Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av skola, idrotshall mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola F-6, särskolan (träningsskola), idrottshall, fritidsgård, medialek mm.
Nybyggnad av enbostadshus etapp 4-8
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt planeras 141 bostäder under en sexårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast september 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Vilande projekt.
Nybyggnad av bostäder i Herrestad
Projektet avser nybyggnation av 17 stycken villor samt 2 stycken flerbostadshus som är uppdelat i 2 våningar var och innehåller 8 stycken lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 3 hus med källarvåning i ett hus. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny vattenledning mellan Uddevalla och Orust
Projektet avser en ca 6 km lång ny vattenledning mellan Å i Uddevalla och Slussen på Orust. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter med bostadsrätt och en föreningslokal i flerbostadshus. Pålningsarbetet påbörjas vecka 15 2017.
Nybyggnad av ungdomshem i Uddevalla
Avser nybyggnad av innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård. Byggnaden består av 2 boendeavdelningar,administration och personalutrymmen med en BTA på ca 3000 kvm. Inflyttning planerad till hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Fasseröd, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i små flerbostadshus (BoKlok).
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus eller villatomter.
Anläggande av ny väg i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av väg.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Beslut saknas. Planer finns på en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Ny uppställningsplats i Nyby i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skärmtak (ca 750 kvm) har sex fack för fordon samt en sidobyggnad (ca 45 kvm) med appararum mm.
Nybyggnad av gruppbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lss-boende. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Nybyggnad vid industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av mottagningsficka vid betongindustri.
Nybyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av kontor/lagerbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av stugby i Uddevalla
Projektet avser uppställning av sex campingstugor.
Uppförande av hyresmoduler till förskolor i Uddevalla
Entreprenaden avser uppförande av hyresmoduler för Herrestads och Skansens förskolor i Uddevalla.
Nya modulbyggnader för omklädningsrum vid Skredsviks marinbas i Uddevalla
Upphandlingen avser två modulbyggnader omklädningsrum till Skredviks marinbas i Uddevalla.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till bostadsområde.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, förrådsbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upphandling av byggprojektledare vid byggnation av optiskt fibernät i Uddevalla
Forshällabygden Fiber ek förening bygger optiskt fibernät för cirka 600 medlemmar i Uddevalla kommun. Föreningen söker byggprojektledare som ska sköta föreningens åtaganden i byggprojektet, samordna samförläggning, entreprenad och förberedande arbeten både administrativt och i fält. Se även objekt nr 1353649.
Nybyggnad av tennishall i Uddevalla
Ansökan om bygglov för anläggande av tre tennisbanor och uppsättning av stängsel.
Nybyggnad av båthall i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av båthall. Byggstart tidigast våren 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cistern i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns04419.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns04470.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns06537.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns12560.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns24465.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns32342.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns42912.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns44296.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns65060.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns68029.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns69104.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns74474.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns74973.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns76058.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns78500.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns80806.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns83002.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns86031.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns91442.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns92180 samt rivning av befintlig på fastigheten ulveviken 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t317.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t339.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t556.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av gångstråk i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå vid anläggande av gångväg.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar samt uppförande av staket 2017-03-01 - 2018-09-01.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: