Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vara

Nybyggnad av parhus i Vara
Avser nybyggnad av 5 parhus Vara 25:1 (framtida Ritaren 40,41,37,43,39,35).
Nybyggnad av bostäder
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Vara
Avser nybyggnad av affärshus/lager.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Avser nybyggnad av kall lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tvätthall i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (lagerlokal med tvätthall) protokoll från tekniskt samråd med startbesked.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation beslut om bygglov med startbesked.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation beslut om bygglov och startbesked.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vara
Ansökan om bygglov för p-platser.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av elnätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: