Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 26 hyreslägenheter, 43 bostadsrättslägenheter (HSB), 8 lägenheter i gruppbostad, 30 lägenheter i äldreboende och 14 lägenheter i serviceboende samt kontor och garage.
Nybyggnad av fritidsbåtsmuseum i Uddevalla
Förhandlingar om finansiering pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av mötesspår i Grohed
Mötesspåret kan tänkas bli 750-1100 m långt. Anläggande av en ny mötesstation i Grohed mellan Ljungskile och Uddevalla.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller radhus/kedjehus
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
Hyra av Sterilmodul:30269 i Uddevalla
Upphandlingen avser hyra av sterilmodul inrymmande fyra diskdeinfektorer samt en kabinettdiskdesinfektor och en diskbänk. Modulen ansluts till befintlig sterilcentral.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Ny dagvattenledning i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny asfaltyta och nya brunnar samt nya ledningar och inkopplingar av befintliga ledningar.
Nybyggnad av växthus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningshus och cykelskydd.
Nybyggnad av garage i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd och vinteruppställning av båtar.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av sjukhus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sterilmodul.
Nybyggnad av reception i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av två containrar för reception och förråd.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och nyckelhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t341, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t420, ersättning för befintlig stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t559.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig markstation t337.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig stolpstation t222.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig stolpstation t336.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare för avfall.
Nybyggnad av brygga
Avser nybyggnad av flytbrygga i trä/betong inklusive två plattformar typ trä/betong, totalt 51 st förtöjningsbommar.
Nybyggnad av återvinningsbyggnad Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av återvinningsbyggnad. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: