Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Bollnäs

Ombyggnad av väg 83 mellan Bollnäs-Vallsta
Landsväg med mötande trafik och räfflad mittremsa. Ca 17 km lång sträcka, vägbredd ca 8-8,5 km. Ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och förbättrad vägstandard. Nytt gc-nät inklusive ny bro över Röste å, nya gc-passager med mittrefug över väg 83, sidoområdesåtgärder, viltstängsel och fartkameror.
Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 1 (Hus 4)
Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme. Även trapphusrenovering kommer ingå i denna etapp.
Byte av konstgräsplan i Bollnäs
Byte av konstgräsmatta.
Ombyggnad av bro över bäck vid Rimsbo
Bro över bäck 2 km nv Rimsbo.
Dagvattenarbete i Bollnäs
Upprustning av dagvattenledning.
Tillbyggnad av butik i Bollnäs
Tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av lager i Arbrå
Tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med lägenheter på orbaden 7:1.
Tillbyggnad av hotell i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av hotell på fastigheten orbaden 5:1.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av katthem på fastigheten häggesta 4:27.
Ombyggnad av markanläggning i Bollnäs
Marklov på fastigheten häggesta 12:3.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med carport, på fastigheten sågaren 3.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Tillbyggnad av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av servering i Bollnäs
Ändrad användning från butik till servering.
Ombyggnad av fritidshem i Bollnäs
Ändrad användning från lägenheter till fritidshem och förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: