Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ludvika

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika, etapp 2
Ny cirkulationsplats, förbättring av gång- och cykelstråket mm.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika, etapp 3
Ny parallell lokalgata mellan Rasfallsgatan-Björnstigen, bulleråtgärder mm.
Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika
Avser ny ventilation vid Lorensberg skola.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.
Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika
Igångsättning tidigast 2019.
Hyresgästanpassning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i ombyggda lokaler. Byggherre=fastighetsägare.
Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.
Ombyggnad av skolgård i Ludvika
Avser ombyggnad av skolgården vid Kyrkskolan.
Ombyggnad av utställningshall på Hammarbacken, Ludvika
Avser renovering av lokalen samt att sätta in nödutgång och trappa/hiss.
Upphandling av moduler till Nyhammars förskola
Avser hyra av temporära lokaler för två avdelningar till Nyhammars förskola.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Ändrad användning till kontor.
Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Projektet är framflyttat till tidigast 2018/2019. Upptaget i investeringsbudgeten.
Rivning av sjukhus i Ludvika
Rivning av gamla Pärlby sjukhem.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus Annefors 6:1, 6:2, 6:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser ändring av trafikföreskrifter och skyltning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov annat flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Ludvika
Anmälan rivning fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Ludvika
Bygglov ändrad användning till jourlägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Byggnmälan ventilation.
Rivning av förråd i Ludvika
Rivningslov hel byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning 2017-0510 - 2020-05-31.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad gasförråd sf 6/by 644.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Avser ventilationsarbeten i industrihus i Ludvika. Utförs under 1 månad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: