Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borlänge

Kall/halvvarm beläggning i region Mitt
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar, p-platser.

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser. Omfattar Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge

Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan

Utförande av värmebeläggningar inom Dalarnas och Västernorrlands län
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas och Västernorrlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar och p-platser.

Ombyggnad av bangård i Borlänge

Ombyggnad av väg 635/656 vid Koppslahyttan, Halvarsgårdarna och Sellnäs
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gc-vägar, gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder. Ny bro för gc-väg över Norån. Huvuddel 1: Genom Halvarsgårdarna Huvuddel 2: Halvarsgårdarna - Koppslahyttan Huvuddel 3: Genom Sellnäs

Utförande av tankbeläggning i region Mitt
Avser regio Mitt inom Dalarnas och Jämtlands län.

Ombyggnad av cirkulationsplats och busshållplatser i Borlänge
Avser trafiksäkerhetsåtgärder. Busshållplatser 2+2: Gustafs rv 70 och Vikarbyn + rastplats Vansbro.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige
Avser byte av 13 794 st betongslipers inom underhållsområde mitt/nord. Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Syd/Väst
Avser byte av 6231 st betongslipers inom underhållsområde Syd och Väst. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Värmlands län, Västra Götalands län.

Ombyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor för Mockfjärds Fönstermästaren AB och Mockfjärds Fönsterentreprenad AB. Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten, markarbeten, el- och teletekniska arbeten, styr, VS-arbeten och luftbehandlingsarbeten.

Ombyggnad till trampolinpark på Södra Backa, Borlänge
Ändrad användning från lagerbyggnad till trampolinpark. Trampolinparken ska bestå av ett antal olika avdelningar baserade på studsmattor, Free jump, Spökboll, Basket, Foampit.

Ombyggnad av Plogstigen, Tjärna Ängar
Entreprenaden omfattar gatu-, gång- och cykelvägs-, lednings-, planterings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.

Ombyggnad av butik i Borlänge
Installation av hiss och rulltrappor samt ihopslagning av butikslokaler.

Tillbyggnad av lager och ombyggnad av kontorslokaler i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av lager till kontorslokaler. Ca 150 kvm utrymme för ny maskindel.

Nya mellanblock på järnväg mellan Borlänge-Ornäs

Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av lagerbyggnad till kontor samt ny entré.

Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan

Slopning av relästativ i Dalarna, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län

Ombyggnad av ventilationen flerbostadshus i Borlänge
Avser upphandling av en Innovativ lösning för ventilationssystem med återvinning och energieffektivisering. EU-projekt PROBIS.

Ombyggnad av väg i Torsång Centrum, Borlänge
Torsång Centrum samt skola.

Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
Utbyte inklädnad, förstärkning.

Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ny rökgaskylare samt spolutrustning till kraftvärmeverk i Borlänge
Avser leverans och montage av rökgaskylare och spolutrustning till AB Borlänge Energis kraftvärmeverk Bäckelund.

Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av affärshus / entré.

Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation /samt inredning av restaurang.

Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.

Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av mark i Borlänge
Marklov för schaktning/fyllning.

Tillbyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för utökning av tankstation och byte av cistern.

Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till samlingslokal.

Ombyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för omprofilering av skärmtak och id-mast på bensinstationen.

Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av badrum, tvättstuga, fasadändring, nya fönster, nytt yttertak, rivning av liten del av uthus.

Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad förråd.

Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivning av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av enbostadhus.

Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.

Rivning av sophus i Borlänge
Rivningslov för rivning av sophus/källsorteringshus.

Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av vandrarhem till boende.

Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Tillbyggnad av affärshus samt rivning av del av byggnad.

Ombyggnad av förskola i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation, förskola.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation/kyla och ytskiktsrenovering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av kontorshus / ändrad planlösning /tillfälligt lov.

Ombyggnad av flygterminal i Borlänge
Anmälan om omflyttning av och komplettering av väggar och 4 st bärande pelare.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation/byte av ventilation i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: