Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vansbro

Ombyggnad av väg 66 mellan Vansbro-Hulån
Ca 7 km. Mötesseparerad 1+1 väg med omkörningsmöjligheter. Ny bro över Hulån, planskild korsning med järnvägen, skoterviadukt.
Ramavtal avseende bygg-, el-, målning-, vs-, vent- och golvläggningsarbeten, Vansbro kommun
Avser ramavtal inom områdena bygg-, el., vs-, vent- och golvläggningsarbeten. El- och byggnadsarbeten omfattar även Stiftelsen Vansbrohem.
Ombyggnad/upprustning av äldreboende i Vansbro
Planer finns på ombyggnad av kök till dagcentral samt renovering av boendeflyglarna. Kommer utföras i etapper.
Utbyggnad av va-ledning mellan Överborg-Borgheden
Avser utbyggnad av va-ledning mellan Överborg-Borgheden.
Stambyten i lägenheter i Vansbro
Framflyttat projekt. Osäker byggstart. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Ombyggnad av kontor i Vansbro
Avser ändring av ventilation i kontorslokaler.
Ombyggnad av sophus i Vansbro
Ansökan om bygglov för ändring av sophus.
Rivning av förråd i Vansbro
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: