Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Bollnäs

Ökat kapacitet mellan Söderhamn-Kilafors, etapp 2
Projektet avser mark och BEST åtgärder samt 3 broar.

Beläggning av väg 83 mellan Vallsta-Kramsta

Beläggning av väg 83 mellan Vallsta-Lörstrand

Upprustning av Växbovägen på Ren, Bollnäs, Etapp 1
Avvattning, förstärkning av vägkroppen, ny beläggning, upprustning av gc-vägar samt siktförbättrande åtgärder på en 2 km lång sträcka. Kostnad för båda etapperna är ca 9 mkr.

Om- och tillbyggnad av kök i förskola i Bollnäs
Projektet avser rivning av övergolv och erforderligt betonggolv i bef del av kök mm. Nytt isolerat betonggolv i bef del och nytt ventilationssystem för aktuell del. Omdragning av Fjärrvärmeledningar in och utvändigt. Värmesystemet byggs om i aktuell del. Nytt system för tappvatten i aktuell del, nya avloppsinstallationer och separerat avlopp med fettavskiljare + tryckplatta i mark. Ny lastkaj av betong samt anläggningsarbeten för anslutande delar. Nya och kompletterade el- och teleinstallationer samt flyttning av utvändig elkabel. Kompletta mark-. bygg- och installationsarbeten, inklusive projektering, ska ingå till fullt färdig anläggning.

Ombyggnad av korsning vid väg 83 i Norrborn

Ny fläktanläggning vid fjärrvärmeverk, Bollnäs
Avser ett paket kylfläktar för s.k. sommarkylning av turbinkondensor för el-produktion vid Säverstaverket i Bollnäs. Fläktanläggningen planeras markförlagd i nära anslutning till kraftvärmeblocket.

Byte av ventilationsaggregat i reningsverk, Arbrå
Projektet avser att på totalentreprenad projektera, installera nytt ventilationsaggregat med tillhörande rör-, och styrarbeten.

Tillbyggnad av carport i Bollnäs
Tillbyggnad lika bef carport.

Tillbyggnad av affärshus i Bollnäs
Tillbyggnad med entrétak.

Ombyggnad av växthus till konferenslokal i Kilafors
Planerat osäkert projekt. Tidiga planer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: