Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tanum

Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm). Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av seniorbostad i Grebbestad
Markförhandlingar pågår. Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk vid Bramseröd i Tanums kommun
Projektet avser uppförande av 4 verk, 2-3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för två flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad
Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av seniorvillor i Tanum
Söker tomt i Tanum samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av park, scen och pergola i parken Tanumshede
Avser flytt av befintlig scen samt nybyggnad av en ny scen och pergola. Man kommer också att anlägga en ny park med murar, boulebana samt en fontän.
Utbyggnad av väg- och va-ledningar på Hamburgö, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av väg och va-ledningar till 9 nya tomter samt omläggning befintliga va-ledningar.
VA-arbeten vid skola i Tanum
Projektet avser VA-arbeten vid skola.
Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen och avser Grebbestad, Hamburgsund, Kämpersvik, Krossekärr, Grönemad, Havsten, Resö, Hällsö, Kalvö, Dyngö, Snissholmen, Musö och Hästvam.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, gästhus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kiosk i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av stugby i Fjällbacka
Ansökan om bygglov nybyggnad av 4 fritidshus Hamburgsund 3:249,3:250,3:251,3:256. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av 2 fritidshus, förråd och plank Hamburgsund 3:259,3:248.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus och förråd, tomt 61.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus och förråd, tomt 66.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: