Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sölvesborg

Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler och skolkök, ca 2000 kvm samt ombyggnad av befintliga skollokaler, ca 1000 kvm.
Om- och tillbyggnad av hotell i Hällevik, Blekinge
Befintlig hotellanläggning kan komma att byggas om till lägenheter, alternativt annan verksamhet. Därutöver finns mark för nybyggnation. Detaljplanen omfattar tre olika tomter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny inloppspumpstation vid reningsverk i Sölvesborg
Ersättning av befintlig inloppspumpstation med ny. Samtidigt byggs befintlig bräddpumpsstation om och vatten- och spillvatten ledningar läggs om. Den nya inloppspumpstationen förbereds för anslutning av reservkraft.
Nybyggnad av butikslokal i Sölvesborg
Avser nybyggnad av butikslokal i ett handelsområde.
Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mörby, Sölvesborg
Projektet avser utbyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg etapp 2
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg etapp 1
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad med VA-ledning till fritidshusområde i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Byggstart ej fastställd.
Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mjällby Ljunga, Sölvesborg
Planer i tidigt skede. Finns inga beslut ännu.
Ombyggnad av kaj i Sölvesborg
Objektet avser förstärkning av kaj. Byggstart och kostnad uppskattad.
Installation av värmepump i skola, Sölvesborg
Avser installation av ny luft/vatten värmepump.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbygggnad av monteringshall.
Ombyggnad av löparbanor i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från kontor till 5 bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från lokal till bostad, om och tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av butik i Sölvesborg
Ombyggnad av entré med ramp samt ändring till två butiker.
Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Sölvesborg
Ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Sölvesborg
Ombyggnad av entré.
Tillbyggnad av restaurang i Sölvesborg
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av frysanläggning i Sölvesborg
Tillbyggnad av affärsbyggnad med frysrum. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta byggherren för vidare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: