Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sölvesborg

Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler och skolkök, ca 2000 kvm samt ombyggnad av befintliga skollokaler, ca 1000 kvm.

Ombyggnad av kontor i Sölvesborg
Ombyggnad från affär/kontor till kontor.

Utbyggnad med VA-ledning till fritidshusområde i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Byggstart ej fastställd.

Markarbeten vid Kämpaslätten i Sölvesborg
Objektet avser omflyttning av massor/terrassering av industrimark inom planlagt industriområde på Kämpaslätten i Sölvesborgs kommun.

Tillbyggnad av kontor och hall i Sölvesborg
Tillbyggnad av kontor och tillverkningshall.

Ombyggnad av kyrka i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av kyrkolokal. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av pumpstation i Lörby, Sölvesborg
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig pumpstations byggnad samt all rör-, el- och maskinrustning. Ny byggnad ska monteras på befintlig betongsump som ska behållas och renoveras. Samtidigt ska pumpstationen förses med förnyad maskin-, rör- och elutrustning.

Åtgärder gällande gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Gatubelysning EU direktiv. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Installation av hiss i flerbostadshus.

Tillbyggnad av restaurang i Sölvesborg
Tillbyggnad av restaurang.

Tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av förskolepaviljong.

Tillbyggnad av pumpstation och bassäng i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av pumphus samt bassänger/behållare för koncentrat.

Ombyggnad av personalutrymme i skola, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Uteservering vid Hälleviksbadet i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder för avlopp i Getabjär, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Byte av belysningsstolpar i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Tillbyggnad av matsal i Sölvesborg
Tillbyggnad av församlingsbyggnad med personalmatsal. Uppskattad kostnad.

Byte av tändcentraler till gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: