Byggsveriges affärskälla!

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola F-6, särskolan (träningsskola), idrottshall, fritidsgård, medialek mm.
Nybyggnad av ungdomshem i Uddevalla
Avser nybyggnad ungdomshem innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård. Byggnaden består av 2 boendeavdelningar,administration och personalutrymmen med en BTA på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Herrestad
Projektet avser nybyggnation av 17 stycken villor samt 2 stycken flerbostadshus som är uppdelat i 2 våningar var och innehåller 8 stycken lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av enbostadshus etapp 4-5
Projektet avser nybyggnad av 30 stycke byggda enbostadshus. och nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller radhus/kedjehus
Nybyggnad av handels- och kontorslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik. Byggstart tidigast våren 2018.
Hyra av Sterilmodul:30269 i Uddevalla
Upphandlingen avser hyra av sterilmodul inrymmande fyra diskdeinfektorer samt en kabinettdiskdesinfektor och en diskbänk. Modulen ansluts till befintlig sterilcentral.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Beslut saknas. Planer finns på en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Ny gc-väg längs väg 679 i Uddevalla
Ca 2500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för förskola med åtta avdelningar.
Ny dagvattenledning i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny asfaltyta och nya brunnar samt nya ledningar och inkopplingar av befintliga ledningar.
Nybyggnad av växthus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare för avfall.
Nybyggnad av garage i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och skylt.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar samt upplagsytor.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd och vinteruppställning av båtar.
Nybyggnad av reception i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av två containrar för reception och förråd.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2018-01-31 för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 18 meter ostagad mast och teknikbod.
Nybyggnad av baracker i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fundament för rörbrygga.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnader, miljörum och teknikrum.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och nyckelhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av elverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod, site mf65191a.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t341, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t350.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t380.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t420, ersättning för befintlig stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t559.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga
Avser nybyggnad av flytbrygga i trä/betong inklusive två plattformar typ trä/betong, totalt 51 st förtöjningsbommar.
Nybyggnad av återvinningsbyggnad Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av återvinningsbyggnad. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: