Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hedemora

Ombyggnad av väg mellan Svinöhed-Stjärnsund
Förstärkning/upprustning av 17 km befintlig väg med sidoområdesåtgärder, byte av trummor som har dålig funktion eller är skadade, anlägga två bymiljövägar på vardera 1,8 km och 1,9 km, anlägga ny bro i Stjärnsund.
Ombyggnad av kök och matsal i skola i Hedemora
Ombyggnad av kök och matsal i skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Hedemora
Avser ombyggnad av skola för att öka tillgängligheten, bättre kök och undervisningslokaler samt anpassning för 350 elever varav 175 fritidshemselever.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Väsentlig ändring av ventilation i skolbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad. Omfattning oklar.
Rivning av flerbostadshus i Hedemora
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av förskola i Hedemora
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av fritidshem i Hedemora
Ändrad användning från vårdcentral till fritidshem/förskola, övervåning.
Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från pizzeria till flerbostadshus.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Hedemora
Ändrad användning från judosal till boulebana.
Tillbyggnad av soprum i Hedemora
Tillbyggnad av flerbostadshus gällande soprum och skyltar fasad.
Ombyggnad av förråd i Hedemora
Flyttning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av pumpstation i Hedemora
Rivning och ombyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät.
Ombyggnad av expedition i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från förråd till expeditioner.
Ombyggnad av kontor i Hedemora
Ändrad användning från bostad till kontor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: