Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Stenungsund

Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler samt rivning av lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av tre punkthus med 77 lägenheter i bostadsrätt. Grunden blir sprängning och platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 90 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage.
Nybyggnad av butikslokaler i Stenungsundsmotet
Projektet avser butikslokaler och snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av bostäder i Jörlanda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och ca 20 småhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Jörlanda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och ca 10 småhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 35000 kvm. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i ett lamellhus med hyresrätt. Grunden bli platta på mark.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av motell i Jörlanda
Projektet avser nybyggnad av motell.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 8 platser
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (1500-2000 kvm). Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (700-800 kvm).
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar och container.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 3 transformatorstationer Gilltorp 1:28, Kyrkeby 1:31, Anrås 12:3.
Nybyggnad av cistern i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för rullfack, hämtgarage samt delvis asfaltering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av klätterpark i skogen.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstationer.
Omdragning av väg i Stenungsund
Projektet avser omdragning av bussvändplats. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: