Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.

Nybyggnad av bostäder och förskola i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 140 lägenheter i 7 flerbostadshus, 10 lägenheter i radhus och eventuellt en förskola.

Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källaren.

Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med ca 4-7 våningar. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källare.

Nybyggnad av fjärrvärmekulvert mellan Vargön - Trollhättan
Nybyggnad av pumphus, pump- och växlarstation, installationshus vid ackumulatortank, stålbalksbroar mm.

Nybyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm för volymhandel. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av radhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter radhus med bostadsrätt, förråd, miljöhus, teknikhus, pergola.

Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan

Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.

Nybyggnad av radhus i Upphärad, Trollhättan
Avser nybyggnad av bostäder inom fastighet kv Fönsterlisten i Upphärad beläget i Trollhättans kommun.

Nybyggnad av bostadsmoduler i Trollhättan
Projektet avser upphandling av 6 bostadsmoduler med tillhörande markarbeten som ska svara för AB Eidars tillfälliga lägenhetsbehov.

Nybyggnad av gata, gc-väg samt dagvattenledning i Trollhättan
Objektet avser nybyggnad av ca 700 m gata, inkl avvattning och belysning, ca 100 m ny GC-väg samt nybyggnad av ca 650 m dagvattenledning.

Nybyggnad av kallager i Trollhättan
Avser nybyggnad av kallager. Omfattning oklar.

Ny huvudvattenledning under Göta Älv i Trollhättan
Objektet avser ny huvudvattenledning under Göta älv. Den planerade ledningen går från Vattenverket i Överbyområdet på västra sidan av Göta älv till norra delen av Nevs industriområde öster om Göta älv.

Anläggande av bryggpromenad i Trollhättan etapp 3
Avser anläggande av bryggpromenad.

Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av affärslokaler samt anläggande av parkeringsplatser.

Utbyte av rörbroar i Västra Götalands län
Avser utbyte av 3 st rörbroar; Bro 100-532-1 över bäck 1 km O Artorp på väg 2020 Trollhättans kommun Bro 100-527-1 vid Björkebacken 2 km NV Laxarebo på väg 2535 Grästorps kommun Bro 15-1884-1 över bäck S Mossen på väg 2166 Melleruds kommun

Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Malgobron och Kyrkbrovägen.

Nybyggnad av förskola
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan.

Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.

Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av GC-väg mm i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg och dagvatten.

Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brandstorp 6:1,Prästtorp 1:27,8:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brandstorp 9:1 Brandstorp 9:1,Skärvalla 1:26.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka 24:1,9:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Östbjörke 1:30,Vittene 1:4.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tryckstegningsstation.

Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ventilationsfilterbyggnad.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av 1 byggbod, 2 containrar och wc tidsbegränsat tom 2017-11-01.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar tidsbegränsat tom 2017-08-31.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar , tidsbegränsat till och med 2022-12-31.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar och 1 container, tidsbegränsat till och med 2018-05-01.

Nybyggnad av apotek i Trollhättan
Bygglov uppsättning av tillfällig moduluppställning för rehab och apotek tom 2020-05-30.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov ändring/utbyte av befintlig transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser.

Nybyggnad av servering i Trollhättan
Marklov anläggande av uteservering med staket, markis och utebar.

Nybyggnad av servering i Trollhättan
Bygglov anläggande av uteservering, tidsbegränsat bygglov under perioden maj - augusti (intill stormen 4).

Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan
Bygglov anläggande av återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 5 transformatorstationer Håsten 1:2,Skalltorp 1:19,1:16,Skalltorp 1:8,Börsle 2:4.

Nybyggnad av båthus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av båthus samt tillbyggnad av båthus.

Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport / förråd.

Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Nybyggnad av visningsbod med belysning tidsbegränsat t.o.m 2017-12-31.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: