Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strömstad

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, carportar och teknikbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter. Byggstart tidigast vinter 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 31 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med delvis källarvåning.
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömastad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Arbetet med kajanläggningen påbörjas i oktober 2017 och husbyggnationen i februari 2018.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser ett villaområde för 25-35 bostäder beroende på vilken typ av hus som byggs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, Etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i bostadsrättslägenheter och småhus.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i bostadsrättslägenheter och småhus. Byggstart tidigast kvartal 3 2018.
Nybyggnad av sjöledningar i Strömstads kommun
Avser anläggande av sjöledningar för att möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 37 fritidshus samt förråd och sophus.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Nybyggnad av personalbyggnad i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av personalbyggnad. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av bryggor i Strömstad
Avser köp, leverans sjösättning och förankring av en 130 m helbetongbrygga samt 85 m trä- och betongbrygga samt pollare för belysning, el och vatten till Nötholmen.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Hjältsgård 6:139 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodar och container på skee skola.
Nybyggnad av mur i Strömstad
Hällestrand 1:62 - ansökan om bygglov för stödmurar.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:124 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av lager i Strömstad
Korsnäs 1:60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Kungbäck 1:144 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Kungbäck 1:59 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Lytorp 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Myrliljan 4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Nord-koster 1:156, nord-koster 1:157 och nord-kotser 1:158 - ansökan om bygglov för flytbryggor.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Nyckleby 1:49 - nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lastkaj i Strömstad
Bränneriängen 7 - ansökan om bygglov för väderskyddad lastkaj.
Nybyggnad av automatstation i Strömstad
Riggarren 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Sjöstjärnan 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flytbryggor (ersätta befintliga).
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Skogar 1:35 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av ställverk i Strömstad
Strömstad 4:16 (österröd) - ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för 3 sanitetsbyggnader.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Öddö 2:158 - ansökan om bygglov för flytbryggor.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Avser köp, leverans sjösättning och förankring av en brygga vid Kebal.
Ny belysning vid GC-väg Strömstad
Projektet avser ny belysning vid GC-väg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: