Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

Nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård på NÄL, Trollhättan
Avser nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård.

Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 177 lägenheter i flerbostadshus, ett parkeringshus under gårdsbjälklag, en innergård med mindre kompletteringshus samt anslutande gator. Fastigheten är belägen på Drottninggatan 5, Järnvägsgatan 20, Kungsgatan 6 och Elfhögsgatan.

Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 165 lägenheter.

Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källaren.

Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med ca 4-7 våningar. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källare.

Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av radhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter radhus med bostadsrätt, förråd, miljöhus, teknikhus, pergola.

Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan

Nybyggnad av bostadsmoduler i Trollhättan
Projektet avser upphandling av 6 bostadsmoduler med tillhörande markarbeten som ska svara för AB Eidars tillfälliga lägenhetsbehov.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser flytt av moduler med tillhörande komplettering, om- och tillbyggnad samt markarbeten. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av gata, gc-väg samt dagvattenledning i Trollhättan
Objektet avser nybyggnad av ca 700 m gata, inkl avvattning och belysning, ca 100 m ny GC-väg samt nybyggnad av ca 650 m dagvattenledning.

Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.

Ny huvudvattenledning under Göta Älv i Trollhättan
Objektet avser ny huvudvattenledning under Göta älv. Den planerade ledningen går från Vattenverket i Överbyområdet på västra sidan av Göta älv till norra delen av Nevs industriområde öster om Göta älv.

Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.

Anläggande av bryggpromenad i Trollhättan etapp 3
Avser anläggande av bryggpromenad.

Utbyte av rörbroar i Västra Götalands län
Avser utbyte av 3 st rörbroar; Bro 100-532-1 över bäck 1 km O Artorp på väg 2020 Trollhättans kommun Bro 100-527-1 vid Björkebacken 2 km NV Laxarebo på väg 2535 Grästorps kommun Bro 15-1884-1 över bäck S Mossen på väg 2166 Melleruds kommun

Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Malgobron och Kyrkbrovägen.

Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan.

Nybyggnad av lekplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av lekplats.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikrum för fiber.

Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikrum.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brandstorp 6:1,Prästtorp 1:27,8:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brandstorp 9:1 Brandstorp 9:1,Skärvalla 1:26.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka 24:1,9:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Östbjörke 1:30,Vittene 1:4.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tryckstegningsstation.

Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ventilationsfilterbyggnad.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar tidsbegränsat tom 2017-08-31.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar , tidsbegränsat till och med 2022-12-31.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar och 1 container, tidsbegränsat till och med 2018-05-01.

Nybyggnad av apotek i Trollhättan
Bygglov uppsättning av tillfällig moduluppställning för rehab och apotek tom 2020-05-30.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov ändring/utbyte av befintlig transformatorstation.

Nybyggnad av servering i Trollhättan
Marklov anläggande av uteservering med staket, markis och utebar.

Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Nybyggnad av visningsbod med belysning tidsbegränsat t.o.m 2017-12-31.

Nybyggnad av servering i Trollhättan
Bygglov anläggande av uteservering, tidsbegränsat bygglov under perioden maj - augusti (intill stormen 4).

Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan
Bygglov anläggande av återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 5 transformatorstationer Håsten 1:2,Skalltorp 1:19,1:16,Skalltorp 1:8,Börsle 2:4.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 6 st transformatorstationer Persbo 1:4, Olstorp 1:3, Åsaka-velanda 9:1, Åsaka 12:6, Åsaka-velanda 5:12.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 7 st transformatorstationer Alingsåker 4:8, Åsaka 12:4, Åsaka-velanda 9:1, Gunnarsbo 1:7, Östanbäck 1:3, Åsaka 12:6.

Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser.

Ny ledbelysning till elljusspår i Upphärad
Avser ledbelysning till motionsspår.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: