Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

Nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård på NÄL, Trollhättan

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 1

Nybyggnad av kontor i Trollhättan

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2

Nybyggnad av fjärrvärmekulvert mellan Vargön - Trollhättan

Nybyggnad av parhus i Trollhättan

Nybyggnad av bostadsmoduler i Trollhättan

Nybyggnad av gata, gc-väg samt dagvattenledning i Trollhättan

Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan

Utbyte av rörbroar i Västra Götalands län

Anläggande av bryggpromenad i Trollhättan etapp 3

Nybyggnad av affärshus i Trollhättan

Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1

Nybyggnad av förskola i Trollhättan

Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan

Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan

Nybyggnad av förskola

Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan

Nybyggnad av GC-väg mm i Trollhättan

Nybyggnad av industrihus i Trollhättan

Nybyggnad av förråd i Trollhättan

Nybyggnad av apotek i Trollhättan

Nybyggnad av barack i Trollhättan

Nybyggnad av båthus i Trollhättan

Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan

Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan

Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan

Nybyggnad av skylt i Trollhättan

Nybyggnad av sophus i Trollhättan

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan

Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan

Nybyggnad av lekplats i Trollhättan

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: