Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vänersborg

Nybyggnad av återvinningsanläggning i Vänersborg
Projektet avser en fullskalig anläggning för återvinning av textilier. Projektet avhängigt utfallet av den planerade test/demonstratoranläggningen objekt 906121.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Planer för ca 800 bostäder på Onsjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 80-90 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Installation av AT Transformatorer Öxnered-Kil
Projektet avser byte av BT mot AT (mer kraft) vid 18 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 35-40 lägenheter.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad (10 meter högt lager) med tillhörande kontor.
Nybyggnad av grupphus i Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 29 grupphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus 18 lgh samt radhus 6 lgh.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter samt 9 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vänersborg
Avser ombyggnad till trygghetsboende.
Nybyggnad av industrier i Vänersborg
Avser nybyggnad av en test- och demonstrationsanläggning innehållande bland annat lokaler för processindustri och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Inkl cirkulationsplats vid Statoil
Nybyggnad av ett LSS-boende i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-Boende.
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven. Upptaget i investeringsbudget för 2015-2019.
Exploatering för nya bostäder i Vänersborg
Avser exploatering för nya bostäder.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Nybyggnad av biltvätthall i Vänersborg
Nybyggnad av tvätthall och 4 snabbtvätthallar
Nybyggnad av personalmodul och kök i Vänersborg
Rösebo skola skall kompletteras med kök- och personalmodul.
Ny sittplatsläktare i ishall i Vänersborg
Avser ny sittplatsläktare i ishallen.
Upphandling av produkter till hinderbana, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av produkter till en komplett hinderbana. Ej montering.
Upphandling av moduler för cykelgarage i Vänersborg
Avser upphandling av två stycken modulbaserade låsbara cykelgaragesystem i funkisstil som har glasväggar, automatiska dörrar som kan kopplas till passagesystem med kort. Laddning av elcyklar ska vara möjligt.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicebyggnad vid Sikhalls badplats kv. Hopperud 1:12 .
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Nybyggnad av affärshus i Vänersborg
Nybyggnad av affärshus Dollarstore. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2017-12-31.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef.
Nybyggnad av sophus i Vänersborg
Nybyggnad av Molok sopbehållare, 2 st.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-02-10.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av två cykelgarage.
Nybyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivå, bullerskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vänersborg
Nybyggnad av återvinningsstation och plank.
Nybyggnad av växthus i Vänersborg
Avser nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av grillhydda.
Nybyggnad av nätstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Uppställning av byggbodar, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-05-22 (Etablering för Boverian).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: