Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gävle

Basunderhåll järnväg, Banorna i Bergslagen och Godsstråket

Ombyggnad av vårdavdelningar mm i Höghuset i Gävle
Planer finns bla på att samtliga vårdavdelningar byggs om. Flerbäddssalar ersätts av enkel- och dubbelrum med egen toalett. Neonatalvården byggs om så att barn och mamma kan vårdas tillsammans. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Om- & tillbyggnad av akuten och bb i på Gävle sjukhus, Gävle
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Utförande av kall/halvvarm beläggning i region Mitt

Påbyggnad av entréhuset vid Gävle sjukhus
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd. 6 nya våningsplan. Nya lokaler för evakueringsavdelning och samlad medicinmottagning.

Nytt cancercentrum vid Gävle sjukhus
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd. 20 vårdplatser och mottagning samt 15 trygghetsplatser för vård i livets slutskede.

Allmän upprustning av stadshus i Gävle, etapp 2
Avser ombyggnad av stadshuset östra flygel plan 2-4. Även ny trappa kommer att byggas för att öppna upp mellan planen.

Ombyggnad för BUP på sjukhus i Gävle
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Allmän upprustning av sportanläggning i Valbo
Avser ny badvattenreningsanläggning, upprustning av badhall samt uppdatering av tekniska försörjningssystem.

Utförande av värmebeläggningar i region Mitt

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser.

Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Avser nybyggnad av bro, rivning av den gamla Avabron samt ombyggnad av väg.

Upprustning av slip-pirer mm i Gävle etapp 2
Planerat projekt som ligger på is. Renovering och ombyggnad av fd. utrustningskaj. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av torg, busshållplats och gc-väg i Gävle
Avser ombyggnad av ytskikt, busshållplatser och förhöjda GC-överfarter vid anslutande vägar till vid Rådhustorget, Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Arbetet infattar även åtgärder del av källarplaner i Stadshuset enligt handling för markvärme och El-arbeten.

Teknisk upprustning av badhus i Valbo

Ombyggnad av kontorshus i Gävle, Etapp A och B
Ombyggnad av fd Skogmurskolan till kontorslokaler.

Ombyggnad av lägenheter samt stambyte i Gävle
Inredande av vind till 4 st lägenheter . Renovering samt stambyte i 26 lägenheter.

Utförande av DOU samt reinvestering trafiksignaler VVIS i distrikt Mitt
Utförande av DOU samt eventuella reinvesteringar Trafiksignaler VVIS samt övrig ITS utrustning i Distrikt Mitt. Avtalstid 2017-04-01 -- 2019-03-31, option på förlängning med ytterligare 2+2 år.

Rivning av kontor samt ny överlast i Gävle
Rivning av fastigheter, flytt av VA-ledningar, uppförande av överlast, förlängning av lokalgata.

Renovering av hotell i Gävle
Avser renovering och ändrad planlösning i hotell på 65 st rum.

Om- och tillbyggnad av industribyggnad, kontor mm på Sörby Urfjäll, Gävle
Avser samlokalisering för Gästrike Återvinnare, Markbyggarna och EDV genom ombyggnad av befintlig industribyggnad med tillhörande kontorsdelar. Befintliga lasthus mot öster samt delar av lasthus mot Söder rivs samt ny carport byggs.

Ombyggnad av affärshus i Gävle
Avser om- och tillbyggnad av affärshus.

Elektrifiering av järnväg vid Gävle hamn

Avvattning inom Gävleborgs län

Täckning av deponi i Norrsundet, etapp 2

Utbyggnad av ortsammanbindande bredbandsnät till småorter i Gävle kommun, Område 2
Entreprenaden avser utbyggnad av bredbandsnät i ” Bredbandsutbyggnad småorter 2” Gävle kommun. Byarna som ingår i utbyggnaden är Östanbäck, delar av Lund, Häcklinge, Allmänninge NÖ, Allmänninge SV, Alborga och Backa i Valbo. I samband med bredbandsutbyggnad bygger Gävle Energi elnät även om sitt elnät och entreprenören skall samförlägga elkabel, sätta kabelskåp och göra grundläggning för nya nätstationer.

Ny-, om- och tillbyggnad av kontor, verkstadslokaler mm på Kungsbäck i Gävle
I denna entreprenad berörs 7 st byggnader: Hus 45 Dragonen, hus 52 Grenadjären, hus 53 Husaren, hus 84 Stallet, hus 90 K3, hus 168 Infanteristen samt Hus 49 Carport. Kontorslokalerna kommer att vara i Dragonen och Grenadjären medan Infanteristen skall byggas till och om för att få plats med snickeri, verkstads- och personalutrymmen. Den befintliga Husaren skall rivas och en nybyggnad för fordonsverkstad, rekond- och tvätthall uppförs. I Stallet skall golvet få en jämn nivå och förses med ny port och ny lastkaj. Hus 90, K3 byggs ett isolerat förråd och garage för p-service med separat myntrum. Hus 49, Nybyggnad av carport.

Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 1
Avser ombyggnad av gula huset på Nynässkolan.

Ny kylmaskin i ishall i Valbo
Avser installation av ny kylmaskin till Valbo ishall och som optioner ny ispist med CO2 i eller ammoniak vatten

Tillbyggnad av lager på Sätra, Gävle

Tillbyggnad av läkemedelsindustri på Näringen, Gävle
Planerat osäkert projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och kostnad.

Byte av hissar vid Gävle station
Utbyte av 3 st hissar till plattformarna.

Drift och underhåll av Trafikverkets 132 KV matarledning

Ny arbetsgrav för fordonsunderhåll i Gävle
Arbetsgrav för underhåll av Järnvägsmuseets fordonspark.

Ombyggnad av restaurang i Gävle
Avser helombyggnad av restaurang i Gävle.

Om- och tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Gävle
Avser ombyggnad av kontorslokaler på ca 600 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för inredande av 6st bostäder samt tillbyggnad av balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.

Tillbyggnad av lager i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.

Tillbyggnad av restaurang i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Nya reläskydd mm till stationer i Gävle
Avser nya RTU:er och reläskydd inklusive drifttagning till station ÄT411 (70kV, Gävle Norra), N1035 (10kV, Carlsborg) samt N7206 (10kV, Solvagnen). I station Carlsborg avses endast RTU.

Omläggning av allvädersbanor på idrottsplats i Sätra

Byte av styrapparater till trafiksignaler, Gävle kommun

Ombyggnad av lokal till lägenheter i Gävle

Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus ansökan avser källarvåning och nedfart till garage i källare.

Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av butik i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal bygglov för tillbyggnad av butik, kontor och lager samt byte av 4 st portar i befintlig byggnad.

Tillbyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och förråd.

Tillbyggnad av lager i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.

Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av förråd.

Rivning av omklädningsrum i Gävle
Rivningslov för rivning av omklädningshytt.

Ombyggnad av cafeteria i Gävle
ändrad användning från butik till café.

Ombyggnad av busshållplats i Gävle
Bygglov för ombyggnad av busshållplats.

Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.

Tillbyggnad av missionshus i Gävle
Bygglov för mindre tillbyggnad av missionshus.

Ombyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning byte av väderskydd.

Rivning av omklädningsrum i Gävle
Anmälan om rivning av omklädningshytt.

Upprustning av cykelväg till IP i Hamrångebygden
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Ombyggnad av cafeteria i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till café.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: