Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gävle

Basunderhåll järnväg, Banorna i Bergslagen och Godsstråket

Utförande av kall/halvvarm beläggning i region Mitt

Allmän upprustning av stadshus i Gävle, etapp 2

Allmän upprustning av sportanläggning i Valbo

Om- och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle

Utförande av värmebeläggningar i region Mitt

Trimning och effektivisering av järnväg i X-län

Rivning och nybyggnad av bro i Gävle

På- samt ombyggnad av flerbostadshus i Gävle

Ombyggnad av kontor på Alderholmen i Gävle

Upprustning av slip-pirer mm i Gävle etapp 2

Teknisk upprustning av badhus i Valbo

Ombyggnad av torg, busshållplats och gc-väg i Gävle

Ombyggnad av kontorshus i Gävle, Etapp A och B

Ombyggnad av lägenheter samt stambyte i Gävle

Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 2 mfl

Reinvestering av viltstängsel i Gävleborgs län

Relining i distrikt mitt, W och X-län

Utförande av DOU samt reinvestering trafiksignaler VVIS i distrikt Mitt

Rivning av kontor samt ny överlast i Gävle

Renovering av hotell i Gävle

Om- och tillbyggnad av industribyggnad, kontor mm på Sörby Urfjäll, Gävle

Ny-, om- och tillbyggnad av kontor, verkstadslokaler mm på Kungsbäck i Gävle

Avvattning inom Gävleborgs län

Täckning av deponi i Norrsundet, etapp 2

Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 1

Ny kylmaskin i ishall i Valbo

Tillbyggnad av läkemedelsindustri på Näringen, Gävle

Om- och tillbyggnad av industrihus i Gävle

Ombyggnad av restaurang i Gävle

Rivning av fastigheter i Gävle Hamn, del 2

Ombyggnad av kontor i Gävle

Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nya reläskydd mm till stationer i Gävle

Omläggning av allvädersbanor på idrottsplats i Sätra

Byte av styrapparater till trafiksignaler, Gävle kommun

Ombyggnad av lokal till lägenheter i Gävle

Ombyggnad av affärshus i Gävle

Ombyggnad av aktivitetscenter i Gävle

Ombyggnad av busshållplats i Gävle

Ombyggnad av cafeteria i Gävle

Ombyggnad av enbostadshus i Gävle

Ombyggnad av lägenhet i Gävle

Rivning av förråd i Gävle

Rivning av enbostadshus i Gävle

Tillbyggnad av missionshus i Gävle

Tillbyggnad av skärmtak i Gävle

Rivning av omklädningsrum i Gävle

Rivning av återvinningsstation i Gävle

Tillbyggnad av lager i Gävle

Upprustning av cykelväg till IP i Hamrångebygden

Ombyggnad av väg 68 i Gävleborgs län

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: