Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tanum

Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Ny byggherre finns inkopplad, vi återkommer med ytterligare information. 13 verk, 2,5-3 MW, totalhöjd max 200 meter, rotordiameter ca 100 meter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm). Byggstart tidigast höst/vinter 2017.
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 7100 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt nya pumpstationer i Fjällbacka och Långsjö. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus. lägenheterna fördelas på 1 rum och kök, 2 rum och kök samt 3 rum och kök.
Nybyggnad av seniorvillor i Tanum
Söker tomt i Tanum samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av VA-lednigar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde. Byggstart tidigast senhöst 2017.
Ombyggnad av park Tanum Centrum. Etapp 1
Projektet avser ombyggnad parken i centrum med nya grönytor, scen, pergola, nya murar, plattläggning samt belysning.
Utbyggnad av väg- och va-ledningar på Hamburgö, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av väg och va-ledningar till 9 nya tomter samt omläggning befintliga va-ledningar.
Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen och avser Grebbestad, Hamburgsund, Kämpersvik, Krossekärr, Grönemad, Havsten, Resö, Hällsö, Kalvö, Dyngö, Snissholmen, Musö och Hästvam.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad tryckstegrings station. Byggstart tidigast oktober 2017.
Nybyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gästhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, befintlig rives.
Nybyggnad av mur i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av 2 fritidshus, förråd och plank Hamburgsund 3:259,3:248.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus och förråd, tomt 61.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus och förråd, tomt 66.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av fritidshus samt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ersätter befintlig.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, gästhus och garage.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: