Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tjörn

Nyb av flerbostadshus, radhus & kontorshus mm på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 100-150 lägenheter och kontor. 15-20 000 kvm i 14 parhus, 5 flerbostadshus med 3-4 våningar och 2 kontorshus med 3 våningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 våningar + vind.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kållekärr på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (BOA 944 kvm). Lägenheterna kan med fördel levereras som moduler.

Nybyggnad av vatten- och spillvattenledningar m m i Östra Utäng
Avser nyanläggning av VA-ledningar till befintliga fastigheter inom Östra Utäng utmed väg 721 och omfattar följande arbeten: Ledningsgrav VA-ledningar ca 3100 m Borrade VA-ledningar ca 600 m Kabelgrav ca 1850 m Pumpstation med betongöverbyggnad 1 st Återställning av befintliga vägar ca 1850 m2

Nybyggnad av LSS boende i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS boende samt verksamhetslokaler.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 4 styckebyggda villor. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Nybyggnad av enbostadshus på Nordvik 1:288,1:287,1:290,1:291. Avser 4 st enbostadshus på 80 kvm st. 1 hus på 1 våning och 3 st på 3 våningar.

Hyra av moduler till förskola och skola i Skärhamn och Rönnäng
Avser hyra av kompletta och nyckelfärdiga lokaler till förskola/skola. Den troliga omfattningen just nu är 1 förskoleavdelning alt. ett klassrum till Skärhamn och 1 förskoleavdelning till Rönnäng.

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Svanvik, etapp 1
Vatten- och spillvattenledning med tillhörande serviser till fastigheter kommer att byggas i Svanvik. En tillhörande spillvattenpumpstation kommer även att byggas. Ledningarna kommer att byggas i två etapper, denna entreprenad omfattar första etappen. Byggstart tidigast maj 2017.

Nybyggnad av pir i Skärhamn
Pir.

Nybyggnad av småbåtshamn i Skärhamn
Klipphus, kajhus, brygghus, småbåtshamn, rivningklipphus se 2016-1974 Toftenäs 1:15.

Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad Aröd 6:52,6:49,6:51,6:50.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus nybyggnad.

Nybyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av affär-och kontorshus. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av toalett i Skärhamn
Toalettbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Kolleröd 1:21,1:9,Sunna 1:28.

Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Toftenäs 1:94,Nordvik 1:49,Utäng 1:37.

Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Förråd/värmestuga/regnskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Skärhamn
Nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skärhamn
Parkering.

Nybyggnad av skärmtak i Skärhamn
Väderskyddad utslagsplats.

Nybyggnad av kylrum och kallförråd i Rönnäng
Projektet avser nybyggnad av kylrum och kallförråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: