande delar olika typer av pålgrundlagda betongdäckskajer.
Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
I entreprenaderna för paket Gävleborg ingår bl.a Kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas upp i tre entreprenader: Norränge, Näsviken/Sörforsa och Strömsbruk. Geografiskt ligger entreprenaderna norr om Bollnäs och norr och väster om Hudiksvall.
Ombyggnad av Västra kajen mm i Hudiksvall, Etapp 2
Kajstråkets längd är ca 600m . I andra etappen kommer det att läggas nya ytskikt, ny belysning samt utsmyckning.
Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola med 1 avdelning.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Objektet avser ombyggnad av kontor, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt i kontor i låghusdelen, plan 2.
Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.
Nybyggnad av målarverkstad i Hudiksvall
Byggs 3 väggar mot en fast vägg.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Tillbyggnad av bilvårdsanläggning i Hudiksvall
Bygglov för ny- och tillbyggnad av bilvårdsanläggning på fastigheten sunnansjö 3:16.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Tillbyggnad med förrådsutrymmen i restauranglokal.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten fridhem 19:3.
Rivning av flerbostadshus i Enånger
Rivningslov för rivning av flerbostadshus på fastigheten oppänge 2:1.
Ombyggnad av läkarcentral i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av resturang till läkarmottagning på fastigheten åvik 26:14.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 2:24.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1.
Tillbyggnad av cafeteria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av cafédel på fastigheten kristineberg 11:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 1:57.
Ombyggnad av innergård i Hudiksvall
Avser omläggning av 3st innergårdar.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Anmälan för ändrad användning av kvarterslokal till gästlägenhet på fastigheten östanbräck 1:47.
Ombyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning från lägenhet till butik på fastigheten hillsta 6:2.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av två st barnvagnstak och tillbyggnad av förråd på fastigheten håsta 13:1.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 6:4.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten östanbräck 48:1.
Tillbyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av soprum på fastigheten kristineberg 6:2.
Tillbyggnad av campingplats i Hudiksvall
Bygglov för utökande av campingplatser på fastigheten enångers-myra 3:1.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för utökning av parkering på fastigheten helenedal 3:7.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för grovplanering av tomt på fastigheten ullsätter 2:29.
Ombyggnad av gc-väg i Hudiksvall
Marklov för mindre anläggningsåtgärd av gc-väg på fastigheten håsta 3:204.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för schaktning på fastigheten arnön 12:154.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av trappa på fastigheten färgaren 4.
Ombyggnad av förråd i Hudiksvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad på fastigheten rådhuset 2:3.
Rivning av ställverk i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av ställverk på fastigheten måsta 4:2 (su66565).
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Tillbyggnad av församlingslokal med förrådsutrymmen på ca 20 kvm och installation av bergvärme.
Upprustning av utemiljö vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Fridhems förskola.
Upprustning av utemiljön vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Håstahöjdens förskola med nya hårdgjorda ytor, belysning och ny lekutrustning mm.
Utbyggnad av avfallsstationen i Delsbo
Borttagning av träd, schaktning och planering/asfaltering av mark. Flyttning av koja och nybyggnad av bod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: