Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ronneby

Utveckling av gamla ishallen i Ronneby
Upptaget i investeringsplanen för 2017 - 2019. Renoveringsbehov föreligger.

Till- alternativt nybyggnad av servicehus i Ronneby
Planarbete pågår för serviceboende. Oklart om man bygger till Lindebo servicehus, eller om ett boende uppföres på annan plats inom planområdet. Flera alternativ utreds. Bräkne-Hoby 1:73 ägs av Ronnebyhus och Bräkne-Hoby 1:25 ägs av Ronneby kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Eventuell byggstart hösten 2017. Konsulter kommer att anlitas, troligen under våren 2017.

Ombyggnad av vattenverk i Ronneby
Projektering pågår. Byggstart planeras 2018.

Om- och tillbyggnad av Kallingeskolans tillagningskök, Ronneby
Om- och tillbyggnad av tillagningskök. Kostnaden är preliminär.

Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby, Omfattning oklar. Byggstart och kostnad ej fastställda.

Ny gc-väg längs väg 670 mellan Listerby-Johannishus
Ca 2,5 km.

Nybyggnad av vattenverk i Eringsboda
Projektering pågår. Byggstart planeras 2018.

Ombyggnad samt upprustning av äldreboende, Ronneby
Projektet avser ombyggnation från bibliotek till 7 stycken nya rum på Johannishus äldreboende i Ronneby. Sen skall även 24 stycken befintliga lägenheter upprustas invändigt.

Till- och ombyggnad vid brandstation i Ronneby
Omfattande upprustning med bl.a. ombyggnad av omklädningsrum och duschar vid brandstation. Boenderum i logementen. Ev. upprustning av vagnhallen med ny port. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Ev byggstart under 2017.

Renovering av Eringsboda kyrka
Avser fasad samt målningsarbeten både invändigt och utvändigt.

Säkerhetshöjande åtgärder vid vattenfall/damm i Bräkneån, Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019. Dammen har sprickor och läckage i fogar och pelare. En fisktrappa finns intill fallet. Vilka åtgärder som kan komma ifråga har inte beslutats ännu. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad vid kulturcentrum i Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Vissa skissritningar finns upprättade. Avser bla ombyggnad av takkonstruktion.

Ombyggnad av Stadshuset i Ronneby
Projektet avser ombyggnad av befintlig reception i Ronnebys Stadshus. Omfattning oklar.

Åtgärdande av utemiljön vid idrottshall i Ronneby
Upptaget i investeringsplanen för åren 2017 - 2019. Uppskattad byggstart.

Anläggande av ny gräsyta på fotbollsplan i Ronneby
Avser anläggande av ny gräsyta (konstgräs) 11-manna plan.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Brino
Inom projektområdet Brino i Ronneby kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Installation av flygplatsljus vid F17 i Ronneby
Objektet avser Flygplatsljus vid HKP-platta och FATO, F17 Ronneby flygplats.

Renovering av Karö stugby i Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2017-2019. 0,4 mkr/år.

Rivning av bro över ägoväg vid Trantorp

Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Ronneby kommun
Ramavtal för avrop gällande ventilationsarbeten i mindre omfattning och till mindre belopp avseende arbeten samt i undantag även drift.

Upprustning av bryggor för å-trafiken i Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019. Uppskattad byggstart.

Åtgärder för dagvatten i Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019.

Byte av kylrum i storkök, Ronneby kommun
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019.

Byte av avbärarbalkar på bryggor i Ekenäs, Ronneby
Byte av avbärarbalk för Y-bommar på A-bryggans västra sida, hela B-bryggan samt östra sidan E-bryggan på Ekenäs.

Renovering av bro i Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017 - 2019. Uppskattad byggstart.

Renovering av uteservering vid restaurang i Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: