Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av camping med stugor & restaurang, Tanum
Ca 40 stugor för övernattning, administrationsbyggnad, restaurang mm.
Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm). Byggstart tidigast våren 2018.
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 7100 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt nya pumpstationer i Fjällbacka och Långsjö. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av lägenheter och lokaler i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med tillhörande utrymmen samt lokaler tillgängliga för allmänheten för uthyrning i centrala Tanumshede i ett servicenära läge.
Nybyggnad av skola i Tanum
Projektet avser nybyggnad av låg- och mellanstadieskola, ändrad marknivå vid bollplan, nybyggnad av förråd och långhus/väderskydd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus. lägenheterna fördelas på 1 rum och kök, 2 rum och kök samt 3 rum och kök. Byggstat tidigast våren 2019.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Nybyggnad av seniorvillor i Tanum
Söker tomt i Tanum samt kringliggande kommuner.
Ny utloppsledning i Tanum
Projektet avser ny utloppsledning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus med 3,5 våning samt carport/förråd. Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2018.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 163 vid Grebbestad strand
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en gång- och cykelväg utmed sydvästra sidan av väg 163 med anslutning till den nya befintliga cykelvägen.
Nybyggnad av park, scen och pergola i parken Tanumshede
Avser flytt av befintlig scen samt nybyggnad av en ny scen och pergola. Man kommer också att anlägga en ny park med murar, boulebana samt en fontän.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad tryckstegrings station.
Nybyggnad av skärmtak i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för grillhus och skärmtak på skola.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av kiosk i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation Mo-kitteröd 1:2,1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation Mo-åseröd 1:2,1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation Svennungsröd 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av stugby i Fjällbacka
Ansökan om bygglov nybyggnad av 4 fritidshus Hamburgsund 3:249,3:250,3:251,3:256. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: