Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tidaholm

Nybyggnad av skola i Tidaholm
Avser nybyggnad av F-6 dimensionerad för 25 klassrum med maximalt 30 elever, 175 barn i fritidsverksamhet 6-8 år, 85 barn i fritidsverksamhet 9-13 år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av gc-väg, hållplats och pendelparkering i Tidaholm
Projektet avser en ny gång- och cykelväg utmed väg 193 mellan Tidaholm och Madängsholm där befintlig cykelväg från Madängsholm ansluter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus och carport/förråd.

Överföringsledning i Tidaholm
Överföringsledning i Tidaholm.

Exploateringsområde i Tidaholm
Avser exploatering.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Tidaholm
Uppsättning av tre bullerskärmar vid uteplatser Baltak 7:55, Älvstorp 12:1, Gimmene 4:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tidaholm
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tidaholm
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: