Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strömstad

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av 36 lägenheter med bostadsrätt i 3 hus med 3-5 våningar och garage i källarvåning. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016 och markarbetet i februari 2017.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter. Byggstart tidigast vinter 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 31 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med delvis källarvåning.
Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Byggstart tidigast augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6-7 våningar 25-30 lägenheter samt lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, Etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i bostadsrättslägenheter och småhus. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.
Exploateirng för nya bosätder i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, gatubelysning mm för nytt bostadsområde med 26 styckebyggda enbostadshus.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Dafter 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Björke 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Gullnäs 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hällestrand 1:62 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (rivning av befintlig nätstation).
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:99 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av plank i Strömstad
Kungbäck 1:246 - ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av vänthall i Strömstad
Nord-koster 1:180 - ansökan om bygglov för väntbod.
Nybyggnad av campingstuga i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för campingstuga.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för fyra st campingstugor.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nyckleby 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nyckleby 1:49 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mast i Strömstad
Skär 1:6 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för vindmast.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Strömstad 4:16 (ångbåtskajen) - ansökan om bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Öddö 2:271 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: