Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vänersborg

Installation av AT Transformatorer Öxnered-Kil
Projektet avser byte av BT mot AT (mer kraft) vid 18 platser.

Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett 40-tal lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus och villor i Vänersborg
Detaljplanearbetet ska påbörjas.

Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 35-40 lägenheter.

Nybyggnad av terminal och kontor i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av terminalbyggnad (ca 4500 kvm) och kontor (ca 1000 kvm) i två plan.

Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.

Nybyggnad av grupphus i Vänersborg
Avser nybyggnad av 15 grupphus.

Nybyggnad av industrier i Vänersborg
Avser nybyggnad av en test- och demonstrationsanläggning innehållande bland annat lokaler för processindustri och kontor.

Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Avser nybyggnad av rad/kedjehus/parhus.

Nybyggnad av industrilokal i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av industrilokal på ca 1800-2000 kvm.

Nybyggnad av ett LSS-boende i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-Boende.

Utbyggnad av VA-nät i Vänersborg
Projektet avser utbyggnad av va-nät i sommarstugeområde. Byggstart tidigast februari 2017.

Nybyggnad av restaurang i Vänersborg
Planer på nybyggnad av restaurang.

Byte av bro vid Harvheden

Byte av bro över Huvudnäskanalen i Vänersborg

Anläggande av pendelparkering i Vänersborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av pendelparkering. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.

Nybyggnad av telestation i Vänersborg
Nybggnad av nodhus.

Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av garage samt rivning av befintliga.

Nybyggnad av plank i Vänersborg
Nybyggnad av plank Dykälla 1:32, Esslingetorp 1:58.

Nybyggnad av plank i Vänersborg
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Nybyggnad av servicehus 1 samt rivning av bef.

Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolpaviljong tidsbegränsat loc tom 2027-12-31.

Nybyggnad av skärmtak i Vänersborg
Nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstationer Finngårdsred 2:3, Skogaryd 1:11.

Nybyggnad av lager i Vänersborg
Uppsättning av tält periodiskt tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nybyggnad av toalett vid badplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: