Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Säter

Ombyggnad och tillbyggnad av äldreboende i Säter
Planerat projekt som vilar för närvarande.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs, Säter
Avser utbyggnad av ett passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs.
Stambyte och ombyggnad badrum i Gustafs Säter
Projektet avser stambyte och ombyggnad av badrummen i 40 lägenheter.
Takbyte vid flerbostadshus i Säter
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Balkongbyte på flerbostadshus i Säter
Avser byte av 14 balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Säter
Avser ändrad användning av pastorsexpedition till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av gårdsmiljöer i Säter
Omfattar ombyggnad av gårdsmiljöer på tre fastigheter- Kv. Druvan, Kv. Ormen och Kyrkberget i Säter.
Installation av styr- och reglerutrustning i flerbostadshus i Säter
Avser installation av styr- och övervakningssystem på adresserna Kaplansvägen 3, Engelbrektsgatan 2 och Kungsvägen 20.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Säter
Avser byte av luftbehandlingssystem samt brandskyddsåtgärder och byggnation av nytt fläktrum.
Ombyggnad av affärshus i Säter
Bikupan 6, kendahuset - ändring av befintlig ventilationsanläggning.
Ombyggnad av musiksal i Säter
Kungsgården 1, musikskolan fyrken - ändring av befintlig ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 95:2 - tillbyggnad av industribyggnad efter brand samt utvändig ändring av fasad och tak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Säter
Eken 4 - tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Säter
Fordonet 1 - nybyggnad (kallager) och tillbyggnad (kontor) av industribyggnad samt uppförande av grind.
Ombyggnad av bibliotek i Säter
Avser ändrad användning från förskola till bibliotek på Skedvi prästgård 1:67.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
marklov för grävning av fiberoptisk ledning - Krafsbo 1:2, krafsbo 1:3, murmästarbo 1:1, kökelbo 1:2, pingbo 2:1, piparbo s:1, södersätra s:3 .
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 16:24 - tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: