Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tjörn

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor mm på Tjörn, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 20-30 lägenheter i flerbostadshus, kontor och hotell. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder på Tjörn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus och parhus. Byggstart tidigast våren 18. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 våningar + vind.
Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 5 enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av personalbyggnad på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av personalbyggnad. Uppskattad kostnad.
Hyra av moduler till förskola och skola i Skärhamn och Rönnäng
Avser hyra av kompletta och nyckelfärdiga lokaler till förskola/skola. Den troliga omfattningen just nu är 1 förskoleavdelning alt. ett klassrum till Skärhamn och 1 förskoleavdelning till Rönnäng.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Flerbostadshus komplementbyggnad nybyggnad.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skärhamn
Småbåtshamn. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: