Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hedemora

Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 3.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad till lägenheter i Dala-Husby
Ombyggnad av ett tidigare LSS-boende till 4 stycken lägenheter (hyresrätter). I projektet ingår även ommålning av fasader.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Ombyggnad samt utvändig ändring av förskola.
Ombyggnad av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av industrihus i Hedemora
Ändrad användning från handel till industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändring av enfamiljshus till flerfamiljshus.
Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Ändrad användning från vårdcentral till skola.
Ombyggnad av utbildningslokal i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning från kontor, vuxenundervisning till undervisning mellanstadie.
Tillbyggnad av förråd i Hedemora
Tillbyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av läktare i Hedemora
Tillbyggnad av ishall gällande läktare.
Ombyggnad av transformatorstation i Hedemora
Ombyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av brygga i Hedemora
Förlängning av brygga.
Ombyggnad av idrottshall i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i idrottsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: