Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hedemora

Hastighetshöjande åtgärder på järnväg i Vikmanshyttan

Ombyggnad av kök och matsal i skola i Hedemora
Ombyggnad av kök och matsal i skola.

Om- och tillbyggnad av skola i Hedemora
Avser ombyggnad av skola för att öka tillgängligheten, bättre kök och undervisningslokaler samt anpassning för 350 elever varav 175 fritidshemselever.

Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Detaljplanearbete pågår. Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.

Utbyggnad av kommunal VA-anläggning i Hedemora
Avser utbyggnad av kommunal VA-anläggning i Mälby. Anläggningen kommer bestå i främst trycksatta och till viss del självfallssystem för spillvatten samt vattenledningsnät. Totalt 25 stycken pumpar med 27 anslutningar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.

Rivning av flerbostadshus i Hedemora
Rivning av flerbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av affärshus i Hedemora
Ändrad användning från förråd till försäljningslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad användning från kontor till bostäder.

Ombyggnad av fritidshem i Hedemora
Ändrad användning från vårdcentral till fritidshem/förskola, övervåning.

Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från pizzeria till flerbostadshus.

Ombyggnad av pumpstation i Hedemora
Rivning och ombyggnad av pumpstation.

Ombyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät.

Ombyggnad av förråd i Hedemora
Flyttning av komplementbyggnad.

Ombyggnad av skola i Hedemora
Installation av ventilationsanläggning i skolbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: