Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Falun

Ombyggnad av ställverk i Falu Västra, Massarbäck och Mora (130/50 kV)
Avser totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.
Flödesfrämjande åtgärder Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser muddring, breddning av vattenleder, förlängning av broar mm.
Ombyggnad COP för Hybridsal, del av Centraloperation
Avser ombyggnad av en befintlig operationssal till en sk hybridsal för högkvalitativt och säkert genomförande av operationer där man kan kombinera öppen kirurgi med röntgenassistans. Ombyggnaden omfattar även 2 stycken desinfektionsrum, 3 stycken OP-salar, korridorytor, sängvänthall samt ny ventilations- och UPS-anläggning.
Ombyggnad av kontor i Falun
Avser ombyggnad av Försäkringskassans kontor om ca 2000 kvm i ett plan.
Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun
Projektet avser en försköning av området för att göra Faluns stadskärna attraktivare. Bl.a. kommer det att skapas större gångytor/fria ytor, utökning av parkeringsplatser. Det som skall utföras i etapp 1 är Falugatan, Falubron, delar av Stigaregatan och Myntgatan, Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd, Brounderhåll av Falubron ingår i entreprenaden. Projektet kommer att genomföras i etapper.
Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun
Avser åtgärder i källarplan med renovering av omklädningsdelar ytskiktsmässigt. Förrådsdelar görs om/ändras. Tekniska utrymmen uppgraderas med ny SRÖ, fläktar etc. Fiberinstallation. På bottenplan renoveras kontorsdelen (mestadels ytskikten). På våningsplanen renoveras lägenheterna - nya ytskikt, ny el, nytt kök, nytt våtrum (stammar behålls), nytt luftbehandlingsaggregat och nya dörrar.
Ombyggnad av väg genom Enviken
Avser ombyggnad av korsning väg 50/888 i Enviken.
Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.
Utbyggnad av gata och gång- och cykelvägar mm Falun
Projektet avser utbyggnad av ca 900 meter gata, ca 600 meter gång- och cykelvägar, va-ledningar, el- och optoledningar samt fjärrvärmearbeten.
Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Tillbyggnad av krematorium i Falun
Avser tillbyggnad av krematorium med ca 100 kvm. Tillkommer gör även mindre åtgärder för befintligt plan 2.
Ombyggnad av barnmottagningen Falu lasarett
Projektet avser ombyggnad före en samlokaliserad barnmottagning.
Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.
Ombyggnad av dammar i Svärdsjö, Falun
Projektet omfattar bl.a. ombyggnad av 1 damm och rivning av 1 damm. Ytterligare åtgärder omfattar anläggande av en ca 700 m lång vägsträcka genom skogsparti samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. 2017: Anläggande av väg. 2018: Åtgärder för dammar samt gc-bro.
Ombyggnad av gruppbostad i Falun
Avser ändrad användning av kontor till gruppboende.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Avser påbyggnad av kontorsbyggnad med ny våning på grund av vattenskada.
Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun
Installation av nytt vatten- och värmedistributionssystem till stugbyn på Lugnet. Totalt 20 stycken lägenheter fördelade på 10 stycken fristående huskroppar.
Utbyggnad av park i Falun, etapp 3
Objektet avser utbyggnad av Hyttgårdsparken i Falun, även kallad skateparken. Denna etapp avser betongytor, gc-väg och vindskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Avser tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Flödesfrämjande åtgärder i Klockarnäs, Falun
Ca 20.000 kbm kommer att schaktas bort samt ombyggnad av bro. Byggstart under 2017.
Ombyggnad av hissar i äldreboende i Falun
Entreprenaden omfattar ombyggnad av 2 st säng/personhissar, utrymningshissar.
Ombyggnad av biograf i Falun
Bygglov ändrad användning av två lägenheter till biografsalong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av förråd till bostadslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till tre lägenheter.
Ombyggnad av kulturhus i Falun
Anmälan underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde med renovering av takfot.
Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av vind med två lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Falun
Bygglov tillbyggnad av skola med frysrum.
Tillbyggnad av vårdbostad i Falun
Bygglov tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med 20 lgh.
Tillbyggnad av idrottsplats i Falun
Bygglov utökning av idrottsplats med hinderbana.
Ombyggnad av butik i Falun
Bygglov ändrad användning av experimentverkstad till cykelbutik och verkstad.
Tillbyggnad av krematorium i Falun
Bygglov tillbyggnad av smådjurskrematorium.
Tillbyggnad av bar i Falun
Bygglov tillbyggnad av sommarservering/pub och uppförande av toalettbyggnad samt satelitbar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus (takad altan).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus (trapphus).
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av kontorshus med skärmtak (snörasskydd).
Tillbyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov tillbyggnad av servicehus med fläktrum.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov ändrad användning av källarlokal till en lägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov uppfyllning av mark på gemensamhetsanläggning.
Rivning av garage i Falun
Rivningslov rivning av cykelgarage.
Rivning av enbostadshus i Falun
Rivningslov rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av enbostadshus i Falun
Rivningslov rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av entré vid vårdbostad i Falun
Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med en entré.
Ombyggnad av Kvarndammen i Falun
Objektet avser totalrenovering av reglerutskov i Kvarndammen, Falun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: