Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tanum

Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Ny byggherre finns inkopplad, vi återkommer med ytterligare information. 13 verk, 2,5-3 MW, totalhöjd max 200 meter, rotordiameter ca 100 meter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm).

Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 7100 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt nya pumpstationer i Fjällbacka och Långsjö. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar. I projektet ingår bl a iordningställande av infartsväg till området samt alla tillhörande arbeten för va-, väg-, belysning- el- och fiberarbeten. Byggstart för husen tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ny sjöledning i Tanum
Projektet avser ny sjöledning V160 mellan Havsstensund och Resö.

Nybyggnad av sjöbodar mm i Tanum
Projektet avser uppförande av en byggnad med badhytter, 14 sjöbodar samt 15 lådbodar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av industri/lager i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.

Nytt VA-förråd vid avloppsreningsverk i Grebbestad
Objektet avser ett nytt förråd för VA-material. Förrådet skall placeras bredvid Bodalsverket söder om Grebbestad.

Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen. Byggstart tidigast maj 2017.

Anläggande av ny lekplats i Grebbestad, Tanums kommun
Objektet avser nyanläggning av lekplats i Grebbestad, Tanums kommun, beläget i Grebbestad mellan gatorna Glimmervägen och Moränvägen.

Nybyggnad av brygga i Fjällbacka
Nybyggnad av bryggor, borttagning av bef samt byte av pålade bryggor till flytbryggor.

Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Nybyggnad av tekniktorn med tillhörande teknikbodar.

Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport, förhandsbesked lämnat 2016-11-01, § 188, Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd Tanums-kleva 1:1.

Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus, bdt ledningsnät.

Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2021-11-15 för skjul och dieseltank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: