Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ludvika

Återstart av gruvan i Iviken Ludvika
Planerat projekt efter gruvorna i Blötberget och Håksberget. Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Väsman. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader m.m.. Uppskattad byggstart och kostnad.
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny filteranläggning i Ludvika
Avser ny filteranläggning vid Lyviksverket.
Om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning, Ludvika
Avser om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning inklusive rivning av befintlig personaldel. Ny- och ombyggnad av stall. Tillkommer gör även nya sociala ytor i 2 plan med hiss.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.
Hyresgästanpassning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i ombyggda lokaler. Byggherre=fastighetsägare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser byte takkonstruktion samt ventilationsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2017.
Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.
Ombyggnad av elnät i Ludvika kommun
Avser förstärkning av elnätet i Dröverka, Digervåla och Blötberget i Ludvika kommun. Befintliga luftledningar för 12-0,4 kV ersätts med isolerad friledning och markkabel.
Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika
Avser tillbyggnad av vattenverk med 3 stycken filter.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Bygglov ändrad användning till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av skolgård i Ludvika
Avser ombyggnad av skolgården vid Kyrkskolan.
Upphandling av moduler till Nyhammars förskola
Avser hyra av temporära lokaler för två avdelningar till Nyhammars förskola.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning till kontor.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus Annefors 6:1, 6:2, 6:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning till flerbostadshus Rämsbyn 1:53,1:57.
Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser ändring av trafikföreskrifter och skyltning.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan im-kanal i restaurang.
Rivning av fritidshus i Ludvika
Anmälan rivning fritidshus.
Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod och mast.
Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod.
Ombyggnad av samlingslokal i Ludvika
Anmälan rökkanal 2 st imkanaler.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan rökkanal/imkanal.
Tillbyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov tillbyggnad av vagnslider.
Rivning av telestation i Ludvika
Rivningslov hel byggnad teknikbod.
Rivning av förråd i Ludvika
Rivningslov hel byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning 2017-0510 - 2020-05-31.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Avser ventilationsarbeten i industrihus i Ludvika. Utförs under 1 månad.
Ny platta på mark för spärrfilterbyggnad mm vid Lyviksverket i Ludvika
Objektet avser platta på mark för spärrfilterbyggnad samt platta på mark för asksilo i befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: