Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skövde

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 150-180 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. Byggstart våren 2017.

Nybyggnad av lokaler för speciallisttandvård i Skövde
Avser nybyggnad av lokaler för specialisttandvård.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av studentbostäder Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med 82 studentlägenheter.

Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.

Nybyggnad av bilverkstad på Timboholms industriområde i Skövde
Avser nybyggnad av bilserviceanläggning för lastvagnar med, tvätt- och smörjhall samt moderna kund- och personalutrymmen. Fastigheten får åtta hela och två halva skepp som förbereds för framtidens ökade fordonsvikter och längder. De stora kringytorna ger säkra körstråk och generösa uppställningsmöjligheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser 21 villor med 2 våningar.- Avser fastigheterna Gräsklipparen 1–9, Kvasten 1–4 och Krattan 1–9 i Trädgårdsstaden.

Nybyggnad av bostäder BoKlok i Skövde
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter och radhus med 15 lägenheter.

Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av Regionhus i Skövde.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av radhus med ca 20 lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2016.

Anläggande av trafikplats i Skövde
Projektet avser anläggande av planskild korsning över Rv 26, samt gator och ledningar för Norra Ryds verksamhetsområde.

Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.

Nybyggnad av bensin-, industri- och restaurangbyggnad i Skövde
Projektet avser nybyggnad av en bensinstation, en industribyggnad på 600 kvm i ett plan samt en restaurang- och butiksbyggnad i två plan på 2200 kvm varav plan ett 1500 kvm och plan två 700 kvm. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Ca 20 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Huset får även balkonger och uteplatser.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad bostadsrätter i form av 24 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Skövde
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation samt anslutande va-ledningar.

Nybyggnad av bandy- och skidhall på Billingen, Skövde
Avser ett aktivitetsland på 7000 kvm stor bandyhall med så mycket utrymme att ett 500 meter långt skidspår ska finnas runt isen.

Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av 13 stycken radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet nybyggnad av 10 lägenheter i radhus.

Exploatering för nytt bostadsområde i Skultorp, Skövde
Projektet avser nytt exploateringsområde med massjusteringar, gata, VA samt schakt och fyllningar för el.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta totalentreprenör för information om projektet.

Nybyggnad av industrihus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av gång- och cykelvägar i Skövde
Objektet avser nybyggnad av 3 st GC-vägar: GC1 - Lundenvägen från Gengåvan till undergången under järnvägen. GC2 - Skaravägen från Gruvgatan till Simsjövägen. GC3 - Ädelstensvägen från Smaragdvägen till förskolan Ur och Skur i höjd med Juvelvägen.

Nybyggnad av trafiksignaler i Skövde
Avser två stycken trafiksignalsanläggningar i Södra Ryd.

Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad som inrymmer 4 lokaler.

Nybyggnad av ställverk i Skövde
Avser inköp av 7st. 12kV-ställverk.

Leverans av distributionstransformatorer 11/0,4 kV, Skövde kommun
Avser 6 st distributionstransformatorer, 4 st 500 kVA samt 2 st 800 kVA. Samtliga ska vara 11/0,4 kV, 50 Hz med kopplingsgrupp Dyn11 enl. SS-EN 50588-1. Trefas, oljeisolerade i slutet utförande samt PCB-fria.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution samt rivning av gammal nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution.

Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov Frösve 19:1,Klia 9:4,12:1.

Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknik-nod, fiberspridningspunkt.

Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikskåp - nod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - uppförande av 12 nya p-platser.

Nybyggnad av garage i Skövde
Bygglov för uppförande av cykelgarage/väderskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av cykelgarage i Skövde
Avser cykelgarage med glasade partier.

Nybyggnad av nätstation i Skövde

Nybyggnad av carport i Skövde
Avser nybyggnad av carportlänga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: