Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hedemora

Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av fastigheten Elverket 1 i Hedemora. Projektet kommer utföras i 2 etapper. I etapp 1 byggs befintliga kontorslokaler till med en ny kontorsflygel på ca 254 kvm. Dessutom byggs en ny personalbyggnad på ca 165 kvm. I etapp 2 ersätts den befintliga entrén med nytt inglasat vindfång på ca 7 kvm. Samt en ombyggnad av foajé, kontor, omklädning och tvättstuga.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av kontor, ca 10 rum. Samt ny matsal.
Ny gång- och cykelväg utmed väg 270 i Hedemora
Ny gc-väg mellan Gussarvsrondellen och Hamre, tunnel under riksväg 70, ombyggnad busshållplatser och infarter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändring av enfamiljshus till flerfamiljshus.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora. Tidigast byggstart är under 2018.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av gata i Hedemora
Planer för ombyggnad av August Lindbergs plan, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora. Tidigast byggstart är under 2018.
Ombyggnad till lägenheter i Dala-Husby
Ombyggnad av ett tidigare LSS-boende till 4 stycken lägenheter (hyresrätter). I projektet ingår även ommålning av fasader.
Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av industrihus i Hedemora
Ändrad användning från handel till industri.
Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Ändrad användning från vårdcentral till skola.
Tillbyggnad av förråd i Hedemora
Tillbyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av läktare i Hedemora
Tillbyggnad av ishall gällande läktare.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostad till förskola.
Ombyggnad av transformatorstation i Hedemora
Ombyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Hedemora
Bygglov för anordnande av upplag Hedemora 2:41,6:1.
Ombyggnad av idrottshall i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i idrottsanläggning.
Upprustning av elljusspår i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.
Ombyggnad av gatubelysning i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: