Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Svenljunga

Nybyggnad av bostäder i Hillared, Svenljunga
Nybyggnad av 8 lägenheter.
Nybyggnad av reningsverk i Kalv, Svenljunga
Projektet avser nya pumpstationer, slamavskiljare, biologisk rening i biobädd samt kemiskt reningssteg. Befintlig anläggning består av slamavskiljning, pumpstation och infiltration. Ny anläggning kommer att anläggas i anslutning till den befintliga anläggningen och befintlig infiltration skall återanvändas som utsläppspunkt för det nya reningsverket, medan resterande delar rivs eller koppas bort. Ny överbyggnad till reningsverk inklusive el- och styrsystem ingår i entreprenaden
Nybyggnad av LSS-boende i Svenljunga
Avser ett lågtröskelboende.
Nybyggnad av affärshus i Svenljunga
Avser nybyggnation av affärslokal på ca 1200 kvm.
Ny gc-väg längs väg 154 mellan Överlida-Mjöbäck
Ca 1000 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på fastigheten lida 2:82.
Nybyggnad av förråd i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 4 stycken hundgårdar på fastigheten svenljunga 5:474.
Nybyggnad av nätstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation för eldistribution på fastigheten örsås-vallen 4:1.
Nybyggnad av pumpstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av pumpstation på fastigheten gälared 4:1.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av sprinkeltank på fastigheten svenljunga 5:476.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten Djupasjö 1:3,1:13,1:7,1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten kräckebo 1:3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: