Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Leksand

Om- och tillbyggnad av Leksands avloppsreningsverk
Projektet avser nybyggnad av nya slutsedimenteringsbassänger, utbyggt sandfång och ombyggd inloppsdel, grovrening samt garage. Bef maskinbyggnad kommer att byggas om med bl a nya eldragningar, uppgraderat värmesystem för hela reningsverket, ny mottagning av brunnsslam från enskilda anläggningar mm.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.

Reinvestering av ledningar i Dalarnas, Värmlands och Örebro län
Objektet avser reinvestering av sju ledningar av ca 57 km i Dalarnas-, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Hällefors, Nora, Munkfors, Hagfors, Leksand, Falu samt Örebro kommuner.

Ombyggnad av butik i Leksand
Avser uppförande av nya lättväggar samt håltagning för f.d yttervägg för att sammanföra 2 lokaler. Här kommer det även tillkomma arbeten med anpassat undertak med el- och belysningsarbeten.

Om- och tillbyggnad av skola i Leksand
Avser tillbyggnad och ombyggnad av skollokaler. Tillbyggnaden kommer att bli ca 40 kvm. Ombyggnaden på ca 500 kvm kommer att möjliggöra för nya klassrum, våtrum och diverse utrymmen.

Reparation av bro över Dalälven vid Tunsta
Reparation lager och ommålning.

Bärighetsåtgärder samt ny belysning längs väg 929 mellan Leksand-Romma

Tillbyggnad av smedja i Leksand
Tillbyggnad av smedja, skolbyggnad.

Ombyggnad av restaurang i Leksand
Ombyggnad av restaurangkök, anmälan.

Renovering av dusch och omklädningsrum i Leksand, etapp 4
Option från etapp 1, objektnummer 934615.

Ombyggnad av samlingslokal i Leksand
Ombyggnad av kök, ändrad användning samlingslokaler.

Ombyggnad av bryggeri i Leksand
Bryggeriverksamhet i hangarbyggnad, tillfälligt lov.

Tillbyggnad av hotell i Leksand
Tillbyggnad och utvändig ändring av hotell, terrass.

Ombyggnad av cafeteria i Leksand
Ändrad användning, sammanslagning av butiksyta i café/affärsfastighet.

Rivning av garage i Leksand
Rivning av garage, uthus/förrådsbyggnad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Leksand
Tillbyggnad av industrifastighet med bostadshus, garage och förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: