Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strömstad

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av 36 lägenheter med bostadsrätt i 3 hus med 3-5 våningar och garage i källarvåning. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016 och markarbetet i februari 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast maj 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus med garage och förråd i sutterängvåning samt sophus och cykelparkering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, Etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i bostadsrättslägenheter och småhus.

Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.

Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola samt en förrådsbyggnad på ca 15 kvm. Förskolan har plats för ca 25 barn.

Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Programsamråd. Ingår i kommunens översiktsplan. Avser styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av brygga i Strömstad
Projektet avser leverans, sjösättning, montering och förankring av en 65 meter lång och minst 2,4 meter bred trä- och betongbrygga samt pollare för belysning och vatten. Option på brygga till Södra Hamnen och vågbrytare till Norra Hamnen.

Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Lien 1:8,Äng 1:10.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Asken 8 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Hällestrand 1:149 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av plank i Strömstad
Korsnäs 2:6, ansökan om bygglov för vindskydd.

Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Norrkärr 1:50 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Strömstad
Norrkärr 1:50 - ansökan om bygglov för teknikbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Blåskog 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för entre- och biljettförsäljningsbyggnad för daftöland.

Nybyggnad av nöjesfält i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av åkattraktioner.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 3:16 (bojarskolan) - ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Ånneröd 1:47 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Ånneröd 1:47,1:50.

Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Ånneröd 1:49 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: