Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ulricehamn

Nybyggnad av affärshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av fritidsbostäder i Ulricehamn
Projektet avser 30 fritidstomter, badplatser, bryggor, gångvägar.
Nybyggnad av en fullservicestation i Ulricehamn
Projektet avser en fullserviceanläggning med tankstation för personbilar och tunga fordon, biltvätt, butikslokal samt parkeringsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-22 lägenheter i två huskroppar om 1 och 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i par- och radhus. Uppskattad kostnad.
Riskanalys för ev förtätning vid bensinstation OKQ8 inom Ulricehamns tätort
Avser en utredning för att se hur marken runt bensinstationen kan användas beroende på olika framtidsscenarion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Hyra av flyttbara lokaler för förskoleavdelning i Ulricehamn
Avser hyra av flyttbara lokaler för placering vid förskolan Totus, moduler anpassade för två 2 förskoleavdelningar för barn upp till 6 år, med plats för upptill 20 barn per avdelning. Avtalet gäller i två (2) och planeras att träda ikraft 2017-08-15.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Ulricehamn
Avser nybyggnad av restaurang med drive-through.
Byggande av elnät och fiber på landsbygd
DEL 1. FIBER Projektet innehåller byggande av stamfibernät från Nod som anges på karta till spridningspunkter som benämns FSS (fibersvetsskåp). Från dessa FSS utgår ductslangar/tomslangar till varje fastighet som skall anslutas. I detta projekt ingår förläggning av dessa ductslangar/tomslangar samt inblåsning av fiberkablar, svetsning av fiberkablar samt fullt färdig anslutning till Kund/fastighetsägare inne i dennes fastighet till plats som överenskommes senare i projektet. I anbudet skall det ingå upp till 5 meter fiber innanför byggnads grundmur/vägg i anslutning till schakt. DEL 2 OMBYGGNAD AV ELNÄTET Projektet innehåller ombyggnad av vårt befintliga elnät i rubricerat område. Detta arbete omfattar ombyggnad och nybyggnad av både högspänningsnät, lågspänningsnät och i vissa fall även gatubelysningsnätet som framgår av bifogad dokumentation. Allt elmateriel som erfordras för detta arbete tillhandahålls av Ulricehamns Energi AB. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kallager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kall lager. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av enfamiljshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av villa.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av carport i Ulricehamn
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Bygglovsansökan för tält.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för två avdelningar förskola samt barnvagnsförråd.
Nybyggnad av barack i Ulricehamn
Tillfällligt bygglov för en byggbod och en verktygscontainer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: