Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skövde

Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Ny- och ombyggnad av akutmottagningen och serviceblock i Skövde
Projektet avser nybyggnad av operation samt ombyggnad av serviceblock och akutmottagning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 132 studentlägenheter i en huskropp med 10 till 12 våningar.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter och en lokal, samt rivning av ett affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd. Byggstart tidigast under 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 8-12 våningar högt.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av seniorvillor i Stenstorp
Söker tomt i Stenstorp samt kringliggande kommuner.
Anläggande av cirkulationsplats i Skövde
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nyanläggning av cross och endurobana i Skövde
Avser nyanläggning inför byggnationen av en cross- och endurobana. Crossbanan byggs i en separat entreprenad.
Ny isyta på Lillegården i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Ny gc-väg längs väg 2936 mellan Åbrovallen-Ulvåker
Ca 900 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad som inrymmer 4 lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Skövde
Nybyggnad av 9 st enbostadshus och carportar Vattenbrunnen 1-4 (4 st), Vattenkannan 4,14 (2 st), Skottkärran 1-3 (3 st).
Nybyggnad av mast i Skövde
Nybyggnad av fackverkstorn 60m, kortvågsantenner med tillhörande master 14m samt skärmtak.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tillfällig åtgärd, uppställning av bodetablering samt provisoriska lokaler med rätt att låta kvarstå tom 2021-05-10.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Skövde
Nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Nybyggnad av två enbostadshus och carport.
Nybyggnad av lager i Skövde
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för underjordiska kärl för källsortering och sophantering.
Nybyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för uppförande av cykelförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: