Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hudiksvall

Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
I entreprenaderna för paket Gävleborg ingår bl.a Kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas upp i tre entreprenader: Norränge, Näsviken/Sörforsa och Strömsbruk. Geografiskt ligger entreprenaderna norr om Bollnäs och norr och väster om Hudiksvall.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola med 1 avdelning.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 2:24.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1.
Tillbyggnad av bilvårdsanläggning i Hudiksvall
Bygglov för ny- och tillbyggnad av bilvårdsanläggning på fastigheten sunnansjö 3:16.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Nybyggnad av målarverkstad i Hudiksvall
Byggs 3 väggar mot en fast vägg.
Ombyggnad av pizzeria i Hudiksvall
Ombyggnad åt den norska kedjan Pizzabakeren
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Ombyggnad åt HM Home
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Tillbyggnad med förrådsutrymmen i restauranglokal.
Tillbyggnad av cafeteria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av cafédel på fastigheten kristineberg 11:1.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sprinklerhus på fastigheten iggesund 14:294.
Ombyggnad av innergård i Hudiksvall
Avser omläggning av 3st innergårdar.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av hamnstuga på fastigheten västanbäck 3:31.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 1:57.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten gårdsfjärd s:1.
Rivning av ställverk i Hudiksvall
Anmälan för rivning av ställverksbyggnader på fastigheten skarmyra 8:2.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Anmälan för ändrad användning av kvarterslokal till gästlägenhet på fastigheten östanbräck 1:47.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 6:4.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten östanbräck 48:1.
Tillbyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av soprum på fastigheten kristineberg 6:2.
Tillbyggnad av campingplats i Hudiksvall
Bygglov för utökande av campingplatser på fastigheten enångers-myra 3:1.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för utökning av parkering på fastigheten helenedal 3:7.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av två st barnvagnstak och tillbyggnad av förråd på fastigheten håsta 13:1.
Ombyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning från lägenhet till butik på fastigheten hillsta 6:2.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Bygglov med rivningsplan för rivning av fritidshus på fastigheten östanbräck 3:29.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för anläggningsåtgärd på fastigheten håsta 3:202.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för grovplanering av tomt på fastigheten ullsätter 2:29.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för schaktning på fastigheten arnön 12:154.
Rivning av ställverk i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av ställverk på fastigheten måsta 4:2 (su66565).
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av ambulansgarage på fastigheten jakobsberg 7:6.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av trappa på fastigheten färgaren 4.
Ombyggnad av förråd i Hudiksvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad på fastigheten rådhuset 2:3.
Ombyggnad av snabbmatsresturang i Hudiksvall
Ombyggnad av en liten lokal
Upprustning av utemiljön vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Håstahöjdens förskola med nya hårdgjorda ytor, belysning och ny lekutrustning mm.
Rivning av flerbostadshus i Enånger
Rivningslov för rivning av flerbostadshus på fastigheten oppänge 2:1.
Utbyggnad av avfallsstationen i Delsbo
Borttagning av träd, schaktning och planering/asfaltering av mark. Flyttning av koja och nybyggnad av bod.
Ombyggnad av läkarcentral i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av resturang till läkarmottagning på fastigheten åvik 26:14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: