Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vårgårda

Nybyggnad av servicelägenheter i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av 32 servicelägenheter i 3 våningar samt souterrängvåning. Leverantör av trappor: AB Strängbetong Herrljungatrappan, Box 202, 524 23 Herrljunga, tel 0513-17600, Lisbeth Johansson.

Nybyggnad och rivning av skola i Vårgårda
Avser nybyggnad och rivning av skola.

Nybyggnad av stall i Vårgårda
Avser nybyggnad av nytt ungdjursstall samt rivning av ekonomibyggnad.

Nybyggnad av HVB-hem i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem i herrgårdsstil.

Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Avser markarbete inför nybyggnad av industribyggnad samt uppsättningav skylt.

Nybyggnad av lager i Vårgårda
Nybyggnad av lagerhall.

Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av kontor i Vårgårda
Avser nybyggnad av vaktkur.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vårgårda
Nybyggnad av bullerskydd/bullerskärmar.

Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av kopplingsstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för modul Visningshus.

Nybyggnad av lager i Vårgårda
Uppsättning av lagertält tidsbegränsat lov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: