Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårgårda
Projektet avser ny sträckning av väg ca 15 km, 21,5 m bred. 13 st broar, viltstängsel, cirkulationsplats , vägbelysning, bullerskydd, driftvändplatser, fördröjningsdammar, fördröjningsdiken och dagvattenledningar ingår.
Nybyggnad av F-6 skola i Vårgårda
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 460 elever. Rivning finns på projekt ID 1432657.
Anläggande av industrigata, GC-väg och VA-ledningar, etapp 2 i Vårgårda
Projektet avser nyanläggning av industrigata, gc-väg, va-ledningar och fördröjningsmagasin för dagvatten mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av ett tvåvåningshus med bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av HVB-hem i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem i herrgårdsstil.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Avser nybyggnad av logistikbyggnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av markanläggning i Vårgårda
Markarbeten för skolbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Vårgårda
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av chokladfabrik i Vårgårda
Nybyggnad av tillverkningslokal, chokladfabrik
Nybyggnad av grupphus i Vårgårda
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Vårgårda
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av två enbostadshus med garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av två st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av två transformatorstationer.
Nybyggnad av markanläggning i Vårgårda
Schaktning och gjutning av betongplatta i marknivå.
Nybyggnad av paviljong i Vårgårda
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljong.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstationer för eldistribution.
Nybyggnad av regionnät i Vårgårda
Nedgrävning av elkabel i mark och rasering av luftledning.
Nybyggnad av regionnät i Vårgårda
Nedgrävning av jordkabel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: