Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hudiksvall

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.

Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Avser utbyte av 3 transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området. Avser Stene (Järvsö), Sunnansjö (Delsbo) och Sörforsa.

Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall

Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.

Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.

Ombyggnad av skola i Hudiksvall
Ombyggnad av industrilokaler till skola.

Om- och tillbyggnad av idrottshall i Friggesund

Tillbyggnad av industri och lager i Hudiksvall
Tillbyggnad av däcklager.

Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.

Om- & tillbyggnad av skolkök i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad vid Idenors skola samt anslutande markarbeten. Mark: dränering tillbyggnad, komplettering med grus på körytor, lika bef. Tillbyggnad: Teknikrum, lastkaj. Fettavskiljare med tryckplatta. Ombyggnad: Byte av vissa väggssyllar, utrivning och nyuppbyggnad av betongplatta i köksutrymmen. Delvis nytt yttertak. Byte av köksinredning med ny golvuppbyggnad, ombyggnader med ändrade rumsbuldning, nya ytskikt.

Ombyggnad av Tingsrätten i Hudiksvall

Tillbyggnad av vårdcentral i Hudiksvall
Avser tillbyggnation för att separera män och kvinnor.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av matvaruaffär med ca 100 kvm.

Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Objektet avser ombyggnad av kontor, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt i kontor i låghusdelen, plan 2.

Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.

Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten ede 18:1.

Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Avser byte av ventilation på Humlans förskola, samt tillbyggnad för aggregatet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ombyggnad av banklokal till 3 st lägenheter i Oppänge 1:55.

Utredning för bedömning av buller, vibrationer m.m vid Ostkustbanan i Hudiksvall
Utredning för bedömning av förutsättningar buller, vibrationer och övriga risker och lämpliga riskminimerande åtgärder vid korridorval Ostkustbanan genom Hudiksvalls stad

Tillbyggnad av affärshus i Hudiksvall
Tillbyggnad av butik för onlineutlämning.

Ombyggnad av verkstad i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av verkstadslokal på fastigheten furulund 6:1.

Ombyggnad av gc-väg i Hudiksvall
Marklov för anläggningsåtgärd av gc-väg på fastigheten håsta 3:204.

Ombyggnad av bulleravgränsare i Hudiksvall
Marklov för flytt av bullervall på fastigheten iggesund 14:294.

Rivning av kontor i Hudiksvall
Avser rivning av byggnad på fastigheten köpmanberget 5:7.

Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Tillbyggnad av församlingslokal med förrådsutrymmen på ca 20 kvm och installation av bergvärme.

Ombyggnad av veterinärstation i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning från lokal till hundverksamhet på fastigheten åvik 26:14.

Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten furulund 5:1.

Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnader på fastigheten varvet 9:3.

Rivning av carport i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av carport på fastigheten köpmannen 6.

Ombyggnad av förskola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från samlingslokal till förskoleavdelning på fastigheten ede 3:7.

Ombyggnad av industrihus på Östanbräck, Hudiksvall
Mindre ombyggnad och anpassning av lokaler kommer att ske under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: