Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vara

Nybyggnad av bostäder
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Avser nybyggnad av kall lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gång- och cykelväg
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nybyggnad av stall i Vara
Avser nybyggnad av stall för ca 30 hästar.
Nybyggnad av tvätthall i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (lagerlokal med tvätthall) protokoll från tekniskt samråd med startbesked.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station bygglov med startbesked beviljas för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation bygglov beviljas för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation delegationsbeslut - bygglov beviljas för uppställande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation startbesked.
Nybyggnad av förskola i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-01-20 för uppställning av modulbyggnader för förskola.
Nybyggnad av skola i Vara
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-01-20 för uppställning av modulbyggnader för skolsalar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullervall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: