Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tjörn

Nyb av flerbostadshus, radhus & kontorshus mm på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 100-150 lägenheter och kontor. 15-20 000 kvm i 14 parhus, 5 flerbostadshus med 3-4 våningar och 2 kontorshus med 3 våningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av ca 30-40 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Byggstart tidigast 2019/2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 våningar + vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållekärr på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (BOA 944 kvm). Lägenheterna kan med fördel levereras som moduler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 14-16 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind med byggemenskap som projektform. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Skärhamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i fyrbo-hus.
Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 5 enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Nybyggnad av förskola i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Ombyggnad avloppsreningsverk mm på Tjörn
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk, ledningsuppgradering och säkerställande av drift och kapacitet på NV Tjörn.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 4 styckebyggda villor. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 3-4 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 3-4 lägenheter i flerbostadshus med byggemenskap som projektform. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Nybyggnad av enbostadshus på Nordvik 1:288,1:287,1:290,1:291. Avser 4 st enbostadshus på 80 kvm st. 1 hus på 1 våning och 3 st på 3 våningar. Byggstart april/maj 2018.
Hyra av moduler till förskola och skola i Skärhamn och Rönnäng
Avser hyra av kompletta och nyckelfärdiga lokaler till förskola/skola. Den troliga omfattningen just nu är 1 förskoleavdelning alt. ett klassrum till Skärhamn och 1 förskoleavdelning till Rönnäng.
Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Flerbostadshus komplementbyggnad nybyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Förråd/värmestuga/regnskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Kolleröd 1:21,1:9,Sunna 1:28.
Nybyggnad av transformatorstation i Skärhamn
Transformatorkiosk Toftenäs 1:94,Nordvik 1:49,Utäng 1:37.
Nybyggnad av skärmtak i Skärhamn
Väderskyddad utslagsplats.
Nybyggnad av kylrum och kallförråd i Rönnäng
Projektet avser nybyggnad av kylrum och kallförråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: