Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av operationshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av operationshus som omfattar OP-salar för ortopedi, kirurgi samt ögonsjukvård. Därtill kommer lokaler för sterilcentral och försörjning. Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola F-6, särskolan (träningsskola), idrottshall, fritidsgård, medialek mm.
Förstudie nytt inudstrispår i Uddevalla
Inväntar regeringsbeslut. För att öka hamnkapaciteten finns ett uppdrag att ta fram en förstudie gällnade ny järnvägsförbindelse till Fölandshamnen. Förstudien innefattade bland annat tekniska lösningar, kostnadsberäkningar samt övriga förutsättningar för nyanläggning av industrispår. Förstudien omfattade två huvudsakliga alternativ.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av brandstation i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av enbostadshus etapp 4-5
Projektet avser nybyggnad av 30 stycke byggda enbostadshus. och nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 3 hus med källarvåning i ett hus. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny vattenledning mellan Uddevalla och Orust
Projektet avser en ca 6 km lång ny vattenledning mellan Å i Uddevalla och Slussen på Orust.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter med bostadsrätt och en föreningslokal i flerbostadshus. Pålningsarbetet påbörjas vecka 15 2017.
Nybyggnad av ungdomshem i Uddevalla
Avser nybyggnad av innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård. Byggnaden består av 2 boendeavdelningar,administration och personalutrymmen med en BTA på ca 3000 kvm. Inflyttning planerad till hösten 2018.
Nybyggnad av seniorvillor i Uddevalla
Söker tomt i Uddevalla samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder i Fasseröd, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i små flerbostadshus (BoKlok).
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnader.
Ny uppställningsplats i Nyby i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skärmtak (ca 750 kvm) har sex fack för fordon samt en sidobyggnad (ca 45 kvm) med appararum mm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av kontor/lagerbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Uppförande av hyresmoduler till förskolor i Uddevalla
Entreprenaden avser uppförande av hyresmoduler för Herrestads och Skansens förskolor i Uddevalla.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt ändring av marknivån. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till bostadsområde.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, förrådsbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upphandling av byggprojektledare vid byggnation av optiskt fibernät i Uddevalla
Forshällabygden Fiber ek förening bygger optiskt fibernät för cirka 600 medlemmar i Uddevalla kommun. Föreningen söker byggprojektledare som ska sköta föreningens åtaganden i byggprojektet, samordna samförläggning, entreprenad och förberedande arbeten både administrativt och i fält. Se även objekt nr 1353649.
Nybyggnad av automatstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av truckdieselanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och fyra komplementbyggnader samt mur, 68 lägenheter.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av föreningslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbyggnad.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad Stadskärnan 1:176,Resteröd 3:18,1:163.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns04284.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns12037.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns12560.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns20556.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns21081.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns22463.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns27122.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns36713.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns42912.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns47679.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns49169.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns55561.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns68029.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns70094.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns78500.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns89712.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns91187.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t317.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t320, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t340.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, t320 ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2018-01-31 för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: