Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sotenäs

Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus). Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bostäder i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av parhus, fyrbohus och enbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nya fritidshus i Tossene
Projektet avser nybyggnad av 23 fritidshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Utbyggnad av VA i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA-nätet.

Ny utomhusmiljö vid idrottsplats i Kungshamn
Projektet avser anläggning av näridrottsplats med bl a skatepark, spontanidrott, förberedelse för isbana sam tillhörande parkeringsytor, planeringsytor, belysningsanläggning, öppna dagvattendiken, VA-ledningar mm. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av intagsledningar för råvatten vid Tåsteröds Stora Vatten, Sotenäs kommun
Objektet avser rivning av två befintliga intagsledningar och anläggande av två nya intagsledningar för råvatten vid Tåsteröds Stora Vatten. I arbetet ingår också byte av två avstängningsventiler och två intagsanordningar. Hela ledningslängden är att betraktas som sjöförlagd ledning. Total ledningslängd för de två intagsledningarna är ca 265 m.

Exploatering av va och vägar i Tossene
Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av klubbhus i Kungshamn
Nybyggnad av klubblokal tidsbegränsat lov i 10 år.

Nybyggnad av mast i Kungshamn
Nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av cistern i Kungshamn
Nybyggnad av gastank.

Tillbyggnad av altan i Kungshamn
Tillbyggnad av balkong tidsbegränsat lov, samt vindskydd periodiskt tidsbegränsat lov Smögenmön 1:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: