Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sotenäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus).
Nya fritidshus i Tossene
Projektet avser nybyggnad av 23 fritidshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 4 lägenheter. Byggstart oktober/november 2017.
Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.
Ramavtal avseende konsulter för mark- och exploateringstjänster i Sotenäs kommun
Avser ramavtal som syftar till att tillgodose Sotenäs kommuns löpande behov av konsulter för mark- och exploateringstjänster. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av industribyggnad (bef båghall). Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering av va och vägar i Tossene
Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av stugby i Kungshamn
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av klubbhus i Kungshamn
Nybyggnad av klubbhus och omklädningsrum samt rivning av byggnad.
Nybyggnad av brygga i Kungshamn
Nybyggnad av pontonbryggor.
Nybyggnad av soprum i Kungshamn
Nybyggnad av soprum samt rivningav bef soprum.
Nybyggnad av barack i Kungshamn
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av villavagnar tom 2027-06-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: