Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Falun

Utveckling Holmtorget i Falun, del 2 m.fl.
Ombyggnad och renovering av Swedbank-kontor och butiker. Projekt efter del 1, objektnummer 1240823.

Ombyggnad av ställverk i Falu Västra, Massarbäck och Mora (130/50 kV)
Avser totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.

Ombyggnad Centraloperation i Falun
Avser ombyggnad av en befintlig operationssal till en sk hybridsal för högkvalitativt och säkert genomförande av operationer där man kan kombinera öppen kirurgi med röntgenassistans. Ombyggnaden omfattar även 2 stycken desinfektionsrum, 3 stycken OP-salar, korridorytor, sängvänthall samt ny ventilations- och UPS-anläggning.

Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.

Ombyggnad av kontor i Falun
Avser ombyggnad av Försäkringskassans kontor om ca 2000 kvm i ett plan.

Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun
Projektet avser en försköning av området för att göra Faluns stadskärna attraktivare. Bl.a. kommer det att skapas större gångytor/fria ytor, utökning av parkeringsplatser. Det som skall utföras i etapp 1 är Falugatan, Falubron, delar av Stigaregatan och Myntgatan, Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd, Brounderhåll av Falubron ingår i entreprenaden. Projektet kommer att genomföras i etapper.

Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun
Ombyggnad av vårdhem till lokaler för 70+ boende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ombyggnad av flerbostadshus med inredande av sex lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal. Upphandlingar av underentreprenörer kommer att ske internt.

Ombyggnad av väg genom Enviken
Avser ombyggnad av korsning väg 50/888 i Enviken.

Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.

Utbyggnad av gata och gång- och cykelvägar mm Falun
Projektet avser utbyggnad av ca 900 meter gata, ca 600 meter gång- och cykelvägar, va-ledningar, el- och optoledningar samt fjärrvärmearbeten.

Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.

Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.

Tillbyggnad av krematorium i Falun
Avser tillbyggnad av krematorium med ca 100 kvm. Tillkommer gör även mindre åtgärder för befintligt plan 2.

Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser tillbyggnad för ett hisschakt.

Ombyggnad av gruppbostad i Falun
Avser ändrad användning av kontor till gruppboende.

Ombyggnad av dammar i Svärdsjö, Falun
Projektet omfattar bl.a. ombyggnad av 1 damm och rivning av 1 damm. Ytterligare åtgärder omfattar anläggande av en ca 700 m lång vägsträcka genom skogsparti samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. 2017: Anläggande av väg. 2018: Åtgärder för dammar samt gc-bro.

Rivning av industrihus i Falun
Rivning av befintlig kontors- och industribyggnad. Färdigställande av tomt inför nybyggnad av livsmedelsbutik.

Ombyggnad av hotell i Falun
Projektet avser ändrad användning av konditori till hotellrum samt tillbyggnad med förbindelsegång.

Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun
Installation av nytt vatten- och värmedistributionssystem till stugbyn på Lugnet. Totalt 20 stycken lägenheter fördelade på 10 stycken fristående huskroppar.

Beläggning av väg 850 mellan Falun-Svärdsjö

Ombyggnad till vandrarhem i Falun
Ändrad användning av kontor/utbildningslokal till vandrarhem. Avser åtgärder för ytskikt, el, ventilation samt uppförande av en mellanvägg.

Ombyggnad av bibliotek i Falun
Anmälan väsentligt ändrad planlösning.

Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av vind med två lägenheter.

Tillbyggnad av skola i Falun
Bygglov tillbyggnad av skolbyggnad med fläktrum.

Tillbyggnad av kontor i Falun
Bygglov påbyggnad av kontorsbyggnad med ny våning.

Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av butik i Falun
Bygglov ändrad användning av experimentverkstad till cykelbutik och verkstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av förråd till bostadslägenheter.

Ombyggnad av kök i Falun
Bygglov ändrad användning av industrilokal till övningskök.

Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov/strandskydd tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av kontorshus med skärmtak (snörasskydd).

Tillbyggnad av krematorium i Falun
Bygglov tillbyggnad av smådjurskrematorium.

Tillbyggnad av bar i Falun
Bygglov tillbyggnad av sommarservering/pub och uppförande av toalettbyggnad samt satelitbar.

Tillbyggnad av idrottsplats i Falun
Bygglov utökning av idrottsplats med hinderbana.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ombyggnad av elevhem till tre lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ventilationskontroll.

Rivning av garage i Falun
Rivningslov rivning av cykelgarage.

Rivning av enbostadshus i Falun
Rivningslov rivning av enbostadshus och uthus.

Rivning av enbostadshus i Falun
Rivningslov rivning av enbostadshus.

Tillbyggnad av entré vid vårdbostad i Falun
Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med en entré.

Ombyggnad av Kvarndammen i Falun
Objektet avser totalrenovering av reglerutskov i Kvarndammen, Falun.

Ombyggnad av brandstation till restaurang i Falun
Avser ombyggnad av golv i brandstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: