Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tibro

Nybyggnad av äldreboende i Tibro, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter för vård/omsorg, fördelad på 4 avdelningar.

Nybyggnad av punkthus i Tibro, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 1240774.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tibro
Bygglov nybyggnad flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bostad i Tibro
Omfattning oklar.

Nybyggnad av parhus i Tibro
Bygglov nybyggnad 6 st parhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Tibro
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Västerhönsa 2:7, 2:14.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Tibro
Bygglov uppförande av bullerskärm.

Exploatering för bostäder i Tibro
Avser exploatering inför bostäder på Kv Häggetorp, ca 60 m väg och 60m va-ledningar.

Ny gc-väg i tibro
Avser gång och cykelväg mellan Centrumgatan till Östra.Långgatan.

Nybyggnad av rondell i Tibro
Avser nybyggnad av mindre cirkulationsplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: