Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ludvika

Återstart av gruvan i Håksberget, Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Håksberget. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten. Ev kommer en tågerminal att uppföras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Sammanslagning av specialistmottagningar på Ludvika lasarett
Projektet avser ombyggnad av plan 4 för en sammanslagning av specialistmottagningar: medicin och psykiatri.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.
Reparation av överföringsledning för spillvatten, Ludvika
Avser reparation av befintlig överföringsledning.
Ombyggnad av äldrebostäder i Grängesberg
Planer för ombyggnation av gamla kommunalhuset till lägenheter för äldre. Först måste flytt av biblioteket (942279) ske innan detta kan planeras.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.
Hyresgästanpassning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i ombyggda lokaler. Byggherre=fastighetsägare.
Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.
Nybyggnad av 7-manna konstgräsplan vid ABB Arena, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018/2019. Ny 7-manna konstgräsplan.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Ludvika
Åtgärdande av utemiljön vid Kyrkskolan
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Ändrad användning till kontor.
Rivning av sjukhus i Ludvika
Rivning av gamla Pärlby sjukhem.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av stugby i Ludvika
Bygglov tillbyggnad fritidshus, säfsbyn 401-407, 412-418, Bygglov tillbyggnad fritidshus, säfsbyn 421-425 Säfsen 2:438,2:327. Yttertak.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Anmälan ventilation affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ombyggnad flerbostadshus/takhöjning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning i industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning till flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Byggnmälan ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Ludvika
Bygglov ändrad användning till jourlägenhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ludvika
bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov annat flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov flytt av uteförråd.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan ventilation flerbostadshus/sushibar.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Ansökan bygglov befintligt förråd flyttas till annan plats.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad med ett fläktrum vid industribyggnad i Ludvika.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad gasförråd sf 6/by 644.
Ombyggnad av tak samt vindsisolering, Vasaskolan, Ludvika
Ombyggnad av tak, 2 etapper inkl vindsisolering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Avser anpassning av lokal för verksamhet.
Ombyggnad av personalrum m.m. Stadshuset, Ludvika
Ombyggnad av personalrum samt ljudklassning dörrparti till sessionsal.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ljuddämpande åtgärder i bowlinglokalen.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Byte av samtliga innerdörrar fördelade på 2 år, 200.000 kr/år.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Utökad försäljningsyta.
Ombyggnad av befintligt förråd vid ABB Arena, Ludvika
Förrådsdörrar samt mellanvägg vid befintligt förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: