Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tidaholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Projektet avser nybyggnad av 2 st 4 våningshus med totalt 40 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 193 mellan Tidaholm-Madängsholm
Ny gc-väg utmed väg 193 mellan Madängsholm och Tidaholm. Anläggande av 3 st nya busshållplatser, 2 st gångpassager samt på en del av sträckan nedläggning av kommunalt VA.
Anläggande av vattentäkt i Tidaholm
Byggstart tidigast vintern 2017.
Nybyggnad av nätstation i Tidaholm
Nybyggnad av 4 st nätstationer Otterstorp 5:1, 4:1, 8:5, Bäck 15:5.
Nybyggnad av plank i Tidaholm
Uppsättning av plank på vårdbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: