Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sotenäs

Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus). Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus).
Exploateringsområde kommunala tomter och förskola i Hunnebostrand
Projektet avser kommunala tomter, möjlig etablering mindre verksamheter samt förskole- och fritidsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av GC-väg i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av kontor i Kungshamn
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av kontor och anläggande av nya bryggor.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 1,4 km lång sträcka mellan Klarinettvägen och Ulebergsvägen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 600 meter lång sträcka mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan. Byggstart tidigast hören 2018. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende konsulter för mark- och exploateringstjänster i Sotenäs kommun
Avser ramavtal som syftar till att tillgodose Sotenäs kommuns löpande behov av konsulter för mark- och exploateringstjänster. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihall i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av isolerad hall för förvaring av båtar.
Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.
Nybyggnad av barack i Kungshamn
Tillfällig lov i 10 år för byggbodar.
Nybyggnad av mur i Kungshamn
Nybyggnad av murar.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av klubbhus i Kungshamn
Nybyggnad av klubbhus och omklädningsrum samt rivning av byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: