Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strömstad

Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, carportar och teknikbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av 36 lägenheter med bostadsrätt i 3 hus med 3-5 våningar och garage i källarvåning. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016 och markarbetet i februari 2017.

Nybyggnad av köpcentrum i Nordby
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum.

Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6-7 våningar 25-30 lägenheter samt lokaler i bottenplanet.

Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus med garage och förråd i sutterängvåning samt sophus och cykelparkering. Byggstart tidigast hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, Etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i bostadsrättslägenheter och småhus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i bostadsrättslägenheter och småhus. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.

Exploateirng för nya bosätder i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, gatubelysning mm för nytt bostadsområde med 26 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.

Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola samt en förrådsbyggnad på ca 15 kvm. Förskolan har plats för ca 25 barn.

Nybyggnad av församlingshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av församlingslokal (rivning av befintlig byggnad). Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Asken 8 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 3:16 (bojarskolan) - ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16 (torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för biljettförsäljningskiosk.

Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Strömstad 4:16 (ångbåtskajen) - ansökan om bygglov för väderskydd.

Nybyggnad av barack i Strömstad
Strömstad 4:16 (österröd) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodar, parkering och skylt.

Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Ånneröd 1:47 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Ånneröd 1:47,1:50.

Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Ånneröd 1:49 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Öddö 2:271 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Gullnäs 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Hällestrand 1:149 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Kile 2:18 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (rivning av befintlig byggnad).

Nybyggnad av plank i Strömstad
Korsnäs 2:6, ansökan om bygglov för vindskydd.

Nybyggnad av campingstuga i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för campingstuga.

Nybyggnad av stugby i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för fyra st campingstugor.

Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Norrkärr 1:50 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Strömstad
Norrkärr 1:50 - ansökan om bygglov för teknikbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nyckleby 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Strömstad
Björke 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av förråd i Strömstad
Blåskog 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för entre- och biljettförsäljningsbyggnad för daftöland.

Nybyggnad av nöjesfält i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av åkattraktioner.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: