Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vänersborg

Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Installation av AT Transformatorer Öxnered-Kil
Projektet avser byte av BT mot AT (mer kraft) vid 18 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus 18 lgh samt radhus 6 lgh.
Nybyggnad av industrier i Vänersborg
Avser nybyggnad av en test- och demonstrationsanläggning innehållande bland annat lokaler för processindustri och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Avser nybyggnad av rad/kedjehus/parhus.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-Boende.
Nybyggnad av gruppbostad i Vänersborg
Avser nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 4 st parhus.
Nybyggnad av personalmodul och kök i Vänersborg
Rösebo skola skall kompletteras med kök- och personalmodul.
Ny sittplatsläktare i ishall i Vänersborg
Avser ny sittplatsläktare i ishallen.
Nybyggnad av va-ledning i Vänersborg
Anläggning för kommunalt VA, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Vänersborg
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Nybyggnad av affärshus i Vänersborg
Nybyggnad av affärshus Dollarstore. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2017-12-31.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef.
Nybyggnad av skärmtak i Vänersborg
Nybyggnad av väderskydd, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-04-10.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vänersborg
Nybyggnad av återvinningsstation och plank.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Uppställning av byggbodar, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-05-22 (Etablering för Boverian).
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintliga.
Nybyggnad av mast i Vänersborg
Nybyggnad av mast och bod för mobil kommunikation.
Nybyggnad av sophus i Vänersborg
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Vänersborg
Nybyggnad av Molok sopbehållare, 2 st.
Nybyggnad av plank i Vänersborg
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-02-10.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-08-01.
Nybyggnad av läktare i Vänersborg
Nybyggnad av ståplatsläktare, stödmur, reklamplank samt marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av växthus i Vänersborg
Avser nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivå, bullerskydd.
Nybyggnad av lager i Vänersborg
Ny- och tillbyggnad av två stycken lagerbyggnader, tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: