Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svenljunga

Nybyggnad av flerbostadshus på Torstorp i Svenljunga
Markarbeten under april 2017 och byggarbeten under augusti 2017. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 15 lägenheter.
Nytt exploateringsområde i Svenljunga, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av LSS-boende i Svenljunga
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av huvudledning i Hillared-Högen
En ca 3,5 km lång överföringsledning för spillvatten och vatten ska anläggas mellan Hillared och Högen.
Upphandling av bostadsmoduler för lågtröskelboende i Svenljunga
Objektet avser upphandling och inköp av fyra (4) stycken nybyggda flyttbara bostadsmoduler alternativt fyra (4) stycken begagnade flyttbara bostadsmoduler för boende, boyta lägst 25 m².
Anläggande av lekplats i Svenljunga
Avser nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av bullerskärmar på fastigheten billeberg 4:8.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av bullerskärmar på fastigheten brokvarn 1:3.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av bullerskärmar på fastigheten hallarp 1:7.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av bullerskärmar på fastigheten sexdrega 2:20.
Nybyggnad av automatstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av mackcontainer på fastigheten lida 1:48.
Nybyggnad av sophus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av miljöhus på fastigheten torstorp 1:76, torstorp 1:277, torstorp 1:24.
Nybyggnad av mur i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av pumphus, reservkraftsbyggnad samt stödmur på fastigheten svenljunga 5:60.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten båsabo 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten sjögården 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten svenljunga ullasjö-påbo 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten åtgärde 1:11.
Nybyggnad av kontor i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnation av tillfälliga kontorslokaler i form av baracker på fastigheten lockryd 2:6.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: