Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlskrona

Upprustning av museum i Karlskrona

Ombyggnad av skolor/utbildning i Vedeby Etapp 3

Tillbyggnad av ortopedteknisk avdelning OTA, Karlskrona

Om- och nybyggnad av Blekinge museum i Karlskrona

Utbyggnad av skola i Karlskrona

Ombyggnad av Spect-CT mm på Blekingesjukhuset i Karlskrona

Ombyggnad för trygghetsboende på Pantarholmskajen i Karlskrona

Ombyggnad/utökning av kontorslokaler i Karlskrona

Underhåll av broar i Blekinge län

Ombyggnad av restaurangkök Marinmuseum, Karlskrona

Omgestaltning av torg i Karlskrona

Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona

Rivning av f.d. bordtennishall i Vedebylund Karlskrona

Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona

Ombyggnad av lokaler till kultur- och fritidslokaler i Karlskrona

Tillbyggnad av matsal i Vedeby Etapp 1

Restaurering av kaj och stenpir i Herrgårdens hamn, Tjurkö i Karlskrona

Direktupphandling periodisk besiktning VV och ARV, Karlskrona

Nyanläggning av slam- och oljeavskiljare i Karlskrona

Reparation av betongkaj i Karlskrona

Upphandling av konsult för klimatanpassning, Karlskrona kommun

Förbättring av GC-väg i Holmsjö, Karlskrona

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: