Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Avesta

Utbyggnad för ny kartongmaskin KM4 m.m. i Avesta
Planer finns för ny kartongfabrik KM4 och en ev. 5:e kartongmaskin, modernisering av KM2 och KM3, ny massaanläggning m.m. För att projektet ska komma till utförande krävs att Trafikverket flyttar väg och järnväg. Detaljplanen för flyttning av vägen är överklagad. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Bärighetsåtgärder broar Dalabanan
Avser bdl 333 km 0+640-62+133.

Tillbyggnad av skolkök vid Fors skola i Avesta
Tillbyggnad av storkök i skola.

Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.

Ombyggnad för dialys dagvård på Avesta lasarett
Planerat projekt.

Ombyggnad för medicinkliniken på Avesta lasarett
Planerat projekt. Plan 3. Projektet är framflyttat.

Anläggande av cirkulationsplats i Avesta
Nybyggnad av rondell i centrum.

Tillbyggnad av affärshus i Avesta
Tillbyggnad med butikslokal.

Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Sökt bygglov. Tillbyggnad av industri med verkstad. Byggstart tidigast 2016.

Tillbyggnad av förskola i Avesta
Projektet omfattar tillbyggnad med ca 100 kvm för förskola samt renovering av befintligt hus som förskolan skall byggas ihop med.

Rivning av idrottshall i Avesta
Rivningslov för rivning av idrottshall inom fastigheten boken 4, avesta kommun.

Ombyggnad av idrottshall i Avesta
Bygglov för ändrad användning av del i idrottshall inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för utökning av parkering inom fastigheten fagersta 3:95, fagersta kommun.

Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning inom fastigheterna tommesbo 1:3 och bagghyttan 1:2, avesta kommun.

Byte av konstgräs på Avestavallen i Avesta
Avser byte av konstgräs på Avestavallen, med option på projekt 1426939.

Nytt konstgräs på Krylbo IP i Krylbo
Avser nytt konstgräs på Krylbo IP, option från projekt 1426934.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: