Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Falun

Ombyggnad av Bergslagsbanan mellan Falun-Borlänge
Hastighetshöjande ATC-förbättringar, kontaktledningsåtgärder samt ökad rälsförhöjning i kurvor. Nytt mellanblock och signaljusteringar. Ornäs driftsplats byggs om för tåglängder upp till 630 meter med skyddsväxlar samt ett tredje tågspår.
Ombyggnad av ställverk i Falu Västra, Massarbäck och Mora (130/50 kV)
Avser totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.
Nybyggnad av kraftstation och dammar i Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser nybyggnad av kraftstation samt 5 dammar samt broarbeten.
Flödesfrämjande åtgärder Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser muddring, breddning av vattenleder, förlängning av broar mm.
Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.
Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.
Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun
Avser åtgärder i källarplan med renovering av omklädningsdelar ytskiktsmässigt. Förrådsdelar görs om/ändras. Tekniska utrymmen uppgraderas med ny SRÖ, fläktar etc. Fiberinstallation. På bottenplan renoveras kontorsdelen (mestadels ytskikten). På våningsplanen renoveras lägenheterna - nya ytskikt, ny el, nytt kök, nytt våtrum (stammar behålls), nytt luftbehandlingsaggregat och nya dörrar.
Ombyggnad av ställverk i Enviken, Falun
Avser byte av 10 kV-ställverket Långnäs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Avser påbyggnad av kontorsbyggnad med ny våning på grund av vattenskada.
Stamrenovering i flerbostadshus i Svärdsjö
Avser stambyte i flerbostadshus med samt nya ytskikt, nytt porslin, blandare i köken, nya rörstammar, ny el i hela huset. Installation av nya säkerhetsdörrar, renovering av tvättstuga och torkrum.
Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.
Ombyggnad av kontor för SOS Alarm i Falun
Avser ombyggnad av plan 2 på SOS Alarm i Falun. Ombyggnaden kommer att öka kapaciteten från 10 operatörsbord till 17 stycken. Samt en utbyggnad för ett reservaggregat.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Reparation av kaj i Falun
Avser stabilisering av kajmuren längs Faluån. Delen vid Näringslivets hus har blivit utdömd vid senaste besiktningen.
Rivning av industrihus i Falun
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende kompletta leveranser för industriell el, Falun
Avser ramavtal för kompletta leveranser eller delar av leverans för industriell el till reningsverk och pumpstationer.
Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.
Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.
Ombyggnad av dammar i Svärdsjö, Falun
Projektet omfattar bl.a. ombyggnad av 1 damm och rivning av 1 damm. Ytterligare åtgärder omfattar anläggande av en ca 700 m lång vägsträcka genom skogsparti samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. 2017: Anläggande av väg. 2018: Åtgärder för dammar samt gc-bro.
Ombyggnad av hissar i äldreboende i Falun
Entreprenaden omfattar ombyggnad av 2 st säng/personhissar, utrymningshissar.
Flödesfrämjande åtgärder i Klockarnäs, Falun
Ca 20.000 kbm kommer att schaktas bort samt ombyggnad av bro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av kontor till tre lägenheter.
Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun
Installation av nytt vatten- och värmedistributionssystem till stugbyn på Lugnet. Totalt 20 stycken lägenheter fördelade på 10 stycken fristående huskroppar.
Ombyggnad av biograf i Falun
Bygglov ändrad användning av två lägenheter till biografsalong.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Förhandsbesked tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kulturhus i Falun
Anmälan underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde med renovering av takfot.
Rivning av förråd i Falun
Anmälan rivning av förråd.
Ombyggnad av idrottsplats i Falun
Avser ändring av ventilationssystem på Lugnets gymnasium.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Bygglov ombyggnad av handelshus med ny entré och nödutgång.
Tillbyggnad av garage i Falun
Bygglov tillbyggnad av ekonomilokal med garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av gymnastikhall med skärmtak.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov tillbyggnad av servicehus med fläktrum.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov tillbyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av butik i Falun
Bygglov ändrad användning av experimentverkstad till cykelbutik och verkstad.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av frisersalong i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till skönhetssalong.
Ombyggnad av kyrka i Sundborn
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Projektet omfattar handikappanpassning av entré. Byggstart tidigast 2018.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov uppfyllning av mark på gemensamhetsanläggning.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av förrådsbyggnader.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av tidigare mobbförråd.
Ombyggnad av gym i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industrilokal till träningslokal.
Ändrad användning av livsmedelsbutik i Falun
Ändrad användning av lokal till matbutik.
Ombyggnad av Kvarndammen i Falun
Objektet avser totalrenovering av reglerutskov i Kvarndammen, Falun.
Omtjärning av tak på Kyrka i Sundborn
Avser omtjärning av tak på Sundborns kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: