Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borlänge

Hastighetshöjande åtgärder längs järnväg mellan Uppsala-Borlänge
Hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet.
Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige
Avser byte av 13 794 st betongslipers inom underhållsområde mitt/nord. Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Upptaget som förslag i kommunens prioriteringslista för kommande byggnationer.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ramavtal avseende pumpanläggningar och tillhörande kringutrustning, AB Borlänge Energi
Avser exempelvis att beräkna och dimensionera för ny pump som inköpet av- och installerandet. Det finns även upprustningsbehov av varierande omfattning avseende rörgaller i pumpsumpens skick. Beställaren har som målsättning att 2-3 pumpstationer årligen ska genomgå en mer omfattande ombyggnation.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Avser ombyggnad av gammal skola som ska bli en ny skola. Omfattar installation av hiss och tillgänglighetsanpassning.
Kablifiering L26 mellan Repbäcken-Domnarvet, Borlänge
Avser schaktning och förläggning av 145kV kabel för att ersätta del av L26 Repbäcken – Domnarvet i Borlänge.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Ny rökgaskylare samt spolutrustning till kraftvärmeverk i Borlänge
Avser leverans och montage av rökgaskylare och spolutrustning till AB Borlänge Energis kraftvärmeverk Bäckelund.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Bygglov för ombyggnad/ändrad användning av verksamhetslokal till café.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av behandlingshem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utslussningsboende för unga till behandlingshem för unga.
Ombyggnad av gymnastiksal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till gymnastikhall.
Ombyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till idrottsverksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Avser ändrad användning av förrådslokal till möteslokal mm.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med förråd.
Tillbyggnad av parhus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus / takad uteplats Ulrika 1, Planeten 2, Regnbågen 1.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av anläggning, tennishall till möteslokal / tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till garage.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skomakeri till garage.
Ombyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av källarförråd till motionsaktiviteter.
Tillbyggnad av uteservering i Borlänge
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för uppförande av tak till uteservering.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 90 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett litet kallförråd anpassat till hyresgästen.
Ombyggnad av bensinstation i Borlänge
Anmälan om byte av oljeavskiljare.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av kontorshus och montering av spiraltrappa för utrymmningsväg.
Ombyggnad av bensinstation i Borlänge
Anmälan om ändring av avlopp, installation av oljeavskiljare.
Rivning av fritidshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av byggnad /torp.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av plank i Borlänge
Rivningslov för rivning av plank.
Ombyggnad av gäststuga i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lokal/samvaro, motion till sovsal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av butik till bilskola och kontor.
Ombyggnad av fläktrum i flerbostadshus i Borlänge
Avser ombyggnad av fläktrum på plan 6 för nyinstallation av luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser ändring/ombyggnad del av källare till konferensrum, samt omklädningsrum och tvättstuga.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Tillbyggnad av kontorshus med pentry matsal.
Målning av parkeringsplatser (termoplastisk massa) i Borlänge
Avser målning av 240 p-platser (Termoplastisk massa) Röda Vägen 3 i Borlänge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: