Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Säter

Stamrenovering flerbostadhus i Säter
Avser stamrenovering i kvarteret Druvan i Säter.
Balkongbyte på flerbostadshus i Säter
Avser byte av 14 balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av gårdsmiljöer i Säter
Omfattar ombyggnad av gårdsmiljöer på tre fastigheter- Kv. Druvan, Kv. Ormen och Kyrkberget i Säter.
Utbyte av styr- och reglerutrustning i undercentraler på flerbostadshus i Stora Skedvi
Avser utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på fastigheterna: Fridhemsvägen 3,7, Vinkelvägen 7 samt Villavägen 7 i Stora Skedvi.
Tillbyggnad av kontor i Säter
Fordonet 1 - nybyggnad (kallager) och tillbyggnad (kontor) av industribyggnad samt uppförande av grind.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Säter
Avser byte av luftbehandlingssystem samt brandskyddsåtgärder och byggnation av nytt fläktrum.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Övre stubbersbo 8:8 och nedre stubbersbo 14:9 - marklov för grävning för fiberoptisk ledning.
Ombyggnad av kontor i Säter
Idun 1 - ombyggnad av kontorsbyggnad (entrétrappa) - ej bygglovpliktig åtgärd.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 16:24 - tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Landa 21:2, landa 23:9 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
marklov för grävning av fiberoptisk ledning - Krafsbo 1:2, krafsbo 1:3, murmästarbo 1:1, kökelbo 1:2, pingbo 2:1, piparbo s:1, södersätra s:3 .
Tillbyggnad av affärshus i Säter
Hammaren 8, tillbyggnad av ett soprum vid handelshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: