Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sölvesborg

Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler och skolkök, ca 2000 kvm samt ombyggnad av befintliga skollokaler, ca 1000 kvm.

Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet ligger vilande.

Ombyggnad av kontor på Kämpaslätten i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av lokaler/kontor.

Tillbyggnad av flerbostadshus och butik i Sölvesborg
Objektet kan komma att få en större omfattning än vad som var tänkt från början. Man undersöker nu möjligheterna att bygga ca 10 lägenheter för seniorboende. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om- och tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av produktionslokaler vid proteinfabrik.

Utbyggnad med VA-ledning till fritidshusområde i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Byggstart ej fastställd.

Markarbeten vid Kämpaslätten i Sölvesborg
Objektet avser omflyttning av massor/terrassering av industrimark inom planlagt industriområde på Kämpaslätten i Sölvesborgs kommun.

Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mörby, Sölvesborg
Planer i tidigt skede.

Åtgärder gällande gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Gatubelysning EU direktiv. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.

Ombyggnad av kyrka i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av kyrkolokal.

Tillbyggnad av kontor och hall i Sölvesborg
Tillbyggnad av kontor och tillverkningshall.

Tillbyggnad av plank i Sölvesborg
Tillbyggnad av affär med plank för kylmaskiner.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från förskola till tre lägenheter.

Ombyggnad av personalutrymme i skola, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Uteservering vid Hälleviksbadet i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder för avlopp i Getabjär, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Byte av belysningsstolpar i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av centrum i Mjällby Sölvesborg
Avser utsmyckning av torget med växter och krukor.

Mindre ombyggnad för sjöräddningen i Sölvesborg
Avser en mindre barackbyggnad inrymmande lokaler för underhåll och omklädning. Uppskattad kostnad och byggstart.

Byte av tändcentraler till gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: