Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Smedjebacken

Totalrenovering av grundskola i Smedjebacken
Avser omfattande ombyggnation och upprustning av Röda Berga, för grundskolans yngre år. Projektet omfattar arbetsmiljö, energi, tillgänglighet samt upprustning.

Konvertering/ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Söderbärke
Ett befintligt sekundäranslutet bostadsområde inom Söderbärke tätort (GRUDIS-system i PEX) ska direktanslutas mot fjärrvärmenätet, d.v.s. sekundärnätet ska ersättas med primära fjärrvärmeanslutningar. I samband med ombyggnad av nätet måste även fjärrvärmecentralerna bytas ut och anpassas till fjärrvärmestandard. Alla komponenter i centralerna skall rivas ut och ersättas av nya rör och komponenter.

Ombyggnad av gata och korsningar i Smedjebacken

Ombyggnad av lägenhet i Smedjebacken
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd ombyggnad av fastighet med ytterligare lägenhet samt renovering av befintlig lägenhet.

Rivning av telestation i Smedjebacken
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd rivning av teknikbod f.d.finnbo 1:1.

Rivning av telestation i Smedjebacken
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd rivning av teknikbod och torn.

Rivning av telestation i Smedjebacken
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd rivning av teknikbod.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: