Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 80 km.
Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och reservvattentäkt som skall anläggas. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Avser uppförande av en ny bro för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik över Göta Älv vid Hjulkvarnelund och Knorren.
Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 165 lägenheter. Ljud & akustikentreprenör: Akustikverkstan Lidköping Brandentreprenör: Deap AB Göteborg.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källaren.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm för volymhandel. Uppskattad kostnad.
Byggnation av laddplatser i Trollhättan
Avser byggnation av ca 130 laddplatser.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg från Strömsllund till Öresjö.
Ny huvudvattenledning i Trollhättan, etapp 2B
Objektet avser ny huvudvattenledning längs Flygfältsvägen på ca 1200 m.
Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av klubbstuga samt tillfartsväg med parkering skall byggas vid Nysätra idrottsplats.
Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser nybyggnation av cirkulationsplats inkl dagvattenledningar och belysning.
Nybyggnad av kallager i Trollhättan
Avser nybyggnad av kallager.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Avser nybyggnad av restaurang på ca 350 kvm.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Fastigheten skall uppfylla krav för certifiering av Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver enligt Sweden Green Building Council.
Nybyggnad av idrottsplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av multisportanläggning som är på ca 370 kvm.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan VBG-vägen och Näl.
Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Kulturutredning och konsekvensanalys för Industriområdet i Trollhättan
Avser Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys för Industriområdet Stridsberg och Biörck.
Nybyggnad av multisportarena i Trollhättan
Avser nybyggnad av aktivitetsområde med multiarena och utegym.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av staket vid Trollhättans-Vänersborgs Flygplats
Projektet avser nyuppsättning av permanent staket med grindar samt demontering/bortforsling av befintligt staket, grindar, stolpar och fundament Uppskattad kostnad.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bibliotek i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skola, bibliotek, fritidsgård samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad av stängsel i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av stängsel runt tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tak på materialfickor samt upprustning av fickor.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av silo i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av två silos.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av belysningsmast i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ljusarmaturer/belysningsmaster.
Nybyggnad av nätstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av bod.
Nybyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov anläggande av pulkabacke.
Nybyggnad av cykelgarage vid Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Byggstart tidigast 2021.
Nybyggnad av reservkraft i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av utegym i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: