Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skara

Nybyggnad av bostäder i skara Etapp1
Avser nybyggnad av ca 45 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skara
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning och 9 lägenheter i varje huskropp.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Skara
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bilhall i Skara
Nybyggnad av bilhandel och verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Om- och nybyggnad av nötstall på Götala, Skara
På Götala är det ena av två nötstallar utslitet och behöver ersättas med ett nytt stall. I anslutning till stallet byggs också serviceutrymmen som saknas idag. Ett halmförråd byggs som vid behov tillfälligt kan göras om till fårstall. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar, en del för nybyggnationen samt tillbyggnationen och en annan del för ombyggnationen.

Nybyggnad av lager i Skara
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av servicebyggnad i Skara
Avser nybyggnad av servicebyggnad till camping. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av gaslager i Skara
Nybyggnad av gaslagerbyggnad.

Nybyggnad av lager i Skara
Nybyggnad av lagerbyggnad, tillbyggnad av bef fastighet, nya vägar, parkering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Leverans och uppförande av handikappanpassade toaletter i Skara mm
Platserna där toaletterna ska monteras är: Eahagen-Öglunda ängar naturreservat, Skara kommun, Munkängarna, Götene kommun, Jättadalen-Öglunda grotta, Skara kommun samt Österplana hed och vall, Götene kommun.

Nybyggnad av klockstapel i Skara
Uppförande av klockstapel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: