Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svenljunga

Nybyggnad av flerbostadshus i Svenljunga
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nytt exploateringsområde i Svenljunga, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.

Nybyggnad av förskola i Svenljunga
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.

Nybyggnad av radhus på Torstorp, Svenljunga
Projektering pågår. Planer för byggnation av två radhuslänger med 8 lägenheter i varje med uteplats.

Ny överföringsledning i Svenljunga
Projektet avser ny överföringsledning mellan Mårdaklev och Kalv.

Nybyggnad av huvudledning i Hillared-Högen
En ca 3,5 km lång överföringsledning för spillvatten och vatten ska anläggas mellan Hillared och Högen.

Ny- och tillbyggnad av lager, magasin i Svenljunga
Avser nybyggnation samt tillbyggnation på fastigheten svenljunga 15:7.

Nytt exploateringsområde, VA i Torstorp, Svenljunga etapp 2
Avser nytt exploateringsområde.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Svenljunga
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Ny gång- och cykelväg längs väg 156 i Svenljunga

Nybyggnad av lager i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lagerskjul på fastigheten kleven 1:75.

Nybyggnad av telestation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikbod för fibernät i holsljunga på fastigheten stråvik 1:6.

Nybyggnad av toalett i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av toalettkabin på fastigheten åsen 1:16 Örsås 1:16,Åsen 1:16.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten bredgården 16:1 Bredgården 16:1,Floghult 1:3,Holsljunga 1:2,Holsljunga 3:1,Holsljunga-heden 2:1,Håkanhult 3:4,Stråvik 1:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten gälared 1:66.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten gälared 6:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten tovhult 1:1.

Nybyggnad av silo i Svenljunga
Ansökan om bygglov för uppförande av cementsilo på fastigheten mjöbäcks prästgård 1:5.

Nybyggnad av lager i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m 2021-08-30 ) för förrådstält på fastigheten lockryd 2:6.

Nybyggnad av lager i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2021-06-12 ) för uppförande av tält på fastigheten gälared 1:46.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2021-06-30 ) för nybyggnation av bostadsbaracker på fastigheten svenljunga 5:481.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: