Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Leksand

Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 50 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 18 platser.
Ombyggnad till familjecentral i Leksand
Inga beslut fattade. Projektet omfattar enligt förslag en påbyggnad med en våning på en del av huset. Dit flyttas en samlingssal. Nuvarande samlingssal byggs om till lokaler för barn- och mödrahälsovård samt öppen förskola.
Tillbyggnad av skola F-9, Leksand
Tillbyggnad och utvändig ändring av skolbyggnad. Projektet omfattar en profilskola årskurs F-9 med internationell inriktning där språket är svenska och engelska.
Ombyggnad av ishall i Leksand
Avser ny jumbotron till ishall i Leksand.
Ombyggnad av lokaler i Leksand
Byte av ventilationssystem, Blå pilen, Leksand. Kommer att pågå under 3 veckor med start under mitten av juli.
Ombyggnad av lager i Leksand
Ändrad användning, invändig ändring av lager/personallokal, anmälan.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad planlösning industribyggnad, anmälan.
Ombyggnad av soprum i Leksand
Ändrad användning av garage till soprum, anmälan.
Rivning av fritidshus i Leksand
Rivningslov för fritidshus efter brand, anmälan.
Tillbyggnad av plank i Leksand
Tillbyggnad av restaurang med plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: