Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlshamn

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET1

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET2

Om- och tillbyggnad av personallokaler & kontor i Tubbaryd

Iordningställande av ny roro-layout vid hamn i Karlshamn

Utveckling av områden i Karlshamn

Ombyggnad av kyrka till HVB-hem i Mörrum

Miljöanpassning av gata i centrala Asarum

Nybyggnad av upplagsytor i hamnen, Karlshamn

Utveckling av asarum centrum

Tillbyggnad av va-ledning i Karlshamn

Utbyggnad av fiberoptiskt nät inom Mieådalen, Karlshamns kommun

Ombyggnad av isplan i Karlshamn

Ny belysning längs delar av cykelbana i Karlshamn

Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Asarum

Anläggande av på-och avstigningsplats vid Bodestorpsskolan, Karlshamn

Ombyggnad av Sternö Reningsverk, Karlshamn

Åtgärder gällande kommunens cykelvägar, Karlshamn

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 5

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 6

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 7

Breddning av gata för ny cykelbana i Karlshamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: