Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Stenungsund

Nybyggnad av handelshus i Stenungsund
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 kvm

Nybyggnad av handel- och kontorshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av handel- och kontorshus. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Grössbyn
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 35000 kvm. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av bensinstation i Stenungsund
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri. Byggstart tidigast slutet 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt ombyggnad av garage till förråd samt rivning av enbostadshus och garage. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.

Nybyggnad av vägkrog i Stenungsund
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast april 2017.

Ny planskild korsning i Stenungsund
Projektet avser ny planskild korsning.

Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Planer för nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.

Ny- och ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av tre enklare byggnader (väderskydd) för processutrustning samt byte av processutrustning i en byggnad. Grunden blir betonggrund.

Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler och lager samt rivning av industribyggnad. Byggstart tidigast årsskiftet 2016/2017.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ny GC-väg i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.

Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av teknikbod och kommunikationsmast.

Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för uppförande av skjul runt container, nybyggnad av väderskydd ammoniaktank Stenung 17:6.

Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: