Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gävle

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 56 mellan Hedesunda-Gävle/Valbo

Om- och nybyggnad vid Stigslundsskolan i Gävle
Avser nybyggnad av skola innehållande gymnastikhall med tillhörande omklädningsrum och duschar, hemkunskapssalar, tillagningskök, matsal, slöjdsalar, musiksalar, 4 lektionssalar mm.

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser.

Allmän upprustning av stadshus i Gävle, etapp 2
Avser ombyggnad av stadshuset östra flygel plan 2-4. Även ny trappa kommer att byggas för att öppna upp mellan planen.

Spårbyte vid Gävle utfarter
Avser 4 etappsträckor, 7000 spårmeter, växelriktning samt ballastkomplettering.

Ombyggnad av Ostkustbanan mellan Gävle-Kringlan-Ljusne

Om- och nybyggnad av kontorsbyggnad, GÄvle

Ombyggnad av järnvägsmuseet i Gävle

Tankbeläggning i region Mitt

Varmmassabeläggning i region Mitt

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E16 mellan Gävle-Sandviken
Avser sträckan Trafikplats Johanneslöt Gävle - Trafikplats Sandviken Östra.

Ny-, om- och tillbyggnad av kontor, verkstadslokaler mm på Kungsbäck i Gävle
I denna entreprenad berörs 7 st byggnader: Hus 45 Dragonen, hus 52 Grenadjären, hus 53 Husaren, hus 84 Stallet, hus 90 K3, hus 168 Infanteristen samt Hus 49 Carport. Kontorslokalerna kommer att vara i Dragonen och Grenadjären medan Infanteristen skall byggas till och om för att få plats med snickeri, verkstads- och personalutrymmen. Den befintliga Husaren skall rivas och en nybyggnad för fordonsverkstad, rekond- och tvätthall uppförs. I Stallet skall golvet få en jämn nivå och förses med ny port och ny lastkaj. Hus 90, K3 byggs ett isolerat förråd och garage för p-service med separat myntrum. Hus 49, Nybyggnad av carport.

Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Avser nybyggnad av bro, rivning av den gamla Avabron samt ombyggnad av väg.

Om- och tillbyggnad av industribyggnad, kontor mm på Sörby Urfjäll, Gävle
Avser samlokalisering för Gästrike Återvinnare, Markbyggarna och EDV genom ombyggnad av befintlig industribyggnad med tillhörande kontorsdelar. Befintliga lasthus mot öster samt delar av lasthus mot Söder rivs samt ny carport byggs.

På- samt ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Påbyggnad med 2 våningar samt ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter. Installation av bilhiss i källare.

Rivning av kontorshus och fabrikshus i Gävle
Rivning omfattar byggnaderna i sin helhet och hantering av miljöfarligt avfall i omfattning enligt miljöinventeringen. Rivningen ska ske inkl grundplatta, grundmur, källare och grundkonstruktionom inkl pålar som ska kapas 1 meter under marknivå samt all asfalt. Efter entreprenaden avjämnas ytan i princip med omkringliggande yta.

Ombyggnad av kontor på Alderholmen i Gävle

Ombyggnad av torg, busshållplats och gc-väg i Gävle
Avser ombyggnad av ytskikt, busshållplatser och förhöjda GC-överfarter vid anslutande vägar till vid Rådhustorget, Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Arbetet infattar även åtgärder del av källarplaner i Stadshuset enligt handling för markvärme och El-arbeten.

Renovering av hotell i Gävle
Avser renovering och ändrad planlösning i hotell på 65 st rum.

Om- och nybyggnad av flerbostadshus på Norr, Gävle
Bef kontorsfastighet byggs om till 4 lgh samt att man bygger 5 nya lgh på gården.

Relining i distrikt mitt, Gävleborgs och Dalarnas län

Utbyggnad av ortsammanbindande bredbandsnät till småorter i Gävle kommun, Område 2
Entreprenaden avser utbyggnad av bredbandsnät i ” Bredbandsutbyggnad småorter 2” Gävle kommun. Byarna som ingår i utbyggnaden är Östanbäck, delar av Lund, Häcklinge, Allmänninge NÖ, Allmänninge SV, Alborga och Backa i Valbo. I samband med bredbandsutbyggnad bygger Gävle Energi elnät även om sitt elnät och entreprenören skall samförlägga elkabel, sätta kabelskåp och göra grundläggning för nya nätstationer.

Tillbyggnad av skjutbana i Marma

Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 1
Avser ombyggnad av gula huset på Nynässkolan.

Ny kylmaskin i ishall i Valbo
Avser installation av ny kylmaskin till Valbo ishall och som optioner ny ispist med CO2 i eller ammoniak vatten

Avvattning inom Gävleborgs län

Utförande av DOU samt reinvestering trafiksignaler VVIS i distrikt Mitt
Utförande av DOU samt eventuella reinvesteringar Trafiksignaler VVIS samt övrig ITS utrustning i Distrikt Mitt. Avtalstid 2017-04-01 -- 2019-03-31, option på förlängning med ytterligare 2+2 år.

Tillbyggnad av lager på Sätra, Gävle

Markarbeten mm i Gävle, etapp 1

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Gävle

Ny arbetsgrav för fordonsunderhåll i Gävle
Arbetsgrav för underhåll av Järnvägsmuseets fordonspark.

Underhåll av Kvarnbron i Gävle
Avser underhållsåtgärder på Kvarnbron, Bro 2180-146-1.

Om- och tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Byte av hissar vid Gävle station
Utbyte av 2 st hissar till plattformarna samt modernisering av omgivningen.

Ny strömförsörjning till ställverk i Hagaström och Örtofta
Signalställverkens kraftanläggning ska bytas ut, all 230V-matning som går genom signalkablarna ska byggas bort. Ett nytt reservelverk installeras i Hagaström. Mindre renoveringsarbeten. Avser teknikbyggnaderna i Örtofta (bdl 912) och Hagaström (bdl 315).

Ombyggnad av kontor i Gävle
Avser ombyggnad av kontorslokaler på ca 600 kvm.

Till- och ombyggnad av industri i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industri samt lokalanpassningar av befintlig verksamhet.

Tillbyggnad av lager i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.

Tillbyggnad av restaurang i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Drift och underhåll av Trafikverkets 132 KV matarledning

Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.

Nya reläskydd mm till stationer i Gävle
Avser nya RTU:er och reläskydd inklusive drifttagning till station ÄT411 (70kV, Gävle Norra), N1035 (10kV, Carlsborg) samt N7206 (10kV, Solvagnen). I station Carlsborg avses endast RTU.

Ombyggnad av lokal till lägenheter i Gävle

Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus ansökan avser källarvåning och nedfart till garage i källare.

Rivning av förråd i Gävle
Rivning av Andersson & Lundqvists (A&Ls) före detta förrådsbyggnad.

Ombyggnad av väg/gata i Gävle
Ur investeringsbudget 2017-2023.

Ombyggnad av cafeteria i Gävle
ändrad användning från butik till café.

Tillbyggnad av missionshus i Gävle
Bygglov för mindre tillbyggnad av missionshus.

Ombyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning byte av väderskydd.

Ombyggnad av cafeteria i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till café.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: