Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strömstad

Nybyggnad av lägenhetshotell i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter. Byggstart tidigast vinter 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 31 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med delvis källarvåning.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Arbetet med kajanläggningen påbörjas i oktober 2017 och husbyggnationen i februari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, Etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i bostadsrättslägenheter och småhus. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Nybyggnad av sjöledningar i Strömstads kommun
Avser anläggande av sjöledningar för att möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 37 fritidshus samt förråd och sophus.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Planer finns. Beslut saknas.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Nybyggnad av bryggor i Strömstad
Avser köp, leverans sjösättning och förankring av en 130 m helbetongbrygga samt 85 m trä- och betongbrygga samt pollare för belysning, el och vatten till Nötholmen.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Avser köp, leverans sjösättning och förankring av en brygga vid Kebal.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Dafter 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nyckleby 1:49 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av automatstation i Strömstad
Riggarren 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Sjöstjärnan 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flytbryggor (ersätta befintliga).
Nybyggnad av mast i Strömstad
Skär 1:6 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för vindmast.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Hjältsgård 6:139 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodar och container på skee skola.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hällestrand 1:62 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (rivning av befintlig nätstation).
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:99 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av plank i Strömstad
Kungbäck 1:246 - ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Nord-koster 1:156, nord-koster 1:157 och nord-kotser 1:158 - ansökan om bygglov för flytbryggor.
Nybyggnad av vänthall i Strömstad
Nord-koster 1:180 - ansökan om bygglov för väntbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: