Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borlänge

Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km och Ludvika-Ställdalen ca 34 km.

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser. Omfattar Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län.

Utförande av tankbeläggning i region Mitt
Avser regio Mitt inom Dalarnas och Jämtlands län.

Ombyggnad av väg 635/656 vid Koppslahyttan, Halvarsgårdarna och Sellnäs
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gc-vägar, gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder. Ny bro för gc-väg över Norån. Huvuddel 1: Genom Halvarsgårdarna Huvuddel 2: Halvarsgårdarna - Koppslahyttan Huvuddel 3: Genom Sellnäs

Utförande av värmebeläggningar inom Dalarnas och Västernorrlands län
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas och Västernorrlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar och p-platser.

Kall/halvvarm beläggning i region Mitt
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar, p-platser.

Ombyggnad för rötningsmaskin i Borlänge
Anläggningen skall förbehandla inkommande avfall till en ren fraktion för leverans till rötkammaren. Genom rötning till biogas och produktion av biogödsel avses etappmålet för matavfall kunna uppnås. Anläggningen skall placeras i de befintliga lokaler som idag inrymmer kompostering av matavfall.

Ombyggnad av cirkulationsplats och busshållplatser i Borlänge
Avser trafiksäkerhetsåtgärder. Busshållplatser 2+2: Gustafs rv 70 och Vikarbyn + rastplats Vansbro.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige
Avser byte av 13 794 st betongslipers inom underhållsområde mitt/nord. Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Syd/Väst
Avser byte av 6231 st betongslipers inom underhållsområde Syd och Väst. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Värmlands län, Västra Götalands län.

Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge
Planerat projekt. Omfattning oklar. Byggstart tidigast 2019.

Ombyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor för Mockfjärds Fönstermästaren AB och Mockfjärds Fönsterentreprenad AB. Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten, markarbeten, el- och teletekniska arbeten, styr, VS-arbeten och luftbehandlingsarbeten.

Ombyggnad till trampolinpark på Södra Backa, Borlänge
Ändrad användning från lagerbyggnad till trampolinpark. Trampolinparken ska bestå av ett antal olika avdelningar baserade på studsmattor, Free jump, Spökboll, Basket, Foampit.

Nya mellanblock på järnväg mellan Borlänge-Ornäs

Tillbyggnad av lager och ombyggnad av kontorslokaler i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av lager till kontorslokaler. Ca 150 kvm utrymme för ny maskindel.

Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.

Ombyggnad av industri till lager i Borlänge
Planer finns på ombyggnad av befintlig industribyggnad till lager.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av lagerbyggnad till kontor samt ny entré.

Ombyggnad av ventilationen flerbostadshus i Borlänge
Avser upphandling av en Innovativ lösning för ventilationssystem med återvinning och energieffektivisering. EU-projekt PROBIS.

Ny rökgaskylare samt spolutrustning till kraftvärmeverk i Borlänge
Avser leverans och montage av rökgaskylare och spolutrustning till AB Borlänge Energis kraftvärmeverk Bäckelund.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av bostadshus till kontorshus.

Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industribyggnad.

Renovering av bullerskyddsplank i Borlänge
Entreprenaden avser renovering/restaurering av bullerskyddsplan mellan Åkrerondellen och Grådarondellen. Plankets längd 570 meter.

Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.

Ombyggnad av butik i Borlänge
Installation av hiss och rulltrappor samt ihopslagning av butikslokaler.

Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av affärshus / entré.

Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation /samt inredning av restaurang.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation/byte av ventilation i flerbostadshus.

Ombyggnad av flygterminal i Borlänge
Anmälan om omflyttning av och komplettering av väggar och 4 st bärande pelare.

Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Anmälan om ändring av filmsal till lektionsklassrum.

Ombyggnad av förskola i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation, förskola.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation/kyla och ytskiktsrenovering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av kontorshus / ändrad planlösning /tillfälligt lov.

Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för att planspränga berg för hårdgjord yta.

Ombyggnad av mark i Borlänge
Marklov för schaktning/fyllning.

Tillbyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för utökning av tankstation och byte av cistern.

Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till samlingslokal.

Ombyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för omprofilering av skärmtak och id-mast på bensinstationen.

Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad förråd.

Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivning av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av enbostadhus.

Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.

Rivning av skola i Borlänge
Rivningslov för rivning av skola /förskola.

Rivning av skorsten i Borlänge
Rivningslov för rivning av skorsten.

Rivning av sophus i Borlänge
Rivningslov för rivning av sophus/källsorteringshus.

Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.

Ombyggnad av trävaruindustri i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad till snickeriverkstad/timmerhall.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av vandrarhem till boende.

Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Tillbyggnad av affärshus samt rivning av del av byggnad.

Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Installation av ventilation / anpassning av butikslokaler för enklare restaurang.

Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge
Anmälan om ombyggnad av fjärrvärme.

Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Ombyggnad av affärshus, ny entré, uppsättning av skylt m.m. Anpassning av 2 butiker, en ska bli mindre och en ska bli större.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: