Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 177 lägenheter i flerbostadshus, ett parkeringshus under gårdsbjälklag, en innergård med mindre kompletteringshus samt anslutande gator. Fastigheten är belägen på Drottninggatan 5, Järnvägsgatan 20, Kungsgatan 6 och Elfhögsgatan.
Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 165 lägenheter.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Detaljplanearbetet ska påbörjas. Projektet avser nybyggnad av ca 40 hyreslägenheter i flerbostadshus.
Byggnation av laddplatser i Trollhättan
Avser byggnation av ca 130 laddplatser.
Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av äldreboende.
Ny huvudvattenledning i Trollhättan, etapp 2B
Objektet avser ny huvudvattenledning längs Flygfältsvägen på ca 1200 m.
Nybyggnad av radhus i Upphärad, Trollhättan
Avser nybyggnad av bostäder inom fastighet kv Fönsterlisten i Upphärad beläget i Trollhättans kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av våtmark samt dagvatten i Överby
Objektet avser nybyggnation av ca 25 000 m2 våtmark inklusive 400 m ny serviceväg, ca 300 m ny bäck, ca 1000 m nya dagvattenledningar samt ny oljeavskiljare.
Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av klubbstuga samt tillfartsväg med parkering skall byggas vid Nysätra idrottsplats.
Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser nybyggnation av cirkulationsplats inkl dagvattenledningar och belysning.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Avser nybyggnad av restaurang på ca 350 kvm.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Fastigheten skall uppfylla krav för certifiering av Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver enligt Sweden Green Building Council.
Nybyggnad av idrottsplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av multisportanläggning som är på ca 370 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Utbyte av rörbro över bäck vid Väne-Åsaka
Utbyte av rörbro samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Nybyggnad av staket vid Trollhättans-Vänersborgs Flygplats
Projektet avser nyuppsättning av permanent staket med grindar samt demontering/bortforsling av befintligt staket, grindar, stolpar och fundament Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av multisportarena i Trollhättan
Avser nybyggnad av aktivitetsområde med multiarena och utegym.
Kulturutredning och konsekvensanalys för Industriområdet i Trollhättan
Avser Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys för Industriområdet Stridsberg och Biörck.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Marklov/bygglov nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av förråd samt bouleplan.
Nybyggnad av belysningsmast i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ljusarmaturer/belysningsmaster.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av stängsel i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av stängsel runt tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tak på materialfickor samt upprustning av fickor.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hults Gård 2:1, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka-smedstorp 1:6, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av väderskydd på busshållsplats.
Nybyggnad av busshållplats i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av väntkurer.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov uppsättning av två väderskydd vid busshållplats.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trollhättan
Marklov/bygglov nybyggnad av kickbikepark.
Nybyggnad av lager i Trollhättan
Nybyggnad av tältförråd, tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2027-06-30.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 8 st transformatorstationer Berg 2:7 ,Ekedalen 1:14, Staverkärr 1:1, Höga 11:1 ,Åsaka-velanda 5:19, Åsaka 9:3, Höga 9:1, Bråten 1:4.
Nybyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov anläggande av pulkabacke.
Nybyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov schaktning av markytor.
Ny ledbelysning till elljusspår i Upphärad
Avser ledbelysning till motionsspår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: