Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vänersborg

Installation av AT Transformatorer Öxnered-Kil
Projektet avser byte av BT mot AT (mer kraft) vid 18 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Planer finns för nybyggnad av två punkthus med åtta respektive fjorton våningar med totalt 80 lägenheter, både hyresrätt och bostadsrätt. De kommer att byggas på gemensam garagevåning som delvis byggs över marken. Ovanpå garaget anläggs en gård för båda husen. På taken planeras tekterrasser.

Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus på Holmängen
Avser nybyggnad av industrihus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett 40-tal lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av sessionssal vid Vänersborgs kommunhus
Avser nybyggnad av sessionssal vid Vänersborgs kommunhus. Mycket tidiga planer.

Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.

Nybyggnad av industrilokal i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av industrilokal på ca 1800-2000 kvm.

Nybyggnad av ackumulatortank i Vargön
Trollhättan Energi AB och Vattenfall AB, som vardera driver fjärrvämenäten i Trollhättan respektive Vänersborg avser att koppla ihop dessa nät för att optimalt kunna samköra spillvärme från Vargön Alloys och biobränslebaserad värme från Trollhättan. Systemet skall innefatta en ackumulator placerad hos Vargön Alloys. Denna entreprenad avser uppförande av en komplett fjärrvärmeackumulator.

Nybyggnad av ett LSS-boende i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-Boende.

Utbyggnad av VA-nät i Vänersborg
Projektet avser utbyggnad av va-nät i sommarstugeområde. Byggstart tidigast februari 2017.

Anläggande av gång- och cykelväg mm i Vänersborg

Nybyggnad av personalmodul och kök i Vänersborg
Rösebo skola skall kompletteras med kök- och personalmodul.

Anläggande av pendelparkering i Vänersborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av pendelparkering. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av återvinningscentral i Vänersborg
Avser nybyggnad av återvinningscentral.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Gång- och cykelväg längs Olle Niclas väg mellan Restadvägen och Fridhemsvägen. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.

Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.

Nybyggnad av värmeverk i Vänersborg
Avser nybyggnad av annat värmeväxlare.

Nybyggnad av campingstuga i Vänersborg
Nybyggnad av campingstugor samt nybyggnad av campingplats, utökning inom fyra områden. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Nybyggnad av servicebyggnad.

Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Nybyggnad av servicehus 1 samt rivning av bef.

Nybyggnad av skärmtak i Vänersborg
Nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Vänersborg
Nybyggnad av tält samt ombyggnad av uterum.

Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av telestation i Vänersborg
Nybggnad av nodhus.

Nybyggnad av nätstation i Vänersborg
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Nybyggnad av parkering, tidsbegränsat lov tom 2020-12-31.

Nybyggnad av plank i Vänersborg
Nybyggnad av plank.

Anläggande av GC-överfart i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Storgatan mellan Belfragegatan och Korsgatan. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: