Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hedemora

Ombyggnad av kök och matsal i skola i Hedemora
Ombyggnad av kök och matsal i skola.

Om- och tillbyggnad av skola i Hedemora
Avser ombyggnad av skola för att öka tillgängligheten, bättre kök och undervisningslokaler samt anpassning för 350 elever varav 175 fritidshemselever.

Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till 6 lägenheter.

Utbyggnad av kommunal VA-anläggning i Hedemora
Avser utbyggnad av kommunal VA-anläggning i Mälby. Anläggningen kommer bestå i främst trycksatta och till viss del självfallssystem för spillvatten samt vattenledningsnät. Totalt 25 stycken pumpar med 27 anslutningar.

Omläggning av avloppsledningar i Hedemora
Avser utförande av ledningsarbeten samt återställning av kör- och markytor. Objektet är beläget längs Broån från Gyntesbovägen och 600 m norrut i Hedemora tätort.

Ny förbindelsegång mellan förskola och skolmatsal i Vikmanshyttan
Entreprenaden avser byggande av ny förbindelsegång mellan skolans matsal och förskolan i Vikmanshyttan.

Ombyggnad till lägenheter i Dala-Husby
Ombyggnad av ett tidigare LSS-boende till 4 stycken lägenheter (hyresrätter). I projektet ingår även ommålning av fasader.

Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.

Ombyggnad av kontor i Hedemora
Ombyggnad av kontor.

Rivning av flerbostadshus i Hedemora
Rivning av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av affärshus i Hedemora
Ändrad användning från förråd till försäljningslokal.

Ombyggnad av fritidshem i Hedemora
Ändrad användning från vårdcentral till fritidshem/förskola, övervåning.

Ombyggnad av utbildningslokal i Hedemora
Ändrad användning till undervisningslokal.

Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från pizzeria till flerbostadshus.

Ombyggnad av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Hedemora
Ändrad användning från bostadshus till hvb-hem.

Rivning av telestation i Hedemora
Rivning av telebod Tjärna 3:1,Garpenbergs Gård 2:1,Dormsjö 2:1.

Ombyggnad av pumpstation i Hedemora
Rivning och ombyggnad av pumpstation.

Ombyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät.

Ombyggnad av staket i Hedemora
Flytt av staket.

Ombyggnad av förråd i Hedemora
Flyttning av komplementbyggnad.

Ombyggnad av skola i Hedemora
Installation av ventilationsanläggning i skolbyggnad.

Rivning av skorsten i Hedemora
Nedmontering av del av skorsten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: