Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skara

Nybyggnad av bostäder i skara Etapp 2
Avser nybyggnad av ca 50-80 lägenheter.
Nybyggnad av ridhus i Skara
Nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av radhus i Skara
Avser nybyggnad av radhus med 20 lägenheter fördelade i 6 huskroppar i två våningar.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Skara
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av grönområde, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Nybyggnad av markanläggning i Skara
Ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av 4 transformatorstationer Tvetalund 4:3, 2:1, Händenetorp 12:25, Händene 8:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av 5 transformatorstationer Märene 9:1, Stubbe 1:22, Händene 6:8, 1:30, 1:6.
Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Skara
Nybyggnad av komplementbyggnad - pannrum.
Nybyggnad av förråd i Skara
Nybyggnad av komplementbyggnad cykel- och sopförråd.
Nybyggnad av pumpstation i Skara
Nybyggnad av pumphus för dricksvatten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: