Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vårgårda

Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårgårda
Projektet avser ny sträckning av väg ca 15 km, 21,5 m bred. 13 st broar, viltstängsel, cirkulationsplats , vägbelysning, bullerskydd, driftvändplatser, fördröjningsdammar, fördröjningsdiken och dagvattenledningar ingår.

Nybyggnad av HVB-hem i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem i herrgårdsstil.

Nybyggnad av fibernät inom Vårgårda kommun
Nybyggnad av fibernät inom del av Vårgårda kommun (Asklanda-Ornunga-Kvinnestad-Landa) åt Svältorna Fiber. Schaktentreprenaden omfattar i huvudsak förläggning i mark genom plöjning och nergrävning av fiberslang inkl tryckning under väg, stenmurar och vattendrag samt montering av skåp och inmätning av nätet mm. Schaktentreprenaden pågår. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av lager i Vårgårda
Avser markarbeten för uppställning av lagertält.

Nybyggnad av bensinstation i Vårgårda
Nybyggnad av servicestation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vårgårda
Nybyggnad av bullerskydd/bullerskärmar.

Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av skärmtak i Vårgårda
Nybyggnad av grillplats med tak.

Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av kopplingsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av markstation.

Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstationer på ett flertal fastigheter Ornunga 9:2, 1:21, 1:25, 7:3, 21:1, Trollö 1:7, Kvarngärde 1:1, Landa 2:4.

Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstationer på ett flertal fastigheter. Sjötorp 3:1, 2:4, Skog 1:10, 1:2, Lommared 1:3, Baggebol 1:6. Lindås 1:6.

Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för modul Visningshus.

Nybyggnad av lager i Vårgårda
Uppsättning av lagertält tidsbegränsat lov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: