Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Älvdalen

Utbyggnad av skidbacke i Idre Fjäll
Beslut saknas. Planer finns på anläggande av ny huvudnedfart/förlängning och breddning av skidbacken, lift samt anläggande av en skidbro över väg.

Renovering av byggnad inom naturbruksgymnasiet i Älvdalen
Projektet avser ombyggnad av Hus 9, bottenplan samt mindre delar av souterrängplan.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Älvdalen
Avser markarbeten och förläggning av fiberslang i samband med utbyggnad av fibernät i Foskros, Foskros Fjällby och Grundalssäter, Älvdalens Kommun.

Tillbyggnad av restaurang i Älvdalen
Särnabyn 5:20, tillbyggnad av restaurang särna camping.

Rivning av parhus i Älvdalen
Väsa 3:18, rivningsanmälan för parhus (väsa stugby 17).

Tillbyggnad av servering i Älvdalen
Idre 5:39, tillbyggnad uteservering entrésida restaurang.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: