Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vara

Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Vara
Avser nybyggnad av 5 parhus Vara 25:1 (framtida Ritaren 40,41,37,43,39,35).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Ca 20 ha mark. Tidiga planer. Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av parhus i Vara
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av kontor i Vara
Avser nybyggnad av affärshus/lager.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av elnätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation beslut om bygglov med startbesked.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation beslut om bygglov och startbesked.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vara
Ansökan om bygglov för p-platser.
Nybyggnad av garage i Vara
Garage/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Transformator till ställverk 130/20.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: