Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hedemora

Ombyggnad av väg mellan Svinöhed-Stjärnsund
Förstärkning/upprustning av 17 km befintlig väg med sidoområdesåtgärder, byte av trummor som har dålig funktion eller är skadade, anlägga två bymiljövägar på vardera 1,8 km och 1,9 km, anlägga ny bro i Stjärnsund.
Om- och tillbyggnad av skola i Hedemora
Avser ombyggnad av skola för att öka tillgängligheten, bättre kök och undervisningslokaler samt anpassning för 350 elever varav 175 fritidshemselever.
Ombyggnad av kök och matsal i skola i Hedemora
Ombyggnad av kök och matsal i skola.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 3.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Väsentlig ändring av ventilation i skolbyggnad.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Ombyggnad samt utvändig ändring av förskola.
Ombyggnad av expedition i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från förråd till expeditioner.
Ombyggnad av utbildningslokal i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning från kontor, vuxenundervisning till undervisning mellanstadie.
Tillbyggnad av soprum i Hedemora
Tillbyggnad av flerbostadshus gällande soprum och skyltar fasad.
Ombyggnad av idrottshall i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i idrottsanläggning.
Tillbyggnad av brygga i Hedemora
Förlängning av brygga.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Hedemora
Ändrad användning från judosal till boulebana.
Ombyggnad av kontor i Hedemora
Ändrad användning från bostad till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: