Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svenljunga

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av radhus på Torstorp, Svenljunga
Planer för byggnation av två radhuslänger med 8 lägenheter i varje med uteplats.
Nybyggnad av reningsverk i Kalv, Svenljunga
Projektet avser nya pumpstationer, slamavskiljare, biologisk rening i biobädd samt kemiskt reningssteg. Befintlig anläggning består av slamavskiljning, pumpstation och infiltration. Ny anläggning kommer att anläggas i anslutning till den befintliga anläggningen och befintlig infiltration skall återanvändas som utsläppspunkt för det nya reningsverket, medan resterande delar rivs eller koppas bort. Ny överbyggnad till reningsverk inklusive el- och styrsystem ingår i entreprenaden
Nybyggnad av LSS-boende i Svenljunga
Avser ett lågtröskelboende.
Nybyggnad av affärshus i Svenljunga
Avser nybyggnation av affärslokal på ca 1200 kvm.
Upphandling av bostadsmoduler för lågtröskelboende i Svenljunga
Objektet avser upphandling och inköp av fyra (4) stycken nybyggda flyttbara bostadsmoduler alternativt fyra (4) stycken begagnade flyttbara bostadsmoduler för boende, boyta lägst 25 m².
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på fastigheten lida 2:82.
Nybyggnad av nätstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation för eldistribution på fastigheten örsås-vallen 4:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: