Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sölvesborg

Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler och skolkök, ca 2000 kvm samt ombyggnad av befintliga skollokaler, ca 1000 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus och butik i Sölvesborg
Objektet får troligen en större omfattning än vad som var tänkt från början. Man undersöker nu möjligheterna att bygga ca 10 lägenheter för seniorboende. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av siloanläggning och foderfabrik i Sölvesborg
Rivning inför kommande byggnation av ny stadsdel. Detaljplanen är lagakraftvunnen. Uppskattad rivningsstart.
Utbyggnad med VA-ledning till fritidshusområde i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Byggstart ej fastställd.
Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mjällby Ljunga, Sölvesborg
Planer i tidigt skede. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny inloppspumpstation vid reningsverk i Sölvesborg
Ny inloppspumpstation, ombyggnad av befintlig bräddpumpsstation, omläggning av vatten- och spillvattenledningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kaj i Sölvesborg
Objektet avser förstärkning av kaj. Byggstart och kostnad uppskattad.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbygggnad av monteringshall.
Ombyggnad av löparbanor i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Installation av värmepump i skola, Sölvesborg
Avser installation av ny luft/vatten värmepump.
Nybyggnad av butikslokal i Sölvesborg
Avser nybyggnad av butikslokal i ett handelsområde.
Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Sölvesborg
Ombyggnad av entré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från lokal till bostad, om och tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av butik i Sölvesborg
Tillbyggnad av butikslokal. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: