Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Olofström

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola till verksamhetslokaler inom äldreomsorgen i Olofström
Upptaget i investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Ombyggnad av skola till äldreboende/trygghetsboende med 54 platser samt lokaler för hemtjänst och hemsjukvård.
Utbyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Utbyggnad av skolan samt ombyggnad av matsal. Tilläggsisolering och byte panel. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av förskola i Olofström
Entreprenaden avser mindre ombyggnad, byte fönster och ytterdörrar samt tillbyggnad av förskola. Entreprenaden omfattar delvis ny planlösning med bl.a nya personalutrymmen, utesov, RWC, m m. Ingående arbeten omfattar bl a: · rivnings- och demonteringsarbeten samt ingående arbeten för att möjliggöra ändrade planlösningar. · nya innerväggar, dörrar, undertak, fönster och nya ytskikt. · Tillbyggnad, utesov · byte från golvvärme till nya radiatorer · komplettering och justering av vent, vs och elanläggning.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.
Gestaltning av Å-rummet, Olofström
Anläggande av brygga samt gångstråk vid vattendrag i centrala Olofström. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020, 1 mkr/år. Ej beslutat.
Ombyggnad av folketshus i Olofström
Tillbyggnad av entré. Invändig ombyggnad av samlingslokal. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad flerbostadshus. Bygger ut vinkel på befintlig byggnad.
Ombyggnad till utbildningslokal för musikskolan i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Ej beslutat. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av bibliotek i Olofström
Ändrad användning från kontor till bibliotek samt nytt golv.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Olofström
Tillbyggnad av servicebyggnad samt anläggning av incheckningsfil.
Tillbyggnad av soprum i Olofström
Tillbyggnad av soprum.
Ombyggnad av återvinningsstation i Olofström
Ombyggnad av återvinningsstation.
Rivning av enbostadshus i Olofström
Rivning av enbostadshus, ekonomibyggnad och komplementbyggnad.
Ågärder för busshållsplats vid stationen i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018.
Renovering av toaletter vid bangolfen i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: