Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Bollnäs

Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 1 (Hus 4)
Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme. Även trapphusrenovering kommer ingå i denna etapp.
Byte av konstgräsplan i Bollnäs
Byte av konstgräsmatta.
Upprustning av Växbovägen på Ren, Bollnäs, Etapp 1
Avvattning, förstärkning av vägkroppen, ny beläggning, upprustning av gc-vägar samt siktförbättrande åtgärder på en 2 km lång sträcka. Kostnad för båda etapperna är ca 9 mkr.
Beläggningsarbeten väg/gata i Bollnäs
Beläggningsarbeten på Örsängesvägen.
Ombyggnad av väg/gata i Bollnäs
Planer på ombyggnation av hela Örsängesvägen.
Ny fläktanläggning vid fjärrvärmeverk, Bollnäs
Avser ett paket kylfläktar för s.k. sommarkylning av turbinkondensor för el-produktion vid Säverstaverket i Bollnäs. Fläktanläggningen planeras markförlagd i nära anslutning till kraftvärmeblocket.
Dagvattenarbete i Bollnäs
Upprustning av dagvattenledning.
Ombyggnad av fritidshem i Bollnäs
Ändrad användning från lägenheter till fritidshem och förskola.
Tillbyggnad av butik i Bollnäs
Tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av förskola i Bollnäs
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av lager i Bollnäs
Tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Tillbyggnad av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av frisersalong i Bollnäs
Ändrad användning från bank till skönhetssalong.
Ombyggnad av servering i Bollnäs
Ändrad användning från butik till servering.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Ombyggnad av lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: