Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Väglängd 1199 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Helrenovering av Hudiksvalls vattenverk. Öka kapaciteten.
Ombyggnad av Västra kajen mm i Hudiksvall, Etapp 2
Kajstråkets längd är ca 600m . I andra etappen kommer det att läggas nya ytskikt, ny belysning samt utsmyckning.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola med 1 avdelning.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 2:24.
Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Ombyggnad av pizzeria i Hudiksvall
Ombyggnad åt den norska kedjan Pizzabakeren
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Ombyggnad åt HM Home
Nybyggnad av målarverkstad i Hudiksvall
Byggs 3 väggar mot en fast vägg.
Renovering av kontorshus i Hudiksvall
Renovering av kontorshus i Hudiksvall.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sprinklerhus på fastigheten iggesund 14:294.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten gårdsfjärd s:1.
Rivning av ställverk i Hudiksvall
Anmälan för rivning av ställverksbyggnader på fastigheten skarmyra 8:2.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Bygglov med rivningsplan för rivning av fritidshus på fastigheten östanbräck 3:29.
Tillbyggnad av cafeteria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av cafédel på fastigheten kristineberg 11:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av hamnstuga på fastigheten västanbäck 3:31.
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av ambulansgarage på fastigheten jakobsberg 7:6.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för anläggningsåtgärd på fastigheten håsta 3:202.
Ombyggnad av snabbmatsresturang i Hudiksvall
Ombyggnad av en liten lokal
Rivning av flerbostadshus i Enånger
Rivningslov för rivning av flerbostadshus på fastigheten oppänge 2:1.
Utbyggnad av avfallsstationen i Delsbo
Borttagning av träd, schaktning och planering/asfaltering av mark. Flyttning av koja och nybyggnad av bod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: