Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vårgårda

Nybyggnad av F-6 skola i Vårgårda
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 460 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av ett tvåvåningshus med bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad och rivning av skola i Vårgårda
Avser nybyggnad och rivning av skola.
Nybyggnad av HVB-hem i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem i herrgårdsstil.
Nybyggnad av gata, gc-vägar och va-ledningar i Algustorp, etapp 7
Objektet avser nyanläggning av gata, gc-vägar och va-ledningar. Spillvatten ca 190 m, Vatten ca 190 m, Dagvatten ca 190 m, Gata och gc-vägar ca 1770 kvm. I objektet ingår också ny belysningsanläggning samt schakt och fyllning för el- och optokabel.
Nybyggnad av garage i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av garage/verkstad och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Avser markarbeten för uppställning av lagertält.
Nybyggnad av bensinstation i Vårgårda
Nybyggnad av servicestation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nyygnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Vårgårda
Nybyggnad av grillplats med tak.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstationer på ett flertal fastigheter Ornunga 9:2, 1:21, 1:25, 7:3, 21:1, Trollö 1:7, Kvarngärde 1:1, Landa 2:4.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstationer på ett flertal fastigheter. Sjötorp 3:1, 2:4, Skog 1:10, 1:2, Lommared 1:3, Baggebol 1:6. Lindås 1:6.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för modul Visningshus.
Nybyggnad av skola i Vårgårda
Uppställning av skolpaviljong, tidsbegränsat.
Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Uppsättning av industritält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: