Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skövde

Nybyggnad av lokaler för speciallisttandvård i Skövde
Avser nybyggnad av lokaler för specialisttandvård.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.

Anläggande av trafikplats i Skövde
Projektet avser anläggande av planskild korsning över Rv 26, samt gator och ledningar för Norra Ryds verksamhetsområde.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.

Nybyggnad av bilverkstad på Timboholms industriområde i Skövde
Avser nybyggnad av bilserviceanläggning för lastvagnar med, tvätt- och smörjhall samt moderna kund- och personalutrymmen. Fastigheten får åtta hela och två halva skepp som förbereds för framtidens ökade fordonsvikter och längder. De stora kringytorna ger säkra körstråk och generösa uppställningsmöjligheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder BoKlok i Skövde
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter och radhus med 15 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Tidiga planer. Avser nybyggnad av ca 40 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.

Nybyggnad av bensin-, industri- och restaurangbyggnad i Skövde
Projektet avser nybyggnad av en bensinstation, en industribyggnad på 600 kvm i ett plan samt en restaurang- och butiksbyggnad i två plan på 2200 kvm varav plan ett 1500 kvm och plan två 700 kvm. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Huset får även balkonger och uteplatser.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad bostadsrätter i form av 24 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Ca 20 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av bandy- och skidhall på Billingen, Skövde
Avser ett aktivitetsland på 7000 kvm stor bandyhall med så mycket utrymme att ett 500 meter långt skidspår ska finnas runt isen.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Skövde
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation samt anslutande va-ledningar.

Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av 13 stycken radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet nybyggnad av 10 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.

Nybyggnad av Akviferlager i Skövde
Ansökan om vattendom är inskickad till Mark- och miljödomstolen. Planer för byggnation av ett geoenergilager i en akvifer vid Skaraborgs sjukhus. Byggstart tidigast sommaren 2018.

Exploatering för nytt bostadsområde i Skultorp, Skövde
Projektet avser nytt exploateringsområde med massjusteringar, gata, VA samt schakt och fyllningar för el.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av gång- och cykelvägar i Skövde
Objektet avser nybyggnad av 3 st GC-vägar: GC1 - Lundenvägen från Gengåvan till undergången under järnvägen. GC2 - Skaravägen från Gruvgatan till Simsjövägen. GC3 - Ädelstensvägen från Smaragdvägen till förskolan Ur och Skur i höjd med Juvelvägen.

Ny gc-väg längs väg 2936 mellan Åbrovallen-Ulvåker
Ca 900 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Ny isyta på Lillegården i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.

Nybyggnad av ställverk i Skövde
Avser inköp av 7st. 12kV-ställverk.

Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad som inrymmer 4 lokaler.

Nybyggnad av trafiksignaler i Skövde
Avser två stycken trafiksignalsanläggningar i Södra Ryd.

Ny pendlarparkering vid Ulvängen
Pendlarparkering för ca 10 bilar och 10 cyklar samt ombyggnad av busshållplatserna.

Leverans av distributionstransformatorer 11/0,4 kV, Skövde kommun
Avser 6 st distributionstransformatorer, 4 st 500 kVA samt 2 st 800 kVA. Samtliga ska vara 11/0,4 kV, 50 Hz med kopplingsgrupp Dyn11 enl. SS-EN 50588-1. Trefas, oljeisolerade i slutet utförande samt PCB-fria.

Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov Frösve 19:1,Klia 9:4,12:1.

Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknik-nod, fiberspridningspunkt.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - uppförande av 12 nya p-platser.

Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för uppförande av cykel- garage/tak, väderskydd, hållplatsskyltar och infoskyltar.

Nybyggnad av garage i Skövde
Bygglov för uppförande av cykelgarage/väderskydd.

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Landsbygdsfiber Skövde AB
Objektet avser byggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband, etapp Borgunda.

Nybyggnad av cykelgarage i Skövde
Avser cykelgarage med glasade partier.

Nybyggnad av nätstation i Skövde

Nybyggnad av carport i Skövde
Avser nybyggnad av carportlänga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: