Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borlänge

Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen

Ombyggnad av väg 635/656 vid Koppslahyttan, Halvarsgårdarna och Sellnäs

Utförande av värmebeläggningar inom Dalarnas och Västernorrlands län

Ombyggnad för Slurryanläggning i Borlänge

Ombyggnad av cirkulationsplats och busshållplatser i Borlänge

Avvattningsåtgärder i Dalarnas län

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Syd/Väst

Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge

Ombyggnad av kontorshus i Borlänge

Ombyggnad till trampolinpark på Södra Backa, Borlänge

Om- och tillbyggnad av lager till kontorslokaler i Borlänge

Ombyggnad av krematorium i Borlänge

Ombyggnad av industri till lager i Borlänge

Ombyggnad av bibliotek på Sveatorget i Borlänge

Nya transformatorer till ställverksstationer i Borlänge

Ombyggnad av ventilationen flerbostadshus i Borlänge

Ombyggnad av väg 635 Tolsbo-Tunet, Borlänge

Ombyggnad av gata i Borlänge

Tillbyggnad av industrihus i Borlänge

Ombyggnad av kontor i Borlänge

Tillbyggnad av kontor i Borlänge

Ombyggnad av affärshus i Borlänge

Ombyggnad av butik i Borlänge

Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge

Ombyggnad av flygterminal i Borlänge

Ombyggnad av förskola i Borlänge

Ombyggnad av mark i Borlänge

Ombyggnad av markanläggning i Borlänge

Tillbyggnad av plank i Borlänge

Ombyggnad av skärmtak i Borlänge

Ombyggnad av trävaruindustri i Borlänge

Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge

Rivning av enbostadshus i Borlänge

Rivning av förråd i Borlänge

Rivning av skola i Borlänge

Rivning av skorsten i Borlänge

Rivning av sophus i Borlänge

Rivning av transformatorstation i Borlänge

Tillbyggnad av affärshus i Borlänge

Tillbyggnad av förråd i Borlänge

Ombyggnad av restaurang i Borlänge

Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: