Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ludvika

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs

Reparation av överföringsledning för spillvatten, Ludvika

Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika

Ombyggnad av äldrebostäder i Grängesberg

Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika

Om- och tillbyggnad av personalbyggnad, Ludvika

Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika

Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika

Ombyggnad av kontor i Ludvika

Ombyggnad av sporthall i Ludvika

Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika

Bärighetsberäkning av broar på sträckan Ludvika-Norrköping

Ramavtal för trygghetslarm särskilt boende i Dalarna

Ombyggnad av kök i Ludvika

Ombyggnad av korsning i Ludvika

Tillbyggnad av affärshus i Ludvika

Iordningställande av damomklädningsrum, Ludvika

Muddring av tjärn i Ludvika

Ombyggnad av industrihus i Ludvika

Ombyggnad av badplats i Ludvika

Rivning av enbostadshus i Ludvika

Ombyggnad av lager i Ludvika

Ombyggnad av veterinärstation i Ludvika

Rivning av flerbostadshus och restaurang mm Ludvika

Rivning av smörjhuset i Ludvika

Ombyggnad omklädningsrum, Nyhammars brandstation

Ombyggnad av kontor på Folkets Hus, Ludvika

Ombyggnad av befintligt RWC m.m. Stadshuset, Ludvika

Åtgärder av fönster och tilläggsisolering, Fredriksbergs skola, Ludvika

Nytt skärmtak , Ludvika brandstation

Handikappåtgärder i badhus, Grängesberg

Åtgärdande av utemiljön vid Stadshuset, Ludvika

Cykelparkering med tak vid Folkets Hus, Ludvika

Cykelparkering med tak vid Marnäsliden, Ludvika

Ombyggnad Vagnhall, Fredriksbergs brandstation

Dränering vid Nyhammars brandstation

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: