Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vansbro

Ramavtal avseende bygg-, el-, målning-, vs-, vent- och golvläggningsarbeten, Vansbro kommun
Avser ramavtal inom områdena bygg-, el., vs-, vent- och golvläggningsarbeten. El- och byggnadsarbeten omfattar även Stiftelsen Vansbrohem. Avtalstid 3 år med möjlighet till förlängning 1 år.
Ombyggnad/upprustning av äldreboende i Vansbro
Planer finns på ombyggnad av kök till dagcentral samt renovering av boendeflyglarna. Kommer utföras i etapper.
Utbyggnad av va-ledning mellan Överborg-Borgheden
Avser utbyggnad av va-ledning mellan Överborg-Borgheden.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Ombyggnad av kontor i Vansbro
Avser ändring av ventilation i kontorslokaler.
Rivning av industrihus i Vansbro
Projektet avser rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Rivning av förråd i Vansbro
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.
Rivning av godsmagasin i Vansbro
Rivningsanmälan för rivning av godsmagasin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: