Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sotenäs

Nybyggnad av flerbostadshus i hamnen, Smögen
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage (3500 kvm) under fem hus.

Nybyggnad av campingplats i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av ca 90 campingstugor, gator och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus). Byggstart tidigast våren 2017.

Nya fritidshus i Tossene
Projektet avser nybyggnad av 23 fritidshus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i hamnen, Smögen
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Leverantör av utvändiga dörrar: Byggtillbehör i Väst AB, Kilbäcksgatan 21, 451 30 Uddevalla, Christian Gatt tel 070-6777902.

Utbyggnad av VA i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA-nätet.

Nybyggnad av industriområde i Väjern

Ny utomhusmiljö vid idrottsplats i Kungshamn
Projektet avser anläggning av näridrottsplats med bl a skatepark, spontanidrott, förberedelse för isbana sam tillhörande parkeringsytor, planeringsytor, belysningsanläggning, öppna dagvattendiken, VA-ledningar mm. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av intagsledningar för råvatten vid Tåsteröds Stora Vatten, Sotenäs kommun
Objektet avser rivning av två befintliga intagsledningar och anläggande av två nya intagsledningar för råvatten vid Tåsteröds Stora Vatten. I arbetet ingår också byte av två avstängningsventiler och två intagsanordningar. Hela ledningslängden är att betraktas som sjöförlagd ledning. Total ledningslängd för de två intagsledningarna är ca 265 m.

Exploatering av va och vägar i Tossene
Byggstart tidigast våren 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: