Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Bollnäs

Uppr & tillb av avloppsreningsverk på Häggesta i Bollnäs, etapp 2
Avser upprustning och tillbyggnad av Häggesta reningsverk.
Ombyggnad av mötesstation i Röstbo
Kapacitetshöjande åtgärder, mark och BEST. Nytt förbigångsspår.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn
Anpassad vägbredd från 14 till 9 m, ny beläggning, upprustning av 53 busshållplatser, ny gångyta från busshållplatserna, nytt vänstersvängfält vid väg 627 (Moheds trä), en refug vid Sågvallen, avvattningsåtgärder, trumbyten, förstärkning av vägkroppen.
Beläggningsarbeten väg/gata i Bollnäs
Beläggningsarbeten på Örsängesvägen och Virvelvägen.
Tillbyggnad av hotell i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av hotell på fastigheten orbaden 5:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten höle 1:26.
Tillbyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av restaurang på fastigheten gåsen 9.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av snickeri på fastigheten säversta 8:18.
Ombyggnad av markanläggning i Bollnäs
Marklov på fastigheten häggesta 12:3.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med carport, på fastigheten sågaren 3.
Tillbyggnad av fritidshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med lägenheter på orbaden 7:1.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av katthem på fastigheten häggesta 4:27.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: