Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Orsa

Ombyggnad av väg 1000 genom Orsa
Nybyggnation av GC-väg på en sträcka av ca 2 km. Profilsänkning av befintlig väg ca 100 m. Anläggande av ny cirkulationsplats och 2 st. busshållplatser. Ny gatubelysning på del av sträckan. Breddning av befintlig körbana på delar av sträckan. Ny beläggning på hela sträckan förutom mellan sektion 2/300-2/532 och 2/976-3/079, där utförs endast fräsning av kantlinjer samt ny målning.
Rivning av enbostadshus i Orsa
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av telestation i Orsa
Rivningslov för rivning av telekommunikationstorn.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: