Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Blekinge län

Upprustning av museum i Karlskrona

Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg

Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET1

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET2

Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby

Om- och tillbyggnad av personallokaler & kontor i Tubbaryd

Ombyggnad av skolor/utbildning i Vedeby Etapp 3

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kyrkhult, Olofström

Ombyggnad för trygghetsboende i Olofström

Ombyggnad av vattenverk i Ronneby

Iordningställande av ny roro-layout vid hamn i Karlshamn

Tillbyggnad av ortopedteknisk avdelning OTA, Karlskrona

Utbyggnad av skola i Karlskrona

Om- och nybyggnad av Blekinge museum i Karlskrona

Om- och tillbyggnad av Kallingeskolans tillagningskök, Ronneby

Ombyggnad/utökning av kontorslokaler i Karlskrona

Ombyggnad för trygghetsboende på Pantarholmskajen i Karlskrona

Ombyggnad av Spect-CT mm på Blekingesjukhuset i Karlskrona

Tillbyggnad av flerbostadshus och butik i Sölvesborg

Tillbyggnad av industrihus i Ronneby

Underhåll av broar i Blekinge län

Om- och tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg etapp 2

Renovering av vattenverk i Eringsboda

Ombyggnad av restaurangkök Marinmuseum, Karlskrona

Omgestaltning av torg i Karlskrona

Utveckling av områden i Karlshamn

Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona

Ombyggnad samt upprustning av äldreboende, Ronneby

Ombyggnad av kyrka till HVB-hem i Mörrum

Miljöanpassning av gata i centrala Asarum

Ombyggnad vid kulturcentrum i Ronneby

Renovering av Eringsboda kyrka

Till- och ombyggnad vid brandstation i Ronneby

Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg etapp 2

Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg etapp 1

Utbyggnad med VA-ledning till fritidshusområde i Sölvesborg

Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Grönslätt

Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mjällby Ljunga, Sölvesborg

Utveckling av asarum centrum

Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona

Rivning av f.d. bordtennishall i Vedebylund Karlskrona

Ombyggnad av Stadshuset i Ronneby

Nybyggnad av upplagsytor i hamnen, Karlshamn

Markarbeten vid Kämpaslätten i Sölvesborg

Ombyggnad av lokaler till kultur- och fritidslokaler i Karlskrona

Ombyggnad av tandvård till gruppbostad, Kallinge

Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mörby, Sölvesborg

Tillbyggnad av va-ledning i Karlshamn

Ombyggnad av gymlokaler till elektronikindustri, Ronneby

Ombyggnad av isplan i Karlshamn

Tillbyggnad av matsal i Vedeby Etapp 1

Utbyggnad av fiberoptiskt nät inom Mieådalen, Karlshamns kommun

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Brino

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Gaslunda/Gränum

Utbyte av styrsystem till fjärrvärmeanläggningar i Olofström

Installation av flygplatsljus vid F17 i Ronneby

Ny belysning längs delar av cykelbana i Karlshamn

Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Asarum

Direktupphandling periodisk besiktning VV och ARV, Karlskrona

Restaurering av kaj och stenpir i Herrgårdens hamn, Tjurkö i Karlskrona

Renovering av Karö stugby i Ronneby

Anläggande av på-och avstigningsplats vid Bodestorpsskolan, Karlshamn

Nyanläggning av slam- och oljeavskiljare i Karlskrona

Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström

Ombyggnad av kontor i Olofström

Ombyggnad av kyrka i Sölvesborg

Rivning av bro över ägoväg vid Trantorp

Tillbyggnad av industrihus i Olofström

Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg

Tillbyggnad av kontor och hall i Sölvesborg

Ombyggnad av va-ledning i Olofström

Ombyggnad av Sternö Reningsverk, Karlshamn

Ombyggnad av samlingslokal i Olofström

Ombyggnad av skola i Sölvesborg

Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Ronneby kommun

Tillbyggnad av skolmatsal i Olofström

Åtgärder gällande kommunens cykelvägar, Karlshamn

Tillbyggnad av plank i Sölvesborg

Tillbyggnad av skola i Olofström

Ombyggnad av sophus i Olofström

Tillbyggnad av förråd i Sölvesborg

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 5

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 6

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 7

Ombyggnad av fritidsgård i Olofström

Ombyggnad av parkering vid Bokelundsskolan i Sölvesborg

Breddning av gata för ny cykelbana i Karlshamn

Reparation av betongkaj i Karlskrona

Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg

Upphandling av konsult för klimatanpassning, Karlskrona kommun

Ombyggnad av centrum i Mjällby Sölvesborg

Byte av kylrum i storkök, Ronneby kommun

Förbättring av GC-väg i Holmsjö, Karlskrona

Byte av avbärarbalkar på bryggor i Ekenäs, Ronneby

Mindre ombyggnad för sjöräddningen i Sölvesborg

Renovering av uteservering vid restaurang i Ronneby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: