Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sotenäs

Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus). Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av bostäder i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av parhus, fyrbohus och enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad och rivning av vårdcentral mm i Kungshamn
Projektet avser rivning av hus C, D och E och nybyggnad av byggnad innehållande lokaler för apotek, rehab, folktandvård, vårdcentral, ungdoms- och barnmorskemottagning samt tillhörande utemiljö och parkering.

Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus).

Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.

Ny utomhusmiljö vid idrottsplats i Kungshamn
Projektet avser anläggning av näridrottsplats med bl a skatepark, spontanidrott, förberedelse för isbana sam tillhörande parkeringsytor, planeringsytor, belysningsanläggning, öppna dagvattendiken, VA-ledningar mm. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.

Ny vattenledning i Sotenäs
Projektet avser ny sjöförlagd vattenledning mellan fastlandet och Bohus Malmön.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av cistern i Kungshamn
Nybyggnad av gastank.

Nybyggnad av klubbhus i Kungshamn
Nybyggnad av klubblokal tidsbegränsat lov i 10 år.

Nybyggnad av mast i Kungshamn
Nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Tidsbegränsat lov för parkering.

Tillbyggnad av altan i Kungshamn
Tillbyggnad av balkong tidsbegränsat lov, samt vindskydd periodiskt tidsbegränsat lov Smögenmön 1:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: