Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Säter

Ombyggnad av gårdsmiljöer i Säter
Omfattar ombyggnad av gårdsmiljöer på tre fastigheter- Kv. Druvan, Kv. Ormen och Kyrkberget i Säter.
Utbyte av styr- och reglerutrustning i undercentraler på flerbostadshus i Stora Skedvi
Avser utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på fastigheterna: Fridhemsvägen 3,7, Vinkelvägen 7 samt Villavägen 7 i Stora Skedvi.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Fyrken 2 - tillbyggnad, ombyggnad, rivning och utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av carport i Säter
Gruvby 1:11 - tillbyggnad av industribyggnad (carport).
Ombyggnad av butik i Säter
Hammaren 8 - ändring av butikslokal - ej bygglovpliktig åtgärd.
Ombyggnad av kontor i Säter
Idun 1 - ombyggnad av kontorsbyggnad (entrétrappa) - ej bygglovpliktig åtgärd.
Tillbyggnad av servering i Säter
Junkern 5 - tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Landa 21:2, landa 23:9 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Ombyggnad av förskola i Säter
Skönvik 1:6 - ändrad användning av vårdbyggnad från landstingsverksamhet till förskoleverksamhet - tidsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 - (grenen 9) tidsbegränsat bygglov uteservering 2017-05-01 till 2017-09-30.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 - rådhustorget - (iris 2) - tidsbegränsat bygglov för uteservering 2017-05-01 till 2017-09-30.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (grenen 9) - tidsbegränsat bygglov för uteservering 2017-05-01 till 2017-08-31.
Rivning av telestation i Säter
Ulvshyttan 7:17 - rivning av teknikbod och radiomast/torn (site 2331 ulvshyttan).
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Övre stubbersbo 8:8 och nedre stubbersbo 14:9 - marklov för grävning för fiberoptisk ledning.
Tillbyggnad av affärshus i Säter
Hammaren 8, tillbyggnad av ett soprum vid handelshus.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Fabriken 7 - ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad (ny port och ommålning av befintliga portar).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: