Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tjörn

Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 5 enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 våningar + vind.
Nybyggnad av överföringsledningar i Stockevik
Projektet avser nybyggnad och sanering av va-ledningar.
Ombyggnad avloppsreningsverk mm på Tjörn
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk, ledningsuppgradering och säkerställande av drift och kapacitet på NV Tjörn.
Nybyggnad av utloppsledning i Höviksnäs, Tjörns kommun
Avser anläggande av en ny utloppsledning från Höviksnäs Avloppsverk ut till havet.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av personalbyggnad på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av personalbyggnad. Byggstart tidigast kvartal 1 2018 Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av va-ledning i Myggenäs
Projektet avser ny- och omläggning av VA-ledningar från Älgvägen till Solvik.
Nyanläggning och omläggning av VA-system i Rönnäng
Projektet avser nyanläggning och omläggning av va-systemet. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Svanvik, etapp 2
Vatten- och spillvattenledning med tillhörande serviser till fastigheter kommer att byggas i Svanvik. Ledningarna kommer att byggas i två etapper, denna entreprenad omfattar andra etappen.
Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
4 st Enbostadshus nybyggnad Toftenäs 1:222,1:221,1:220,1:219.
Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Bygglov transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Skärhamn
Nybyggnad automatstation för dieseltankning.
Nybyggnad av telestation i Skärhamn
Nybyggnad, teknikbod.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Skärhamn
Aktivitetshus för allmänheten.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skärhamn
Småbåtshamn. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Skärhamn
Teknikbod, fibernät.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: