Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Väglängd 1105 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km och Ludvika-Ställdalen ca 34 km.
Tillbyggnad av nytt badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av nytt badhus vid Maserhallen.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Planerat projekt, ev byggstart 2018.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Stambyte i kontorshus i Borlänge
Avser stambyte i Stora Tunabyggens fastighet på Allfarvägen 45-51.
Ombyggnad till nytt servicecenter i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av Borlänge stadshus hus A och B till ett nytt servicecenter för Borlänge kommun. Omfattar bl.a ny planlösning, nya installationer och tillbyggnad av en ny huvudentré. Total ombyggnadsyta är 1300 kvm.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för idrottshall och A-hall i Maserhallen, Borlänge.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ramavtal avseende pumpanläggningar och tillhörande kringutrustning, AB Borlänge Energi
Avser exempelvis att beräkna och dimensionera för ny pump som inköpet av- och installerandet. Det finns även upprustningsbehov av varierande omfattning avseende rörgaller i pumpsumpens skick. Beställaren har som målsättning att 2-3 pumpstationer årligen ska genomgå en mer omfattande ombyggnation.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Inspektion av byggnadsverk i region Mitt
Avser 3 brogrupper; grupp 1 (väg + EV) i Jämtlands län, grupp 2 Broar (väg + EV) i Dalarnas län, grupp 3 Broar (järnvägsbroar) i Jämtlands och Dalarnas län.
Kablifiering L26 mellan Repbäcken-Domnarvet, Borlänge
Avser schaktning och förläggning av 145kV kabel för att ersätta del av L26 Repbäcken – Domnarvet i Borlänge.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Avser lokalanpassning för blivande café.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Avser ombyggnad av kontor i Borlänge, fler kontorsplatser.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lokal i Borlänge
Avser rivning av 1 byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bensinstation i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation mm.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad /ny taksektion på ämnesterminal 2.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Marklov för separation av ledningar för dagvatten/avloppsvatten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för ändring av flerbostadshus, ombyggnad av entréplan.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Avser ändrad användning av förrådslokal till möteslokal mm.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 90 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett litet kallförråd anpassat till hyresgästen.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Avser 90 graders vridning av en barack.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Anmälan om ändringar av brandskyddet för möteslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser installation av hiss.
Ombyggnad av bilverkstad i Borlänge
Avser insättning av port i gavelfasad.
Ombyggnad av bensinstation i Borlänge
Anmälan om byte av oljeavskiljare.
Ombyggnad av bilverkstad i Borlänge
Anmälan om installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Anmälan om komplettering av ventilation.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om rivning av enbostadshus Gimsbärke 66:5,66:6.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av kontorshus och montering av spiraltrappa för utrymmningsväg.
Ombyggnad av bensinstation i Borlänge
Anmälan om ändring av avlopp, installation av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av avloppspumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för schaktning.
Rivning av fritidshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av byggnad /torp.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av cykelförråd.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av carport i Borlänge
Rivningslov och bygglov för flytt av carport.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av wärdshus med utegrill.
Ombyggnad av gymnastiksal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till gymnastikhall.
Ombyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av sophus/källsorteringshus.
Ombyggnad av personallokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning i del av flerbostadshus, från bostadslägenhet till personalrum/kontor.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av butik till bilskola och kontor.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av lagerbyggnad till kontor.
Ombyggnad av fläktrum i flerbostadshus i Borlänge
Avser ombyggnad av fläktrum på plan 6 för nyinstallation av luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser ändring/ombyggnad del av källare till konferensrum, samt omklädningsrum och tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: