Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Säter

Utbyggnad av lokaler på Kullsvedenområdet i Säter
Dala Mark AB har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av affärshus i Säter
Hammaren 8 tillbyggnad av handelsbyggnad.

Ombyggnad av förskola i Säter
Skönvik 1:6 - ändrad användning av vårdbyggnad från landstingsverksamhet till förskoleverksamhet - tidsbegränsat bygglov.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Säter
Grängshammar 1:12 nybyggnad av brunnsöverbyggnad (avloppsreningsverk) - strandskyddsdispens - jävsnämnden.

Ombyggnad av butik i Säter
Hammaren 8 - ändring av butikslokal - ej bygglovpliktig åtgärd.

Ombyggnad av markanläggning i Säter
Alven 9 - ändring av marknivå och markmaterial vid industribyggnad (från gräs till grusyta).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: