Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Olofström

Ombyggnad av skola till verksamhetslokaler inom äldreomsorgen i Olofström
Upptaget i investeringsbudget. Ombyggnad av skola till äldreboende/trygghetsboende med 54 platser samt lokaler för hemtjänst och hemsjukvård.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kyrkhult, Olofström
Avser tillbyggnad av äldreboende med tio platser. Tillbyggnad aktivitetshus och tillagningskök samt ombyggnad av befintligt boende. Olofströmshus har för detta projekt f.n. tillsammans med arkitektfirman SESAM Arkitektkontor AB tagit fram idéskisser för en byggnation omfattande till-, och ombyggnation av Garvaregårdens omsorgsboende på en tomt med beteckning Kyrkhult 1:205. På den berörda tomten finns även plats reserverad för ytterligare en byggnad benämnd ”Framtida byggnation”.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringbudget.
Om- och tillbyggnad av förskola i Olofström
Entreprenaden avser mindre ombyggnad, byte fönster och ytterdörrar samt tillbyggnad av förskola. Entreprenaden omfattar delvis ny planlösning med bl.a nya personalutrymmen, utesov, RWC, m m. Ingående arbeten omfattar bl a: · rivnings- och demonteringsarbeten samt ingående arbeten för att möjliggöra ändrade planlösningar. · nya innerväggar, dörrar, undertak, fönster och nya ytskikt. · Tillbyggnad, utesov · byte från golvvärme till nya radiatorer · komplettering och justering av vent, vs och elanläggning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Olofström
Tillbyggnad av entré. Invändig ombyggnad av samlingslokal. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av mindre industribyggnad samt ventilationsbyte. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Ändring av konstruktion i byggnadens bärande delar samt mindre fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av bensinstation i Olofström
Utökning med ytterligare en pumpö samt skärmtaket utökas.
Rivning av enbostadshus i Olofström
Rivning av brandskadat enbostadshus.
Rivning av förråd i Olofström
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lastkaj i Olofström
Tillbyggnad av containerutlastning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: