Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borlänge

Kall/halvvarm beläggning i region Mitt
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar, p-platser.

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser. Omfattar Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge

Utförande av värmebeläggningar inom Dalarnas och Västernorrlands län
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas och Västernorrlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar och p-platser.

Ombyggnad för LD Hjälpmedel i Borlänge
Projektet avser ombyggnad/hyresgästanpassning.

Ombyggnad av väg 635/656 vid Koppslahyttan, Halvarsgårdarna och Sellnäs
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gc-vägar, gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder. Ny bro för gc-väg över Norån. Huvuddel 1: Genom Halvarsgårdarna Huvuddel 2: Halvarsgårdarna - Koppslahyttan Huvuddel 3: Genom Sellnäs

Utförande av tankbeläggning i region Mitt
Avser regio Mitt inom Dalarnas och Jämtlands län.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige
Avser byte av 13 794 st betongslipers inom underhållsområde mitt/nord. Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Syd/Väst
Avser byte av 6231 st betongslipers inom underhållsområde Syd och Väst. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Värmlands län, Västra Götalands län.

Ombyggnad till trampolinpark på Södra Backa, Borlänge
Ändrad användning från lagerbyggnad till trampolinpark. Trampolinparken ska bestå av ett antal olika avdelningar baserade på studsmattor, Free jump, Spökboll, Basket, Foampit.

Ombyggnad gator/vägar, ledningar m m i Borlänge
Entreprenaden omfattar gatu-, gång- och cykelvägs-, lednings-, planterings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.

Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.

Ombyggnad av industri till lager i Borlänge
Planer finns på ombyggnad av befintlig industribyggnad till lager.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av lagerbyggnad till kontor samt ny entré.

Nya mellanblock på järnväg mellan Borlänge-Ornäs

Ombyggnad för hastighetshöjning på järnväg i Borlänge

Slopning av relästativ i Dalarna, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län

Kablifiering L26 mellan Repbäcken-Domnarvet, Borlänge
Avser schaktning och förläggning av 145kV kabel för att ersätta del av L26 Repbäcken – Domnarvet i Borlänge.

Ombyggnad av skola i Borlänge
Avser ombyggnad av gammal skola som ska bli en ny skola. Omfattar installation av hiss och tillgänglighetsanpassning.

Ny rökgaskylare samt spolutrustning till kraftvärmeverk i Borlänge
Avser leverans och montage av rökgaskylare och spolutrustning till AB Borlänge Energis kraftvärmeverk Bäckelund.

Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av bilvårdsanläggning i Borlänge
Rivningslov för rivning av bilvårdsanläggning.

Rivning av växthus i Borlänge
Anmälan om rivning av växthus.

Ombyggnad av vårdbostad i Borlänge
Anmälan om ändring av verksamhet, särskilt boende, brandåtgärder.

Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation /samt inredning av restaurang.

Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.

Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal för handel till träningshall samt tillbyggnad och fasadändring.

Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skomakeri till garage.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av tillsynslägenhet till kontor.

Tillbyggnad av parhus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus / takad uteplats Ulrika 1, Planeten 2, Regnbågen 1.

Tillbyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för utökning av tankstation och byte av cistern.

Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till garage.

Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till samlingslokal.

Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av badrum, tvättstuga, fasadändring, nya fönster, nytt yttertak, rivning av liten del av uthus.

Tillbyggnad av uteservering i Borlänge
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för uppförande av tak till uteservering.

Rivning av telestation i Borlänge
Anmälan om rivning av teknikskåp.

Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om installation av fettavskiljare.

Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad / tidsbegränsat.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av kontorshus / ändrad planlösning /tillfälligt lov.

Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.

Rivning av bensinstation i Borlänge

Rivning av förskola i Borlänge

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: