Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola F-6, särskolan (träningsskola), idrottshall, fritidsgård, medialek mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Framtagande av planeringsunderlag för översiktlig planering i Uddevalla kommun
Avser upphandling av konsult för framtagande av planeringsunderlag för översiktlig planering i Uddevalla kommun.
Nybyggnad av ungdomshem i Uddevalla
Avser nybyggnad ungdomshem innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård. Byggnaden består av 2 boendeavdelningar,administration och personalutrymmen med en BTA på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tureborg, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus sk SABO Kombi Plushus.
Nybyggnad av enbostadshus etapp 4-5
Projektet avser nybyggnad av 30 stycke byggda enbostadshus. och nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 3 hus med källarvåning i ett hus. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller radhus/kedjehus
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 17 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och kontor i bottenplan. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter med bostadsrätt och en föreningslokal i flerbostadshus. Pålningsarbetet påbörjas vecka 15 2017.
Nybyggnad av bostäder i Fasseröd, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i små flerbostadshus (BoKlok).
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Avser nybyggnad av hotell, marklov för uppförande av murar samt rivning av befintliga baracker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Beslut saknas. Planer finns på en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnader.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Ny gc-väg längs väg 679 i Uddevalla
Ca 2500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt ändring av marknivån. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till bostadsområde.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, förrådsbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Upphandling av byggprojektledare vid byggnation av optiskt fibernät i Uddevalla
Forshällabygden Fiber ek förening bygger optiskt fibernät för cirka 600 medlemmar i Uddevalla kommun. Föreningen söker byggprojektledare som ska sköta föreningens åtaganden i byggprojektet, samordna samförläggning, entreprenad och förberedande arbeten både administrativt och i fält. Se även objekt nr 1353649.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och fyra komplementbyggnader samt mur, 68 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av mast i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 18 meter ostagad mast och teknikbod.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av baracker i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fundament för rörbrygga.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av föreningslokal samt rivning av befintlig byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnader, miljörum och teknikrum.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och skylt.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar samt upplagsytor.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2018-01-31 för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbyggnad.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av elverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod, site mf65191a.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns04284.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns12037.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns20556.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns21081.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns22463.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns27122.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns36713.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns47679.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns55561.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns70094.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns89712.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns91187.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t340.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t350.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t380.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, t320 ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsbyggnad Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av återvinningsbyggnad. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: