Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Stenungsund

Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 200 lägenheter och äldreboende i 2 etapper med 60/etapp.

Nybyggnad av handel- och kontorshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av handel- och kontorshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 120 lägenheter med bostadsrätt med underliggande garage. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.

Nybyggnad av bostäder i Stora Höga Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och 14 villor med 1 och 2 våningar. I projketet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart slutet 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av tre punkthus med 77 lägenheter i bostadsrätt. Grunden blir sprängning och platta på mark. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 90 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage. Byggstart senhöst 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Grössbyn
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av seniorbostäder i Stenungsund
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser mindre flerbostadshus med ca 40-50 lägenheter.

Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 35000 kvm. Byggstart tidigast slutet 2017.

Nybyggnad av bostäder i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av ca 12 gruppbyggda småhus och 7 stycke tomter. Byggstart våren 2018.

Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus samt ombyggnad av garage till förråd samt rivning av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast augusti 2017.

Ny- och ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av tre enklare byggnader (väderskydd) för processutrustning samt byte av processutrustning i en byggnad. Grunden blir betonggrund.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.

Ny gc-väg längs väg 574 i Stora Höga
Ca 400 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för parkeringsplats.

Nybyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för förnyelse av beviljat lov för återvinningsstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagerlokaler och parkering.

Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar.

Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Uppförande av personalbodar tidsbegränsat lov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: