Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 80 km.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning som skall anläggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Avser uppförande av en ny bro för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik över Göta Älv vid Hjulkvarnelund och Knorren.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Nybyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm för volymhandel. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Fastigheten skall uppfylla krav för certifiering av Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver enligt Sweden Green Building Council.
Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av klubbstuga samt tillfartsväg med parkering skall byggas vid Nysätra idrottsplats.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan VBG-vägen och Näl.
Nybyggnad av cykelgarage i Trollhättan
Avser uppförande av ett nytt cykelgarage vid Trollhättans Resecentrum.
Utbyte av rörbro över bäck vid Väne-Åsaka
Utbyte av rörbro samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Kulturutredning och konsekvensanalys för Industriområdet i Trollhättan
Avser Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys för Industriområdet Stridsberg och Biörck.
Nybyggnad av multisportarena i Trollhättan
Avser nybyggnad av aktivitetsområde med multiarena och utegym.
Nybyggnad av GC-väg och ombyggnad av gata i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 600 meter GC-väg, ombyggnad av ca 500 meter gata inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av bibliotek i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skola, bibliotek, fritidsgård samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Edsvids-munkebo 2:7,2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Garnviken 10:1,11:2,2:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hasselbacken 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hedetorpet 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hultet 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Överby 5:1,9:1,10:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av silo i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av två silos.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av moloker/underjordsbehållare samt rivning av tre sophus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av bod.
Nybyggnad av carport i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av enbostadshus Gärdhems-sandbacken 1:8.
Nybyggnad av reservkraft i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: