Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vara

Nybyggnad av bostäder
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Vara
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Vara
Avser nybyggnad av kall lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av gång- och cykelväg
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Nybyggnad av stall i Vara
Avser nybyggnad av stall för ca 30 hästar.

Nybyggnad av lager i Vara
Avser nybyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av barack i Vara
Ansökan om bygglov för baracker.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskärm Borga 2:26,Årebo 1:17.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullervall.

Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation delegationsbeslut - bygglov beviljas för uppställande av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation startbesked.

Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd/grillhus.

Nybyggnad av förskola i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-01-20 för uppställning av modulbyggnader för förskola.

Nybyggnad av skola i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-01-20 för uppställning av modulbyggnader för skolsalar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: