Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ludvika

Ombyggnad av järnvägsbroar i Grängesberg
Projektet avser upprustning av två järnvägsbroar.

Åtgärder vid järnvägen Borlänge- Ludvika
BEST-Signal.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.

Ny filteranläggning i Ludvika
Avser ny filteranläggning vid Lyviksverket.

Om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning, Ludvika
Avser om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning inklusive rivning av befintlig personaldel. Ny- och ombyggnad av stall. Tillkommer gör även nya sociala ytor i 2 plan med hiss.

Ombyggnad av elnät i Ludvika kommun
Avser förstärkning av elnätet i Dröverka, Digervåla och Blötberget i Ludvika kommun. Befintliga luftledningar för 12-0,4 kV ersätts med isolerad friledning och markkabel.

Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika
Avser tillbyggnad av vattenverk med 3 stycken filter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser byte takkonstruktion samt ventilationsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.

Hyresgästanpassning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i ombyggda lokaler. Byggherre=fastighetsägare.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Utbyggnad av verkstaden med 550 kvm.

Ombyggnad av förskola i Ludvika
Bygglov ändrad användning till förskoleverksamhet.

Ombyggnad av skolgård i Ludvika
Avser ombyggnad av skolgården vid Kyrkskolan.

Upphandling av moduler till Nyhammars förskola
Avser hyra av temporära lokaler för två avdelningar till Nyhammars förskola.

Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning till flerbostadshus Rämsbyn 1:53,1:57.

Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser ändring av trafikföreskrifter och skyltning.

Tillbyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov tillbyggnad av vagnslider.

Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan im-kanal i restaurang.

Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod och mast.

Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod.

Ombyggnad av samlingslokal i Ludvika
Anmälan rökkanal 2 st imkanaler.

Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan rökkanal/imkanal.

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad enbostadshus.

Rivning av telestation i Ludvika
Rivningslov hel byggnad teknikbod.

Ny platta på mark för spärrfilterbyggnad mm vid Lyviksverket i Ludvika
Objektet avser platta på mark för spärrfilterbyggnad samt platta på mark för asksilo i befintlig byggnad.

Tillbyggnad av personallokal vid Marnästjärn avfallstipp
Avser tillbyggnad av personalbyggnad vid Marnästjärn avfallstipp.

Rivning av industrihus i Ludvika
Avser rivning av filteranläggning.

Ombyggnad av butik i Ludvika
Avser ändrad användning av butik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: