Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vänersborg

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Vänersborg
Projektet avser en fullskalig anläggning för återvinning av textilier. Projektet avhängigt utfallet av den planerade test/demonstratoranläggningen objekt 906121.
Nybyggnad av flerbostadshus i Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av två punkthus med sammanlagt 64 lägenheter, två lamellhus med sammanlagt 40 lägenheter, två radhuslängor med sammanlagt 15 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 80-90 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Installation av nytt AT-system (AT) Kil-Öxnered
Projektet avser strömförsörjningsbyte från BT-system till AT-system.
Nybyggnad av radhus i Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad radhus i 7 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 35-40 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 29 grupphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus 18 lgh samt radhus 6 lgh.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Avser nybyggnad av rad/kedjehus/parhus.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-Boende.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven. Upptaget i investeringsbudget för 2015-2019.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Exploatering för nya bostäder i Vänersborg
Avser exploatering för nya bostäder.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 4 st parhus.
Nybyggnad av biltvätthall i Vänersborg
Nybyggnad av tvätthall och 4 snabbtvätthallar
Nybyggnad av återvinningscentral i Vänersborg
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Upphandling av produkter till hinderbana, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av produkter till en komplett hinderbana. Ej montering.
Upphandling av moduler för cykelgarage i Vänersborg
Avser upphandling av två stycken modulbaserade låsbara cykelgaragesystem i funkisstil som har glasväggar, automatiska dörrar som kan kopplas till passagesystem med kort. Laddning av elcyklar ska vara möjligt.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicebyggnad vid Sikhalls badplats kv. Hopperud 1:12 .
Nybyggnad av affärshus i Vänersborg
Nybyggnad av affärshus Dollarstore. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av helikopterhangar i Vänersborg
Nybyggnad av flygplanshangar.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Vänersborg
Nybyggnad av toalettbod tidsbegränsat lov 2022-12-01.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av två cykelgarage.
Nybyggnad av damm i Vänersborg
Strandskyddsdispens, markarbeten vid dammar.
Nybyggnad av markanläggning i Vänersborg
Nybyggnad av fundament och tank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Nybyggnad av kyrkogård i Vänersborg
Anläggande av askgravplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: