Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Svenljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av 6 vindkraftverk, 2 MW/st. Vindkraftverken får en totalhöjd på 150 meter.
Nybyggnad av återvinningscentral i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av förskola i Svenljunga
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av reningsverk i Kalv, Svenljunga
Projektet avser nya pumpstationer, slamavskiljare, biologisk rening i biobädd samt kemiskt reningssteg. Befintlig anläggning består av slamavskiljning, pumpstation och infiltration. Ny anläggning kommer att anläggas i anslutning till den befintliga anläggningen och befintlig infiltration skall återanvändas som utsläppspunkt för det nya reningsverket, medan resterande delar rivs eller koppas bort. Ny överbyggnad till reningsverk inklusive el- och styrsystem ingår i entreprenaden
Anläggande av konstgräsplan i Svenljunga
Svenljunga kommun avser att anlägga en ny konstgräsplan på Högvalla idrottsplats. Befintlig anläggning består av nuvarande gräsplan (A-plan). Ny plan kommer att ersätta A-plan och innefatta ett slutet dräneringssystem för att säkerställa minimal miljöpåverkan. samt komplettering med belysning
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Svenljunga
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på fastigheten lida 2:82.
Nybyggnad av bastu i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av bastu på fastigheten fäxhult 1:3.
Nybyggnad av pumpstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av pumpstation på fastigheten gälared 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten asserbo 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten barnarp 2:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten framnäs 5:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten gammalsjö 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten gammalsjö 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten humlered 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten humlered 5:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten klägghult 1:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten klägghult 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten klägghult 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten svenljunga 5:399.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten vihult 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten ågården 1:5.
Nybyggnad av skärmtak i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av vindskydd på fastigheten bosgården 1:103, 1:105, 1:109.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: