Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mora

Om- och nybyggnad av transformatorstation, Mora
Avser ökad kapaciteten i stationen med en större transformator. Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och nybyggnad av transformatorstation i Massarbäck, Rättvik
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av sjukhus i Mora
Projektet avser ett nytt kommunikationsstråk tillbyggt mot norra fasaden på hus 01 mellan hus 07 och 09 i 2 plan under mark och 2 plan ovan mark. Syftet med projektet är att skapa bättre flöde för patienter och verksamhet.
Ombyggnad av lager i Mora
Ändrad användning av industri till grossist, uppsättning av skylt mm.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Renovering av parkeringsgarage i Mora
Avser en totalrenovering av parkeringshuset omfattande reparationer av betongskador och asfalt, byte portar mm samt byte av befintlig el och uppgradering av vvs och styr.
Ombyggnad av kontor i Mora
Avser installation av ventilation i kontorsbyggnad i Mora.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av butik i Mora
Förhandsbesked för tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av slaktlada.
Ombyggnad av lägenhet i Mora
Bygglov för ändrad användning av förråd till lägenhet/förråd.
Ombyggnad av biograf i Mora
Bygglov för ändrad användning av kontor till biosalong.
Ombyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för ändrad användning från busstation till parkering.
Rivning av enbostadshus i Mora
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av reningsverk i Mora
Avser tillbyggnad av reningsverk med en extern slammottagning.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov för flytt och fasadändring av bod.
Rivning av industrihus i Mora
Anmälan för rivning av industribyggnad efter brand.
Restaurering av innergårdar i Rödmyren, Mora
Restaurering av innergårdar. Objektet är beläget på Rödmyren i Mora kommun. Gård nr. 5 avser adresserna Hallonstigen 9A-15E, gård nr. 6 avser adresserna Odonstigen 26A-30D samt 34A-36B.
Bullerutredning för bostäder intill genomfart Mora, Mora kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa ska ta fram en detaljplan för att möjliggöra bostäder, kontor, mm på några platser längs genomfarten genom Mora, vilken ska byggas om. För att bedöma bostadsbebyggelsens lämplighet och utformning behövs en bullerutredning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: