Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

Ombyggnad av medicinkliniken på Falu lasarett
Ombyggnation för medicinkliniken avseende vårdavdelningar och mottagningar på Falu lasarett. Omfattar 2 våningar i hus 11.
Rivning och nybyggnad av del av räddningscentral i Falun
Avser en rivning av befintligt kontor, lektionssal mm i 2 plan + källare och en tillbyggnad med personalutrymmen och lektionssal i ett plan.
Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.
Ombyggnad av ställverk i Enviken, Falun
Avser byte av 10 kV-ställverket Långnäs.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Avser utbyggnad av en 650 m lång gata samt 750 m GC-vägar med VA-ledningar, fjärrvärmearbete och el- och opto-ledningar. Källviksvägen ska breddas med ett vänstersvängskörfält samt en ny lekpark med 600 m parkvägar.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal.
Stamrenovering i flerbostadshus i Svärdsjö
Avser stambyte i flerbostadshus med samt nya ytskikt, nytt porslin, blandare i köken, nya rörstammar, ny el i hela huset. Installation av nya säkerhetsdörrar, renovering av tvättstuga och torkrum.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Avser påbyggnad av kontorsbyggnad med ny våning på grund av vattenskada.
Ombyggnad av kontor för SOS Alarm i Falun
Avser ombyggnad av plan 2 på SOS Alarm i Falun. Ombyggnaden kommer att öka kapaciteten från 10 operatörsbord till 17 stycken. Samt en utbyggnad för ett reservaggregat.
Stambyte flerbostadshus i Falun
Planer finns på stambyte och ombyggnad av 30 badrum.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Reparation av kaj i Falun
Avser stabilisering av kajmuren längs Faluån. Delen vid Näringslivets hus har blivit utdömd vid senaste besiktningen.
Rivning av industrihus i Falun
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende kompletta leveranser för industriell el, Falun
Avser ramavtal för kompletta leveranser eller delar av leverans för industriell el till reningsverk och pumpstationer.
Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.
Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.
installation av fiber- och kopparnät vid äldreboende i Falun
Avser installation av fiber- och ledningsnät på Hosjögården.
Ombyggnad av hissar i äldreboende i Falun
Entreprenaden omfattar ombyggnad av 2 st säng/personhissar, utrymningshissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av kontor till tre lägenheter.
Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun
Installation av nytt vatten- och värmedistributionssystem till stugbyn på Lugnet. Totalt 20 stycken lägenheter fördelade på 10 stycken fristående huskroppar.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Förhandsbesked tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av butik till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning från lokaler till bostäder.
Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av två lägenheter på vinden.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Falun
Bygglov tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av garage i Falun
Bygglov tillbyggnad av ekonomilokal med garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av gymnastikhall med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av sjukhusbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov tillbyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Bygglov ombyggnad av handelshus med ny entré och nödutgång.
Ombyggnad av idrottsplats i Falun
Avser ändring av ventilationssystem på Lugnets gymnasium.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Bygglov/marklov ändring av marknivå samt uppsättning av skyltanordning.
Ombyggnad av frisersalong i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till skönhetssalong.
Ombyggnad av kyrka i Sundborn
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Projektet omfattar handikappanpassning av entré. Byggstart tidigast 2018.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov anläggande av strand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser installation av trapphiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser installation av ventilation i flerbostadshus. Omfattar 4 lägenheter.
Rivning av enbostadshus i Falun
Anmälan rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Falun
Anmälan rivning av förråd.
Rivning av bensinstation i Falun
Avser rivning av bensinstationsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Falun
Avser ändrad användning av industri till butik samt uppsättning av skyltanordningar.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av förrådsbyggnader.
Rivning av automatstation i Falun
Rivningslov rivning av servicestation.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av tidigare mobbförråd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till undervisningslokal.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falun
Väsentlig ändring av ventilationssystem med byte av aggregat.
Ändrad användning av livsmedelsbutik i Falun
Ändrad användning av lokal till matbutik.
Ombyggnad av restaurang i Falun
Avser ändrad användning av butik till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: