Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sölvesborg

Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler och skolkök, ca 2000 kvm samt ombyggnad av befintliga skollokaler, ca 1000 kvm.

Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet ligger vilande.

Tillbyggnad av flerbostadshus och butik i Sölvesborg
Objektet kan komma att få en större omfattning än vad som var tänkt från början. Man undersöker nu möjligheterna att bygga ca 10 lägenheter för seniorboende. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad med VA-ledning till fritidshusområde i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Byggstart ej fastställd.

Markarbeten vid Kämpaslätten i Sölvesborg
Objektet avser omflyttning av massor/terrassering av industrimark inom planlagt industriområde på Kämpaslätten i Sölvesborgs kommun.

Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mörby, Sölvesborg
Planer i tidigt skede.

Tillbyggnad av kontor och hall i Sölvesborg
Tillbyggnad av kontor och tillverkningshall.

Åtgärder gällande gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Gatubelysning EU direktiv. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av kyrka i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av kyrkolokal. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av industrihus med fläkthus i Sölvesborg etapp 2

Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.

Ombyggnad av kontor i Sölvesborg
Ombyggnad från affär/kontor till kontor.

Tillbyggnad av matsal i Sölvesborg
Tillbyggnad av församlingsbyggnad med personalmatsal. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av restaurang i Sölvesborg
Tillbyggnad av restaurang.

Tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av förskolepaviljong.

Tillbyggnad av pumpstation och bassäng i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av pumphus samt bassänger/behållare för koncentrat.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från förskola till tre lägenheter.

Ombyggnad av personalutrymme i skola, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Uteservering vid Hälleviksbadet i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder för avlopp i Getabjär, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av centrum i Mjällby Sölvesborg
Avser utsmyckning av torget med växter och krukor.

Byte av belysningsstolpar i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Byte av tändcentraler till gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: