Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ulricehamn

Nybyggnad av affärshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-22 lägenheter i två huskroppar om 1 och 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Planer för flerbostadshus på 8 våningar.
Nybyggnad av en fullservicestation i Ulricehamn
Projektet avser en fullserviceanläggning med tankstation för personbilar och tunga fordon, biltvätt, butikslokal samt parkeringsytor.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i par- och radhus. Uppskattad kostnad.
Riskanalys för ev förtätning vid bensinstation OKQ8 inom Ulricehamns tätort
Avser en utredning för att se hur marken runt bensinstationen kan användas beroende på olika framtidsscenarion.
Hyra av flyttbara lokaler för förskoleavdelning i Ulricehamn
Avser hyra av flyttbara lokaler för placering vid förskolan Totus, moduler anpassade för två 2 förskoleavdelningar för barn upp till 6 år, med plats för upptill 20 barn per avdelning. Avtalet gäller i två (2) och planeras att träda ikraft 2017-08-15.
Byggande av elnät och fiber på landsbygd i Ulricehamn
Objektet avser nybyggnad av fibernät fördelat på 3 etapper, Inom område finns viss befintlig kanalisation som skall nyttjas där det så är möjligt, Samförläggning med el kan vara aktuell på område som Ulrichemans Energi är ledningsägare på samt ev. samförläggning av elkabel på landsbygden i Ulricehamns kommun. Uppskattat antal abonnenter i etapp E1 är ca 110 st. Uppskattat antal abonnenter i etapp E2 är ca 50 st. Uppskattat antal abonnenter i etapp E3 är ca 30 s
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kallager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kall lager. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Bygglovsansökan för tält.
Nybyggnad av carport i Ulricehamn
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för två avdelningar förskola samt barnvagnsförråd.
Nybyggnad av barack i Ulricehamn
Tillfällligt bygglov för en byggbod och en verktygscontainer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: