Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av medicinkliniken på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av medicinkliniken i hus 11 på plan 1 och delar av plan 2.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Avser utbyggnad av en 650 m lång gata samt 750 m GC-vägar med VA-ledningar, fjärrvärmearbete och el- och opto-ledningar. Källviksvägen ska breddas med ett vänstersvängskörfält samt en ny lekpark med 600 m parkvägar.
Rivning och nybyggnad av del av räddningscentral i Falun
Avser en rivning av befintligt kontor, lektionssal mm i 2 plan + källare och en tillbyggnad med personalutrymmen och lektionssal i ett plan.
Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.
Ombyggnad av korsningen E16/Nybrogatan i Falun
Ombyggnad till ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Falun
Avser hyresgästanpassning åt Skatteverket i Falun. På en yta av 3 200 kvadratmeter ska ett nytt modernt storkontor skapas för ca 200 arbetsplatser.
Stamrenovering i flerbostadshus i Svärdsjö
Avser stambyte i flerbostadshus med samt nya ytskikt, nytt porslin, blandare i köken, nya rörstammar, ny el i hela huset. Installation av nya säkerhetsdörrar, renovering av tvättstuga och torkrum.
Stambyte flerbostadshus i Falun
Avser bland annat stambyte och renovering av badrum samt installation av ny FTX-ventilation och ny elinstallation i 3 st bostadshus på Bjursåsvägen 14 – 18 i Bjursås. Först görs Bjursåsvägen 14, sedan Bjursåsvägen 18 och sist Bjursåsvägen 16.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Ramavtal avseende service och underhåll av pelletsanläggningar, Falu kommun m.fl
Avser ramavtal för service på olika typer av pelletsanläggningar och oljebrännare för Falu och Gagnefs kommun. Avtalstid är 2 år med möjlighet till förlängning med 2 år.
Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.
Ombyggnad av ställverksstation i Falun
Avser utbyggnad av befintlig 50/10 kV Fördelningsstation Vika med ett 50 kV transformatorfack T2. Ställa upp och ansluta 10 MVA krafttransformator T2 mot 50kV transformatorfacket, befintligt 10kV ställverk och 10kV nollpunksstativ. Fundament för alla apparater
Ombyggnad av förskola i Falun
Avser ändrad användning av kontor till förskola.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter, Landstinget Dalarna
Avser ramavtal för upphandlingskonsult.
Ombyggnad av ställverk i Enviken, Falun
Avser byte av 10 kV-ställverket Långnäs.
installation av fiber- och kopparnät vid äldreboende i Falun
Avser installation av fiber- och ledningsnät på Hosjögården.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser utbyte av ventilationsaggregat i hus 01 på Kristinegymnasiet samt uppfräschning av ytskikt.
Utbyggnad av park i Falun, etapp 3
Objektet avser utbyggnad av Hyttgårdsparken i Falun, även kallad skateparken. Denna etapp avser betongytor, gc-väg och vindskydd.
Flödesfrämjande åtgärder i Klockarnäs, Falun
Ca 20.000 kbm kommer att schaktas bort samt ombyggnad av bro.
Ombyggnad av va-ledning i Falun
Anmälan väsentlig ändring av va.
Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av kontor på vindsvåning.
Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av två lägenheter på vinden.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Falun
Bygglov tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning från lokaler till bostäder.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av skola (skärmtak).
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov ändrad användning av verkstad till bostad.
Ombyggnad av återvinningsstation i Falun
Bygglov ändring av återvinningsstation med plank och ny angöringsplats.
Ombyggnad av kyrka i Sundborn
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Projektet omfattar handikappanpassning av entré. Byggstart tidigast 2018.
Ombyggnad av väg i Falun
Marklov/strandskydd breddning av befintlig anslutningsväg.
Rivning av fritidshus i Falun
Rivningslov rivning av fritidshus.
Rivning av automatstation i Falun
Rivningslov rivning av servicestation.
Tillbyggnad av servering i Falun
Tidsbegränsat bygglov tak över uteservering.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till undervisningslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till vuxenutbildning.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falun
Väsentlig ändring av ventilationssystem med byte av aggregat.
Ombyggnad av förskola i Falun
Avser ändrad användning av kyrka till förskola (del av byggnad).
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser installation av trapphiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan installation av fettavskiljare.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan väsentlig förändring av brandskyddet.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Bygglov ändring av kontor till undervisning.
Tillbyggnad av veterinärstation i Falun
Bygglov tillbyggnad av djursjukhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: