Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skara

Nybyggnad av flerbostadshus i Skara
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning och 9 lägenheter i varje huskropp.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Skara
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av flerbostadshus.

Om- och nybyggnad av nötstall på Götala, Skara
På Götala är det ena av två nötstallar utslitet och behöver ersättas med ett nytt stall. I anslutning till stallet byggs också serviceutrymmen som saknas idag. Ett halmförråd byggs som vid behov tillfälligt kan göras om till fårstall. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar, en del för nybyggnationen samt tillbyggnationen och en annan del för ombyggnationen.

Nybyggnad av lager i Skara
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av servicebyggnad i Skara
Avser nybyggnad av servicebyggnad till camping. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av gaslager i Skara
Nybyggnad av gaslagerbyggnad.

Nybyggnad av lager i Skara
Nybyggnad av lagerbyggnad, tillbyggnad av bef fastighet, nya vägar, parkering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av nätstation i Skara
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av pumpstation i Skara
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skara
Marklov för ändring från gräsmatta till parkering.

Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av klockstapel i Skara
Uppförande av klockstapel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: