Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tjörn

Nybyggnad av verksamheter, bostäder mm i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av verksamheter, flerbostadshus (ca 50-60 lägenheter) och hotell.

Nybyggnad av bostäder i Skärhamn
Projektet omfattar totalt ca 50 bostäder fördelade på få flerbostadshus och enbostadshus.

Anläggande av en Ro-ro ramp på Tjörn
Projektet avser rivning av en Ro-Ro ramp som kommer att ersättas med en ny större anläggning. Byggstat tidigast våren 2018.

Nybyggnad av bostäder i Myggenäs
Projektet avser nybyggnad av 2 flerbostadshus med ca 20-25 lägenheter och ca 12 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 våningar + vind.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kållekärr på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (BOA 944 kvm). Lägenheterna kan med fördel levereras som moduler.

Nybyggnad av vatten- och spillvattenledningar m m i Östra Utäng
Avser nyanläggning av VA-ledningar till befintliga fastigheter inom Östra Utäng utmed väg 721 och omfattar följande arbeten: Ledningsgrav VA-ledningar ca 3100 m Borrade VA-ledningar ca 600 m Kabelgrav ca 1850 m Pumpstation med betongöverbyggnad 1 st Återställning av befintliga vägar ca 1850 m2

Nybyggnad av LSS boende i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS boende samt verksamhetslokaler.

Nybyggnad av parhus i Skärhamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i fyrbo-hus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 4 styckebyggda villor. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 3-4 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Byggstart oviss.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 3-4 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Byggstart oviss.

Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Nybyggnad av enbostadshus på Nordvik 1:288,1:287,1:290,1:291. Avser 4 st enbostadshus på 80 kvm st. 1 hus på 1 våning och 3 st på 3 våningar.

Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart oviss.

Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Ny detaljplan krävs.

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Svanvik, etapp 1
Vatten- och spillvattenledning med tillhörande serviser till fastigheter kommer att byggas i Svanvik. En tillhörande spillvattenpumpstation kommer även att byggas. Ledningarna kommer att byggas i två etapper, denna entreprenad omfattar första etappen.

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Svanvik, etapp 2
Vatten- och spillvattenledning med tillhörande serviser till fastigheter kommer att byggas i Svanvik. Ledningarna kommer att byggas i två etapper, denna entreprenad omfattar andra etappen.

Nybyggnad av småbåtshamn i Skärhamn
Klipphus, kajhus, brygghus, småbåtshamn, rivningklipphus se 2016-1974 Toftenäs 1:15.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus nybyggnad.

Nybyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av affär-och kontorshus. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av pir i Skärhamn
Pir.

Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Förråd/uthus.

Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Förråd/värmestuga/regnskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Skärhamn
Nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skärhamn
Parkering.

Nybyggnad av toalett i Skärhamn
Toalettbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Toftenäs 1:94,Nordvik 1:49,Utäng 1:37.

Nybyggnad av kylrum och kallförråd i Rönnäng
Projektet avser nybyggnad av kylrum och kallförråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: