Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorbostäder i Skövde
Avser nybyggnad av ca 50 seniorlägenheter i två huskroppar med upp till 8 våningar.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter samt en lokal i bottenplan. Avser även rivning av ett affärshus som startar i februari.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Skövde, etapp 1
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd. Byggstart tidigast under 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 8-12 våningar högt.
Nybyggnad av seniorvillor i Stenstorp
Söker tomt i Stenstorp samt kringliggande kommuner.
Ombyggnad av cirkulationsplatser i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig trafiksignalkorsning vid Nolhagarondellen samt kommer Lillegårdsrondellen byggas om från enfältig till tvåfältig cirkulationsplats.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad 9 stycken enbostadshus med carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nyanläggning av cross och endurobana i Skövde
Avser nyanläggning inför byggnationen av en cross- och endurobana. Crossbanan byggs i en separat entreprenad.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skövde
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Nybyggnad av betongpark i Skövde
Projektet avser nybyggnad av actionpark/betongpark för spontanidrott, skateboard, parkour och cykling.
Byte av ställverk vid fördelningsstation i Skövde
Avser byte av 12 kV ställverk och reläskydd samt komplettering av kontrollutrustning.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skövde
Detaljplanearbete pågår, väntas bli antagen till hösten. Avser nybyggnad av 5 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Ny gc-väg längs väg 2936 mellan Åbrovallen-Ulvåker
Ca 900 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Gång- och cykelväg Östergatan till Bäckvägen.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Landsbygdsfiber Skövde AB
Avser Svetsning / Inkoppling / Bygga Nod för för byggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband Skövde Fiber Etapp Borgunda
Nybyggnad av kallager i Skövde
Nybyggnad av kallager för byggmaterial.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstation T41405 Grankärr Norra.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Skövde
Nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Nybyggnad av två enbostadshus och carport.
Nybyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för underjordiska kärl för källsortering och sophantering.
Nybyggnad av antenn i Skövde
Nybyggnad av fackverkstorn 60 m, samt kortvågsantenner med tillhörande master 14 m och skärmtak.
Nybyggnad av mast i Skövde
Nybyggnad av fackverkstorn 60m, kortvågsantenner med tillhörande master 14m samt skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Skövde
Anläggande av underjordiska kärl för källsortering.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tillfällig uppställning av bodar t o m 2022-12-31.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tillfällig åtgärd, uppställning av bodetablering samt provisoriska lokaler med rätt att låta kvarstå tom 2021-05-10.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Uppförande av tält.
Anläggande av övergångsställe och busshållplats, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: