Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tanum

Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast oktober 2017.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Ny byggherre finns inkopplad, vi återkommer med ytterligare information. 13 verk, 2,5-3 MW, totalhöjd max 200 meter, rotordiameter ca 100 meter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lägenheter och lokaler i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med tillhörande utrymmen samt lokaler tillgängliga för allmänheten för uthyrning i ett eller flera bostadshus i centrala Tanumshede i ett servicenära läge. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Överby
Ny 52/12 kV MVA krafttransformator till ställverk i Överby för anslutning till vindkraftsverk.
Nybyggnad av förbifart i Grebbestad, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av förbifart. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av park Tanum Centrum. Etapp 1
Projektet avser ombyggnad parken i centrum med nya grönytor, scen, pergola, nya murar, plattläggning samt belysning.
Nybyggnad av sjöbodar mm i Tanum
Projektet avser uppförande av en byggnad med badhytter, 14 sjöbodar samt 15 lådbodar. Byggstart tidigast våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyggnad av väg- och va-ledningar på Hamburgö, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av väg och va-ledningar till 9 nya tomter samt omläggning befintliga va-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nytt VA-förråd vid avloppsreningsverk i Grebbestad
Objektet avser ett nytt förråd för VA-material. Förrådet skall placeras bredvid Bodalsverket söder om Grebbestad.
Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen och avser Grebbestad, Hamburgsund, Kämpersvik, Krossekärr, Grönemad, Havsten, Resö, Hällsö, Kalvö, Dyngö, Snissholmen, Musö och Hästvam.
Anläggande av ny lekplats i Grebbestad, Tanums kommun
Objektet avser nyanläggning av lekplats i Grebbestad, Tanums kommun, beläget i Grebbestad mellan gatorna Glimmervägen och Moränvägen.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad tryckstegrings station. Byggstart tidigast oktober 2017.
Nybyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gästhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, befintlig rives.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av fritidshus samt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Avser nybyggnad av garage för 1 bil.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ersätter befintlig.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt förråd.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: