Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gagnef

Om- och nybyggnad av ställverk i Mockfjärd
Projektet omfattar nytt 130 kV ställverk, Nya 140/55 kV transformatorer, Nytt 50 kV ställverk, Ny 50 kV nollpunktsutrustning, ny kontrollbyggnad innehållande kontrollutrustning, ny kontrollbyggnad, separering av samägda anläggningsdelar, raseringsarbeten.

Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Mockfjärd
Projektet avser utbyggnad med ett biologiskt reningssteg och renovering av anläggningen.

Ombyggnad/upprustning av Hedens skola i Mockfjärd
Projektet avser upprustning av skolan som varit nedlagd under en tid. Avser in- och utvändig renovering, byte av tak.

Uppförande av ny blandarstång vid industrihus i Gagnef
Etapp 1 avser uppförande av en ny blandarstång.

Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.

Tillbyggnad av produktionsutrymme vid industrihus i Gagnef
Etapp 3 avser utbyggnad av produktionsutrymmen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: