Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlshamn

Till-/ombyggnad av gymnasieskola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudgert. Byggstart planeras under 2018.

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET1
Ny gate inkl möjlighet till såväl automatiserad incheckning som manuell incheckning.Övergripande trafiksystem. Uppställningsytor/filer för lastbilar, personbilar och löstrailers. Utformning av passagerarterminal. Förslag till lokalisering av tullfunktioner. Kommer att utföras i 2 stycken etapper.

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET2
Ny gate inkl möjlighet till såväl automatiserad incheckning som manuell incheckning.Övergripande trafiksystem. Uppställningsytor/filer för lastbilar, personbilar och löstrailers. Utformning av passagerarterminal. Förslag till lokalisering av tullfunktioner. Kommer att utföras i 2 stycken etapper.

Nybyggnad av upplagsytor i hamnen, Karlshamn
Avser nybyggnad av upplagsyta för Gasrör till Nordstream på ytan söder om godsbangården i Stilleryd. Ytan ska vara grusyta med ett dike runt som har förbindelse med havet. Stängsel runt området och grindar.

Om- och tillbyggnad av personallokaler & kontor i Tubbaryd
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019. Projektering under 2016 som kommer att utföras av ramkontrakterade konsulter. Oviss byggstart.

Upprustning av klubbstuga vid idrottsplats i Asarum, Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Byggstart planeras under 2018. Kostnaden är uppskattad.

Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017 - 2019.

Ombyggnad av torg i Karlshamn
Avser ombyggnad/modernisering av torgyta. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.

Iordningställande av ny roro-layout vid hamn i Karlshamn
Karlshamns Hamn ska optimera ytorna för roro-trafiken viket innebär att nya ytor tas i anspråk liksom att befintliga ytor optimeras. Denna delen i projektet innebär att färdigställa nya ytor samt att bl.a. installera förbättrad belysning, komplettera dagvatten och en del fundament för ny datautrustning. Vägmarkering. Belysning och elarbeten för boarding, check-in/-out m m.

Utveckling av områden i Karlshamn
Planprogram (vision) skall tas fram, därefter kommer områdena detaljplaneras. Okänd kostnad. Uppskattad start. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av kyrka till HVB-hem i Mörrum
Ombyggnad av kyrkobyggnad till gruppboende.

Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Utveckling av asarum centrum
Planerat projekt till följd av nybyggnad av bildnings-centra (795284). Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av va-ledning i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Byggstart tidigast hösten 2016.

Ombyggnad av isplan i Karlshamn
Projektet ligger vilande.

Biokonvertering av oljesystem vid hetvattencentral i Stilleryd, Karlshamn
Avser konvertering av befintlig oljeeldad spetslastanläggning HVC Stilleryd från fossil eldningsolja till bioolja. Denna upphandling omfattar oljesystemet som ska förse de nya oljebrännarna med olja.

Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Asarum
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.

Åtgärder gällande cykelväg i Karlshamn
Anbud kommer att infordras på entreprenaden.

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 5
Beslut ej tagna.

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 6
Ej beslutat.

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 7
Ej beslutat.

Breddning av gata för ny cykelbana i Karlshamn
Gatan ska breddas för att anlägga ca 80 meter cykelbana från Tegelbruksvägen till busshållplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: