Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mora

Om- och nybyggnad av transformatorstation, Mora
Avser ökad kapaciteten i stationen med en större transformator. Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning.
Om- och nybyggnad av transformatorstation Falu Västra
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott.
Om- och nybyggnad av transformatorstation i Massarbäck, Rättvik
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning.
Tillbyggnad av reningsverk i Mora
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar i Mora kommun
Tillgänglighetsåtgärder på mittplattform Mora station och plattform på Morastrand på bandel 331 Siljansbanan. Ombyggnad från låg till mellanhög plattform mm.
Tillbyggnad av sjukhus i Mora
Projektet avser ett nytt kommunikationsstråk tillbyggt mot norra fasaden på hus 01 mellan hus 07 och 09 i 2 plan under mark och 2 plan ovan mark. Syftet med projektet är att skapa bättre flöde för patienter och verksamhet.
Ombyggnad av lager i Mora
Ändrad användning av industri till grossist, uppsättning av skylt mm.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med platta på mark.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Renovering av parkeringsgarage i Mora
Avser en totalrenovering av parkeringshuset omfattande reparationer av betongskador och asfalt, byte portar mm samt byte av befintlig el och uppgradering av vvs och styr.
Ombyggnad av kontor i Mora
Avser installation av ventilation i kontorsbyggnad i Mora.
Rivning av hus 14 vid Mora Lasarett
Projektet omfattar att ett tvåningshus med källare ska rivas. Rivningen ska ske selektivt och materialet ska återvinnas eller återanvändas till största möjliga mån.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Bygglov för ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av biograf i Mora
Bygglov för ändrad användning av kontor till biosalong.
Ombyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för schaktning och uppfyllnad av tomt.
Tillbyggnad av klubbhus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av klubblokal.
Rivning av enbostadshus i Mora
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov för flytt och fasadändring av bod.
Tillbyggnad av reservoar i Mora
Bygglov för nybyggnad av tak över vattenreservoar.
Ombyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov för ombyggnad av servicehus.
Rivning av industrihus i Mora
Anmälan för rivning av industribyggnad efter brand.
Restaurering av innergårdar i Rödmyren, Mora
Restaurering av innergårdar. Objektet är beläget på Rödmyren i Mora kommun. Gård nr. 5 avser adresserna Hallonstigen 9A-15E, gård nr. 6 avser adresserna Odonstigen 26A-30D samt 34A-36B.
Bullerutredning för bostäder intill genomfart Mora, Mora kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa ska ta fram en detaljplan för att möjliggöra bostäder, kontor, mm på några platser längs genomfarten genom Mora, vilken ska byggas om. För att bedöma bostadsbebyggelsens lämplighet och utformning behövs en bullerutredning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: