Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Falun

Utveckling Holmtorget i Falun, del 2 m.fl.
Ombyggnad och renovering av Swedbank-kontor och butiker. Projekt efter del 1, objektnummer 1240823.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ändrad användning av lokaler till lägenheter. Rotrenovering av 45 lägenheter.

Ombyggnad av ställverk i Falu Västra, Massarbäck och Mora (130/50 kV)
Avser totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.

Utförande av massabeläggning i Dalarnas län

Ombyggnad Centraloperation i Falun
Avser ombyggnad av en befintlig operationssal till en sk hybridsal för högkvalitativt och säkert genomförande av operationer där man kan kombinera öppen kirurgi med röntgenassistans. Ombyggnaden omfattar även 2 stycken desinfektionsrum, 3 stycken OP-salar, korridorytor, sängvänthall samt ny ventilations- och UPS-anläggning.

Flödesfrämjande åtgärder Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser muddring, breddning av vattenleder, förlängning av broar mm.

Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.

Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun
Projektet avser en försköning av området för att göra Faluns stadskärna attraktivare. Bl.a. kommer det att skapas större gångytor/fria ytor, utökning av parkeringsplatser. Det som skall utföras i etapp 1 är Falugatan, Falubron, delar av Stigaregatan och Myntgatan, Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd, Brounderhåll av Falubron ingår i entreprenaden. Projektet kommer att genomföras i etapper.

Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun
Ombyggnad av vårdhem till lokaler för 70+ boende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ombyggnad av flerbostadshus med inredande av sex lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal. Upphandlingar av underentreprenörer kommer att ske internt.

Stambyte flerbostadshus Bjursås i Falun
Projektet avser stambyte och ombyggnad av 16 lägenheter på Skovägen och 18 lägenheter på Lisbets Väg. Ombyggnad av tvättstuga med delvis ny utrustning.

Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.

Utbyggnad av gata och gång- och cykelvägar mm Falun
Projektet avser utbyggnad av ca 900 meter gata, ca 600 meter gång- och cykelvägar, va-ledningar, el- och optoledningar samt fjärrvärmearbeten.

Ombyggnad av väg genom Enviken
Avser ombyggnad av korsning väg 50/888 i Enviken.

Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.

Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.

Tillbyggnad av krematorium i Falun
Avser tillbyggnad av krematorium med ca 100 kvm. Tillkommer gör även mindre åtgärder för befintligt plan 2.

Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser tillbyggnad för ett hisschakt.

Ombyggnad av dammar i Svärdsjö, Falun
Projektet omfattar bl.a. ombyggnad av 1 damm och rivning av 1 damm. Ytterligare åtgärder omfattar anläggande av en ca 700 m lång vägsträcka genom skogsparti samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. 2017: Anläggande av väg. 2018: Åtgärder för dammar samt gc-bro.

Rivning av industrihus i Falun
Rivning av befintlig kontors- och industribyggnad. Färdigställande av tomt inför nybyggnad av livsmedelsbutik.

Ombyggnad av hotell i Falun
Projektet avser ändrad användning av konditori till hotellrum samt tillbyggnad med förbindelsegång.

Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun
Installation av nytt vatten- och värmedistributionssystem till stugbyn på Lugnet. Totalt 20 stycken lägenheter fördelade på 10 stycken fristående huskroppar.

Flödesfrämjande åtgärder i Klockarnäs, Falun
Ca 20.000 kbm kommer att schaktas bort samt ombyggnad av bro. Byggstart under 2017.

Ombyggnad till vandrarhem i Falun
Ändrad användning av kontor/utbildningslokal till vandrarhem. Avser åtgärder för ytskikt, el, ventilation samt uppförande av en mellanvägg.

Tillbyggnad av vårdbostad i Falun
Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med en entré.

Tillbyggnad av skola i Falun
Bygglov tillbyggnad av skolbyggnad med fläktrum.

Ombyggnad av kök i Falun
Bygglov ändrad användning av industrilokal till övningskök.

Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av vind i Falun
Avser inredande av bostadslägenheter på vinden.

Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov höjning av marknivå.

Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov ändring av marknivå.

Rivning av markanläggning i Falun
Rivningslov rivning av källare.

Ombyggnad av vandrarhem i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av församlingshem till natthärbärge.

Ombyggnad av frisersalong i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till frisersalong.

Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av industrilokal och nybyggnad av förråd.

Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Ombyggnad av gruppbostad i Falun
Bygglov ändrad användning av vandrarhem till gruppboende.

Ombyggnad av lägenhet i Falun
Förhandsbesked ombyggnad av lokal till lägenhet.

Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av överbyggnad för pumpstation Slätta 2:3,Falun 8:1.

Ombyggnad av butik i Falun
Bygglov ombyggnad av butikslokal och uppförande av bullerplank för kylaggregat.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ombyggnad av elevhem till tre lägenheter.

Ombyggnad av lager i Falun
Bygglov ombyggnad av kallager till varmlager.

Ombyggnad av kök i Falun
Anmälan ändrad planlösning med nytt kök och våtrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ventilationskontroll.

Ombyggnad av brandstation till restaurang i Falun
Avser ombyggnad av golv i brandstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: