Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Partille

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av två huskroppar med 5 och 12 våningar med garage och förråd i källarvåning. Lägenheterna kommer att byggas i storlekarna 1-4 rum och kök. Grunden blir pålning och vattentät källarkonstruktion.
Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av 75 småhus och 50 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje hus, 1 radhus med 8 lägenheter och 8 friliggande villalägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler mm i Partille
Plansamråd. Förslag och idéer finns på upprustning av området för att ge plats för bl a nya verksamhetslokaler och bostäder.
Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet omfattar nybyggnad av varuhus om 6.500 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 fristående villor.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Partille
Projektet avser nybyggnation (återuppbyggnad) av skola.
Exploatering för nytt bostadsområde på Öjersjö, Partille
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industribyggnad i Partille
Projektet avser nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat bygglov/bod, containerplats, kran.
Nybyggnad av enbostadshus i Partille
Ansökan/nybyggnad 2 enbostadshus och komplementbyggnad Skulltorp 1:923,1:924.
Nybyggnad av skärmtak i Partille
Ansökan/skärmtak.
Nybyggnad av paviljong i Partille
Ansökan/tidsbegränsat bygglov paviljonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: