Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sotenäs

Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad och rivning av vårdcentral mm i Kungshamn
Projektet avser rivning av hus C, D och E och nybyggnad av byggnad innehållande lokaler för apotek, rehab, folktandvård, vårdcentral, ungdoms- och barnmorskemottagning samt tillhörande utemiljö och parkering.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus).
Ny biogasanläggning
Avser nybyggnad av biogasanläggning. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av småbåtshamn i Kungshamn
Projektet avser höjning av kajer, trappor, upprustning av offentlig miljö mm.
Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av industribyggnad (bef båghall). Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende konsulter för mark- och exploateringstjänster i Sotenäs kommun
Avser ramavtal som syftar till att tillgodose Sotenäs kommuns löpande behov av konsulter för mark- och exploateringstjänster.
Nybyggnad av stugby i Kungshamn
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Kungshamn
Nybyggnad av gastank.
Nybyggnad av pumpstation i Kungshamn
Nybyggnad av 2 st pumpstationer, kommunala.
Nybyggnad av klubbhus i Kungshamn
Nybyggnad av klubblokal tidsbegränsat lov i 10 år.
Nybyggnad av mast i Kungshamn
Nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av brygga i Kungshamn
Nybyggnad av pontonbryggor.
Nybyggnad av soprum i Kungshamn
Nybyggnad av soprum samt rivningav bef soprum.
Nybyggnad av toalett i Kungshamn
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kungshamn
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av villavagnar tom 2027-06-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Tidsbegränsat lov för parkering.
Tillbyggnad av altan i Kungshamn
Tillbyggnad av balkong tidsbegränsat lov, samt vindskydd periodiskt tidsbegränsat lov Smögenmön 1:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: